Budujte svoju psychickú odolnosť. Odmenou vám bude menej stresu a lepšie zdravie

Psychická pohoda
Život prináša neustále výzvy a neistoty. Pre psychické zdravie a celkovú spokojnosť je psychická odolnosť a vyrovnanosť kľúčová. Niekto zvláda stres lepšie, pre niekoho sú stresové situácie veľkou záťažou. Aj psychickú odolnosť však možno trénovať. Ako? Na to sa pozrieme v tomto článku.

Duševnú pohodu neovplyvňuje ani tak množstvo náročných situácií, ale skôr naša schopnosť popasovať sa s nimi. Aby sme náročné situácie zvládli čo najlepšie, oplatí sa na svojej psychickej odolnosti permanentne pracovať.

Čo je to psychická odolnosť

Psychická odolnosť je schopnosť efektívne zvládať záťaž, prekonávať prekážky a plniť životné problémy a výzvy. Je to zručnosť, ktorá nie je vrodená, ale dá sa aktívne rozvíjať a posilňovať. Psychicky odolní ľudia dokážu čeliť náročným situáciám a rýchlo sa z nich spamätať, dokážu sa prispôsobiť zmenám, riešiť problémy a prekonávať výzvy. Psychická odolnosť podporuje odvahu skúšať nové veci a prispieva k celkovej spokojnosti.1


Vlastnosti, ktoré umožňujú zvládnuť náročné životné situácie 

 • sebaúčinnosť (self efficacy): viera človeka vo vlastné schopnosti organizovať a vyko- návať aktivity, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu daných výsledkov
 • odolnosť (resiliencia): schopnosť prekonávať prekážky a vyrovnať sa aj s ťažšími životnými podmienkami
 • sebadôvera
 • teória miesta kontroly (locus of control): schopnosť orientovať sa vo svete aj v sebe samom2

Nedostatok psychickej odolnosti

Nízka psychická odolnosť sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi a má vplyv na celkovú kvalitu života. Málo odolní ľudia často podliehajú stresu, majú sklony k pesimizmu a negatívnemu mysleniu, ťažko sa vyrovnávajú s bežnými životnými výzvami, horšie sa prispôsobujú zmenám a v krízových situáciách rýchlo podľahnú tlaku. Problémy majú aj v medziľudských vzťahoch, keď horšie zvládajú hádky, prejavujú svoje emócie a nemajú dostatok iniciatívy na riešenie problémov.

Tipy, ako byť psychicky odolný

1. Tréning frustračnej tolerancie
Frustračná tolerancia3 predstavuje našu schopnosť vystaviť sa niečomu nepríjemnému. Pokiaľ sme psychicky odolní, malé frustrácie nás nerozhodia z rytmu. Schopnosť odložiť uspokojenie a vystaviť sa tak krátkodobej frustrácii je dôležitou psychologickou vlastnosťou. Pokiaľ si občas doprajete malé nepohodlie, získate skúsenosti s jeho zvládnutím a postupne dôjde k tzv. psychickej imunizácii. „Naočkujete“ so skúsenosťami pre prípadné ťažšie situácie, ktoré môžu nastať.

U detí ju môžete trénovať tak, že cca 15 minút nedostanú to, o čo vás žiadajú. Napr.: „Rozprávku pustíme, až si upraceš hračky v izbičke.“

Aj dospelí svoju frustračnú toleranciu môžu trénovať tak, že si nedoprajú niečo príjemné hneď, ale až keď vykonajú istú povinnosť. Pre zvýšenie psychickej odolnosti je tiež dobré si občas dopriať niečo nepríjemné, ale užitočné – napr. studenú sprchu.

2. Majte nadhľad a buďte objektívny
S podobným problémom už ste sa stretli? Zvládnete ho aj teraz.

3. Buďte otvorený zmenám
Život prináša zmeny, naučte sa ich prijať. Je dobré vedieť, čo je pre vás dôležité, ale netrvať na tom nekompromisne v každej situácii.

4. Postavte sa k tomu čelom
Rozoberte si problém a skúste navrhnúť kroky, ktoré bude treba vykonať. Tréning v riešení problémov môže zlepšiť vašu schopnosť racionálne a pokojne reagovať na náročné situácie.

5. Starajte sa o seba
Je dôležité vedieť sa postarať o vlastné fyzické a duševné zdravie. Kľúčom na udržanie psychickej odolnosti je pravidelné cvičenie, relaxačné techniky, meditácia, dostatok spánku a kvalitná strava. Buďte vďačný a všímavý k sebe aj svojmu okoliu.

Tip pre vás: Ako trénovať psychickú odolnosť? Prečítajte si publikáciu Životom s ľahkosťou. Je určená každému, kto chce zvládať výzvy s väčším nadhľadom a ľahkosťou a je ochotný na sebe pracovať. Obsahuje praktické tipy a dáva priestor na sebareflexiu.

psychika detí

Ako budovať psychickú odolnosť detí

Čím skôr začneme budovať psychickú odolnosť detí, tým lepšie. Tento proces vyžaduje trpezlivosť a podporu. Deti sa učia prostredníctvom skúseností, preto je dôležité vytvárať prostredie, ktoré podporuje ich psychický rozvoj a umožňuje im postupne zvládať životné výzvy.

Čo môžeme ako rodičia urobiť?

 • Prijmite dieťa také, aké je.
 • Buďte mu oporou, na ktorú sa môže spoľahnúť.
 • Dovoľte mu skúšať nové veci a objavovať svet.
 • Stanovte pravidlá a jasné mantinely toho, čo dieťa môže a čo nemôže robiť.
 • Posilňujte jeho sebavedomie, chváľte ho a podporujte v tom, že môže dokázať všetko, čo chce.
 • Klaďte naň primerané nároky – nie je dobré nechať ho rásť ako drevo v lese, no nepreťažujte ho.
 • Buďte dobrým vzorom. Aby ste podporili psychickú odolnosť dieťaťa, musíte pracovať aj na sebe. Ak chcete vychovať šťastné dieťa, dôležitá je aj vaša psychická stabilita.

Prínosy zvýšenia psychickej odolnosti

 • Lepšie zdravie: Psychicky odolní jedinci bývajú menej chorí – týka sa to najmä kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky, tráviacich problémov alebo bolesti hlavy.
 • Menej depresie a úzkosti: Dobrá psychická odolnosť má vplyv aj na rozvoj depresie a úzkosti. Ak sa v náročných situáciách neutápame a pozeráme sa na ne s nadhľadom, znižuje sa tým aj riziko rozvoja psychických ochorení.
 • Úspechy v práci aj osobnom živote: Psychicky odolnejší ľudia sú úspešnejší v práci a majú aj spokojnejšie vzťahy, či už s rodinou, kolegami alebo priateľmi.

Zdroje:

1. Čo je psychická odolnosť a ako ju podporiť u dieťaťa? EDUworld. Dostupné z: https://eduworld.sk/cd/beata-tancsakova/6982/co-je-psychicka-odolnost-a-ako-ju-podporit-u-dietata
2. Co je psychická odolnost. Šance dětem. Dostupné z: https://sancedetem.cz/co-je-psychicka-odolnost
3. HARAZDÍROVÁ, Tereza. Frustrační tolerance ve vztahu k strategiím zvládání stresu a místu regulace. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Psychologický ústav. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/nbubw/Diplomova_prace_Tereza_Hrazdirova.pdf
4. Psychická odolnost. Potulky psychológiou. Dostupné z: https://potulkypsychologiou.sk/psychicka-odolnost/
5. Základní principy výchovy k psychické odolnosti. Šance dětem. Dostupné z: https://sancedetem.cz/zakladni-principy-vychovy-k-psychicke-odolnosti
6. PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2016. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/ped/podzim2020/SPp610/Psychologie_lidske_odolnosti_2_JK_vodoznak__22_.pdf

Foto: Pexels.com