AXA Patalie.sk Patalie.sk poistka proti nude
f

Odoberajte náš newsletter

Nič to nestojí a už vám nikdy neutečie žiadny prima článok.
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

hľadať

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 1. Obecná ustanovení 1.1. Vyplněním údajů na webové stránce www.patalie.loc souhlasí subjekt údajů („Subjekt“) se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo Subjektu („Údaje“). Správcem údajů je […]

Souhlas se zpracováním osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

1. Obecná ustanovení

1.1. Vyplněním údajů na webové stránce www.patalie.loc souhlasí subjekt údajů („Subjekt“) se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo Subjektu („Údaje“). Správcem údajů je společnost Havas Worldwide Prague a.s., se sídlem Praha 7, Letenské sady čp. 1500 (EXPO 58), PSČ 170 00, IČO: 630 79 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 3138 („Správce“), případně jiná třetí osobou pověřena Správcem („Zpracovatel“).

2. Účel zpracování údajů

2.1. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely Zpracovatele, zejména pro zasílání obchodních sdělení Subjektu prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy Subjekt přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly tato obchodní sdělení nadále zasílány, jinak na dobu neurčitou („Účel“).

3. Zpracovatel Údajů

3.1. Zpracovatelem Údajů jsou následující společnosti:
a) UNIQA Management Services, s.r.o., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 008 056,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3043/B

b) AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná v obchodnom 
registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2831, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 968 079, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1327/B 
AXA životní pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group. 

c) AXA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 281 95 604, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 36 857 521, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1576/B
AXA pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group. 

d) UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná  

v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:  

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,  

IČO: 36 770 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B 

e) UNIQA d.d.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 977 540,  spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3804/B

f) UNIQA d.s.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 903 821, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3441/B 

4.1. Údaje mohou být zpracovány Správcem a Zpracovatelem za použití manuálních nebo automatizovaných způsobů zpracování. Správce prohlašuje, že bude Údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném k naplnění Účelu a zpracovávat je pouze v souladu s Účelem, k němuž byly shromážděny.

5. Práva Subjektu

5.1. Poskytnutím Údajů Správci bere Subjekt na vědomí, že Údaje poskytl dobrovolně, na dobu neurčitou, případně do doby dle článku 2.1 tohoto dokumentu.
5.2. Subjekt dále bere na vědomí, že mu přísluší práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona
5.3. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména:
a) právo přístupu k Údajům;
b) právo požadovat úpravu Údajů; a
c) právo kdykoliv souhlas se zpracováním Údajů bezplatně odvolat.