liečba Alzheimerovej choroby

Nádej na liečbu Alzheimerovej choroby? Recept možno majú slovenskí vedci

Psychická pohoda, Rozhovory
Pacienti prestávajú spoznávať svoje okolie, stratia sa pri ceste na nákup a nepamätajú si nové informácie. Tak sa prejavuje Alzheimerova choroba, ktorá postihuje stále mladšie ročníky. Na toto ochorenie doteraz neexistovala liečba, to sa však môže čoskoro zmeniť. Hosťom ďalšieho dielu podcastu Lepší život je vedec Norbert Žilka, ktorého tím vyvinul novinku v liečbe Alzheimerovej choroby.

Vakcína, ktorá spomalí progres Alzheimerovej choroby v čase? Nádej na liečbu by mohli priniesť slovenskí vedci pod vedením neuroimunológa Norberta Žilku. Jedná sa o neurovegetatívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k postupnej demencii. V súčasnosti nepoznáme príčinu vzniku. Pacienti s touto chorobou prestávajú spoznávať svoje okolie a stávajú sa úplne závislými od pomoci ostatných. Preto je táto diagnóza doslova strašiakom pre rodinu, na ktorú sa prenáša najväčšia ťarcha. 

Doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc. je riaditeľom Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Viac ako 20 rokov sa zaoberá výskumom interakcie medzi imunitným systémom a ľudským mozgom. Špecializuje sa na výskum v oblasti neurodegeneratívnych ochorení mozgu človeka a vývoj liekov na Alzheimerovu chorobu. Podieľal sa na prvom vývoji vakcíny proti tau proteínu, ktorá je určená práve na liečbu Alzheimerovej choroby. 

Výskum liečby Alzheimerovej choroby ide do finále 

„Zmeny sú späté s poruchou pamäte. Často idú pacienti na nákup a nedokážu sa vrátiť. Nepamätajú si nové informácie. Nevnímajú to však ako problém. Majú pocit, že sa mení ich okolie,“ upozorňuje na nebezpečenstvo Alzheimerovej choroby Norbert Žilka. 

„Mozog je veľmi zraniteľný, pretože nepociťujeme jeho bolesť. Keď nás bolí zub, okamžite bežíme k zubárovi a riešime problém. V prípade neurodegeneratívnych ochorení nás mozog klame, nedokážeme čítať signály, ktoré nám vysiela. V okamžiku, kedy sa objavia prvé klinické príznaky, sú niektoré časti mozgu doslova zdevastované,“ hovorí Žilka. 

Vývoj liečby už ide pod vedením Norberta Žilku do finále. Kedy by mohla byť očakávaná vakcína dostupná pre pacientov? Ako sa príznaky Alzheimerovej choroby líšia od bežného zabúdania? A podarí sa túto chorobu niekedy úplne vyliečiť? Aj na tieto otázky bude neuroimunológ odpovedať. 

Rozhovor je dostupný vo všetkých podcastových aplikáciách.