sociopat a láska

Ako spoznáte sociopata? Sú to majstri pretvárky a manipulácie

Psychická pohoda
Na začiatku sú sympatickými a zaujímavými spoločníkmi, no len čo ich lepšie spoznáte, zistíte, že sú to bezohľadní manipulátori. Reč je o sociopatoch, ktorým je najlepšie sa vyhnúť. Viete, podľa čoho ich spoznáte?

Ak ste sa niekedy stretli so sociopatom, viete, ako nebezpečne sa môže správať voči okoliu. Títo ľudia nielenže nemajú úctu k ostatným, ale nerešpektujú ani žiadne pravidlá. Často porušujú zákony, manipulujú s ostatnými, sú bezohľadní až agresívni. Sociopati sa často a radi dostávajú do konfliktu a nie sú schopní udržiavať bližšie vzťahy.

Kto je sociopat a aká je definícia sociopatie?

Sociopatia patrí medzi poruchy osobnosti, nie je to duševné ochorenie. Sociopati si uvedomujú svoje správanie a za svoje činy nesú plnú zodpovednosť. Sociopatia sa rozvíja už počas dospievania, počiatočnou diagnózou býva porucha správania. Deti a dospievajúci vykazujú vzorce agresívneho správania, ubližujú ostatným, môžu klamať, kradnúť a ignorovať pravidlá. Varovnými signálmi je zakladanie požiarov a týranie zvierat.1


Sociopat vs psychopat

Väčšina ľudí si tieto dva pojmy mýli. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Psychopat sa so svojimi problémami už narodí, zatiaľ čo sociopatia sa rozvinie až počas života. Psychopati nie sú schopní citu ani empatie, na druhej strane však veľmi dobre dokážu predstierať emócie. Sociopati sú o niečo schopnejší vytvárať spoločenské väzby. Konajú impulzívnejšie, náhodnejšie a ľahšie sa rozčúlia.2


Ako spoznať sociopata?

Spoznať sociopata je ťažké. V spoločnosti sú často obľúbení a môžu byť stredobodom pozornosti. Sú šarmantní a vtipní, je ľahké sa nechať nimi zmanipulovať. Nasledujúca charakteristika sociopata by vás mala varovať:2

 • Porušujú zákony a spoločenské normy
 • Neprejavujú ľútosť a súcit s ostatnými
 • Sú podráždení až agresívni
 • Nevyhýbajú sa podvádzaniu a ostatných zneužívajú vo svoj prospech
 • Nestarajú sa o ostatných, k svojmu okoliu sú ľahostajní
 • Sú nezodpovední a neplnia úlohy
 • Majú problém udržať si dlhodobé vzťahy
 • S ostatnými manipulujú aj prostredníctvom klamstva a psychologických hier

manžel sociopat

Ako komunikovať so sociopatom?

Väčšina z nás na sociopata skôr či neskôr natrafí. Podľa zahraničných výskumov1 sociopatia postihuje v USA 1 až 4 % ľudí, čo nie je zanedbateľné číslo, pričom pravdepodobnosť postihnutia je vyššia u mužov. Hoci je takýmto ľuďom najlepšie sa vyhýbať, sociopatom môže byť aj váš šéf, príbuzný či dokonca partner. Podľa psychológa Michala Baču je najlepšie sa sociopatom vyhýbať. „Ak je to aspoň trochu možné, do takého vzťahu nevstupujme a vyhýbame sa mu,“ radí.

Podľa Michala Bači je dôležité nenechať si ubližovať a zraňovať sa: „Až príliš osobný a otvorený vzťah so sociopatom môže byť nebezpečný, pretože takýto človek môže našu dôveru zneužiť a obrátiť proti nám. Komunikáciu so sociopatom odporúčam obmedziť na vecnú, pragmatickú rovinu.“ Zároveň je vhodné minimalizovať emočné prejavy, pretože sociopati im nerozumejú, považujú ich za slabosť a provokujú ich. „Sociopat nie je schopný empatie a keď sa mu naskytne príležitosť, slabosť druhej strany zneužije vo svoj prospech,“ uzatvára psychológ.

Príčiny sociopatie

Prečo sa u niekoho vyvinie sociopatia? Podstatným faktorom je vplyv okolia. Zvýšenému riziku sú vystavení ľudia, ktorí prežili traumatické detstvo, boli zanedbávaní alebo zneužívaní.3 Rolu zohráva aj genetika, podľa vedcov4 sú „antisociálne“ osobnostné črty dedičné. Sociopati väčšinou horšie reagujú na stres a sú menej úzkostliví ako priemerní ľudia. Vedci objavili aj zmeny v štruktúre ich mozgu, ktoré majú vplyv na ich násilné správanie. Sociopati môžu mať zmeny aj v oblasti čelného laloka – časti mozgu, ktorá riadi úsudok a plánovanie.

Diagnostika sociopatie

Sociopati väčšinou netušia, že potrebujú pomoc. Chyby často zvaľujú na svoje okolie a nepripúšťajú si, že majú problémy. Na nátlak najbližších alebo pre príznaky, ako sú depresia, úzkosti alebo výbuchy hnevu však niekedy vyhľadajú pomoc odborníkov. Niekedy môžu byť závislí od alkoholu alebo od drog.5

Diagnózu možno stanoviť na základe psychologického alebo psychiatrického vyšetrenia. Pri diagnostike je kľúčový vzťah danej osoby k ostatným. Je dôležité, aby človek dokázal hovoriť o svojich zážitkoch z detstva, myšlienkach, pocitoch a správaní. Sociopatia sa zvyčajne diagnostikuje až v dospelosti, no niektoré príznaky sa vyskytujú už v detstve a dospievaní.

Možnosti liečby sociopatie

Liečba sociopatie je veľmi náročná, pretože títo ľudia odmietajú spolupracovať. Sociopati sa častejšie ako bežná populácia ocitnú za múrmi väznice, napríklad za týranie partnera alebo detí, ublíženie na zdraví či pokus o vraždu.5 Okrem problémov v škole či v práci majú často problémy s alkoholom a drogami a trpia duševnými poruchami, ako sú depresie a úzkosť. Liečbu tak často nariadi až súd.

Liečba prebieha formou terapie, tá môže najmä mladším ľuďom pomôcť zmeniť deštruktívne vzorce správania. Prostredníctvom psychoterapie sa ľudia môžu naučiť byť citlivejší a ohľaduplnejší voči druhým. Najčastejšie sa používa kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá sa snaží zmeniť spôsob myslenia a pri podpore dobrého správania4 pracuje s princípom odmien a trestov.

Bohužiaľ, žiaden špecifický liek neexistuje, na potlačenie agresivity a podráždenosti sa používajú antidepresíva alebo lieky na zníženie úzkosti. Pomôcť môžu tiež tymoprofylaktiká, tzv. stabilizátory nálady, lieky primárne určené na liečbu mánie a prudkých zmien nálad, napr. pri bipolárnej poruche.

Mgr. Michal Bača

Vyštudoval psychológiu na Trnavskej univerzite. Prvé skúsenosti s psychoterapiou získal v resocializačnom centre Retest v Bratislave, ktoré sa zameriavalo na dlhodobú liečbu drogových závislostí. Pôsobil v niekoľkých spoločnostiach a organizáciách, kde viedol tímy rozvoja zamestnancov. Okrem štandardného vzdelávania sa venoval predovšetkým rozvoju firemnej kultúry, leadershipu a talentu. Po 20 rokoch skúseností v korporáte sa opäť vrátil k individuálnej psychologickej praxi. Absolvoval výcvikový kurz v logoterapii a vzdeláva sa v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii.

Zdroje:

 1. Antisocial Personality Disorder (ASPD). Cleveland Clinic. Dostupné z: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9657-antisocial-personality-disorder
 2. Antisocial Personality Disorder. WebMD. Dostupné z: https://www.webmd.com/mental-health/antisocial-personality-disorder-overview
 3. Antisocial Personality Disorder. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Dostupné z: https://www.samhsa.gov/mental-health/antisocial-personality-disorder
 4. Antisocial Personality Disorder. Harvard Health Publishing. Dostupné z: https://www.health.harvard.edu/a_to_z/antisocial-personality-disorder-a-to-z
 5. Antisocial Personality Disorder. Mayo Health Library. Dostupné z: https://nchmd.org/health-library/diseases-and-conditions/con-20194209/

Foto: Shutterstock

Prémiový článok

Čítajte viac ZADARMO!

Stačí jednoduchá bezplatná registrácia vašej
e-mailovej adresy a získate prístup ku kompletnému obsahu stránky. Po prihlásení budete získavať body a ďalšie výhody – zľavy na poistenie UNIQA a služby a tovar našich partnerov.
Zaregistrujte sa bezplatne