človek s poruchou osobnosti

Manipulácia, pocity bezmocnosti či vydieranie. Ako sa správa človek s poruchou osobnosti?

Psychická pohoda, Životný štýl
Odhaduje sa, že až desať percent populácie má poruchu osobnosti. Môže sa prejavovať rôzne od šikanovania spolužiakov, cez obviňovanie z nevery až po neschopnosť sa samostatne rozhodovať. Aké sú typy porúch osobnosti, ako sa prejavujú a ako sa s nimi vyrovnať?

Z čoho sa dá vydedukovať, že vy sami alebo niekto z vašich blízkych má poruchu osobnosti? Podľa psychológov takíto ľudia reagujú aj na bežné situácie neobvyklým spôsobom. Môžu sa líšiť tým, že napríklad nedokážu vyjadriť svoje pocity, čo je typické pre schizoidnú poruchu osobnosti. Ľudia s touto poruchou nemajú záujem o vzťahy a priateľstvá, sú citovo chladní, uzavretí a preferujú samotu. Bývajú ľahostajní k okoliu, takmer žiadna činnosť ich neteší a neprejavujú žiadnu radosť.

Šikanovanie ako príznak poruchy osobnosti?

Porucha osobnosti sa začína prejavovať vo väčšej alebo menšej miere už v detstve. Medzi hlavné príčiny patria dedičné vplyvy a výchova. Pravdepodobne v každom školskom kolektíve je dieťa, ktoré je problémové, šikanuje ostatných, chodí poza školu, kradne alebo týra zvieratá. Takto sa prejavuje disociálna porucha osobnosti. Prejavuje sa bezohľadnosťou, nedostatkom empatie, absenciou pocitu viny a páchaním trestnej činnosti.

poruchy správania

Existuje však viacero typov porúch osobnosti. Natrafili ste na partnera, ktorý bol nedôverčivý a podozrieval vás z nevery? Je celkom možné, že má paranoidnú poruchu osobnosti. Takíto ľudia reagujú na odmietnutie veľmi citlivo a neodpúšťajú. Odmietajú chodiť do spoločnosti a obvykle im chýba zmysel pre humor. Trpia pocitom nedocenenia, ale zároveň sa často domnievajú, že sú nenahraditeľní a dôležití.


Komu hrozí riziko samovraždy?

U ľudí s poruchou osobnosti, hlavne ak majú poruchu emocionálnej nestability, výrazne stúpa riziko samovraždy. Táto skupina ľudí má sklon k skratkovitému správaniu bez uvedomenia si následkov. Môžu sa prejavovať agresívne voči okoliu aj voči sebe, čo súvisí s ich nepredvídateľnou náladou. Typické sú aj emocionálne výbuchy a neschopnosť počas nich kontrolovať svoje správanie.


Narcisti potrebujú obdiv partnerov

K zmene osobnosti môže dôjsť hocikedy počas života následkom traumy, napríklad pri autonehode. Ďalším rizikovým faktorom je dlhodobý stres. Poruchy osobnosti často sprevádzajú duševné choroby, najlepším príkladom je závislá porucha osobnosti. Títo ľudia sa nedokážu sami rozhodovať a ochotne sa podriaďujú prianiam alebo príkazom druhých, majú aj pocity bezmocnosti a menejcennosti. Sú závislí od svojich partnerov a majú strach z opustenia.

Poďme však ďalej. Asi každý z nás sa v živote stretol s niekým, kto trpí narcistickou poruchou. Narcisti majú prehnané sebavedomie a nedokážu prijímať kritiku. Často pôsobia arogantne a očakávajú špeciálne zaobchádzanie a výsady. Majú veľmi zložitý partnerský život, potrebujú obdivujúceho partnera, na jeho city však neberú ohľad.

Manipulácia a ohováranie na pracovisku

Ďalšou poruchou je histriónska porucha, v minulosti známa ako hystéria. „Hysterkami“ sú označované najmä ženy, ktoré tak dávajú najavo svoj nesúhlas. Histriónska porucha je však oveľa zložitejšia a zďaleka sa netýka iba žien. Títo ľudia majú nielen tendenciu dramatizovať bežné situácie, často manipulujú s inými ľudia a využívajú aj citové vydieranie. Na pracovisku môžu narúšať pracovný kolektív, ohovárať či prekrúcať výroky druhých.

psychické poruchy prejavy


Vedeli ste, že…?

Pri poruchách osobnosti sa často objavujú aj depresie a závislosť od drog či alkoholu, postihnutí vyhľadávajú odbornú pomoc najmä pre tieto problémy. Mnohí totiž považujú poruchu osobnosti za niečo, čo je nemennou súčasťou ich povahy a vidia problém skôr v iných ako v sebe. Často sa o svojej chorobe dozvedia až počas terapie, ktorá je zároveň prvou príležitosťou, aby začali s poruchou osobnosti niečo robiť.


Vyhýbanie sa bežným činnostiam

Poruchy osobnosti môžu niekedy pripomínať inú duševnú chorobu, napríklad schizofréniu, úzkostná porucha sa zas zamieňa s anxióznou poruchou osobnosti. Týmto ľuďom často chýba sebavedomie, zjednodušene povedané, boja sa života. Sú presvedčení o svojej neschopnosti a majú pocity zbytočnosti. Vyhýbajú sa kontaktu s inými ľuďmi a sú veľmi citliví na kritiku. Majú tendenciu vyhýbať sa bežným činnostiam, ktoré považujú za potenciálne nebezpečné.

Veľmi podobná je anankastická porucha. Prejavuje sa podceňovaním, pochybnosťami o sebe a nedôverou. Ľudia majú sklony k perfekcionizmu a často sa nadmerne zaoberajú detailmi. Sú tvrdohlaví, veľmi opatrní a v pracovnom živote vynikajú bezchybnými pracovnými výsledkami. Môžu sa u nich objavovať vtieravé myšlienky, či niečo nezabudli urobiť. Nejde však o obsedantno-kompulzívnu poruchu, ktorá sa vyznačuje opakujúcimi sa myšlienkami a nutkavým správaním (napríklad neustále uisťovanie sa, či sme doma naozaj zhasli).

Žite naplno a nadväzujte vzťahy

Ak máte aj vy pocit, že reagujete v niektorých situáciách prehnane, nie ste schopní prejavovať city či nedokážete prijímať kritiku, je čas s tým niečo začať robiť. Môžete sa obrátiť na svojich blízkych a podeliť sa s nimi o svoje myšlienky, trápenia, alebo vyhľadať psychológa, ktorý je nestranný. Odborník môže pomôcť nielen vám, ale aj ľuďom vo vašom okolí. Nech už urobíte krok akýmkoľvek smerom, kľúčové je spoznať svoje povahové vlastnosti a naučiť sa zvládať krízové situácie.

Ľudia s poruchou osobnosti sú veľmi vnímaví, no veľmi citliví na záťaž, preto je dôležité, aby sa o seba starali. Potrebujú motiváciu, aby sa snažili žiť naplno a mohli sa realizovať nielen v profesionálnej oblasti, ale aj v osobnom živote a nadväzovali nové vzťahy.

Autor fota: Pexels.com