obsedantno-kompulzívna porucha príznaky

Aké sú najčastejšie príznaky pri obsedantno-kompulzívnej poruche?

Psychická pohoda
Pred odchodom z bytu sa niekoľkokrát vraciate skontrolovať, či ste naozaj zhasli a zamkli. Máta vás predstava, že ste nevypli sporák a vyhoríte. Radšej sa znova vrátite a všetko skontrolujete. Odídete z bytu, ale úzkosť vás o chvíľu znova doženie. Poznáte tieto situácie? Možno aj vy trpíte obsedantno-kompulzívnou poruchou.

Správanie sa ľudí s týmto psychickým ochorením sa môže zdať fascinujúce až komické. Často sa s ním stretávame vo filmoch. Možno si spomeniete na Sheldona Coopera z Teórie veľkého tresku alebo postavu Howarda Hughesa, ktorého hral Leonardo DiCaprio vo filme Letec. V skutočnosti však ide o vážny problém, ktorý významne ovplyvňuje každodenný život.

Čo je obsedantno-kompulzívna porucha?

Skratka OCD z anglického názvu Obssesive-Compulsive Disorder označuje úzkostné stavy, pre ktoré sú charakteristické opakované vtieravé myšlienky (obsesie), ktoré v nás vzbudzujú strach. Ten často prejde do úzkosti, ktorú sa chorí snažia vyriešiť rôznymi opakujúcimi sa rituálmi (kompulzia). Obsedantno-kompulzívna porucha je závažné ochorenie, dnes je však už väčšina jej foriem liečiteľná. Chorobu sa nepodarí zvládnuť len výnimočne, vtedy môže vyústiť až do invalidity. Po depresii je OCD druhým najčastejším psychiatrickým ochorením. Postihuje 2 – 3 % populácie a začína sa väčšinou prejavovať okolo 20. roku života.

Ako sa prejavuje?

Aby si človek s obsedantno-kompulzívnou poruchou uľavil od nutkavých úzkostných myšlienok, môže sa napríklad opakovane vracať a kontrolovať, či zamkol dvere, a to aj keď je už pomerne ďaleko od dvier. Opakovanie rituálu (kompulzie) dočasne odstraňuje úzkosť. Z dlhodobého hľadiska však vzniká začarovaný kruh a úzkosť sa ešte stupňuje. OCD pacientom narúša osobný život a často obťažuje aj ich okolie. Niekedy ich úplne vyradí z bežného života.


Medzi najčastejšie typy kompulzií (nutkavého konania) patria:

  • umývanie – najčastejšie rúk – tak dlho a dôkladne, kým nie sú úplne rozodreté
  • neustále kontrolovanie (napr. zamknutých dverí, vypnutého spotrebiča)
  • prílišné lipnutie na poriadku (napr. neustále upratovanie oblečenia v skrini)
  • patologické zhromažďovanie (napr. novín, kníh v takej miere, že nimi postihnutý zaplní celý byt)


Ako zistiť, či mám
OCD?

Myšlienky na to, či sme doma nezabudli vypnúť sporák alebo sme zavreli všetky okná z času na čas napadnú asi každému. Ak sa vrátite domov po pár minútach od odchodu na dovolenku, aby ste všetko skontrolovali, však automaticky neznamená, že máte psychickú poruchu. Ľudia, ktorí skutočne trpia OCD, si absurdnosť svojho správania uvedomujú, nedokážu si však pomôcť.

Príznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy:

 • príznaky OCD sa vyskytujú najmenej 14 dní
 • pacient vníma vtieravé myšlienky ako opakujúce sa, iracionálne a narušujúce jeho duševnú pohodu
 • vtieravé myšlienky a/alebo nutkavé konanie pacient nedokáže potlačiť a keď sa im podvolí, je mu to nepríjemné
 • vtieravé myšlienky pacient považuje za svoje vlastné (ak by počul hlasy, ktoré mu našepkávajú, že napr. nezamkol dvere, mohlo by ísť o schizofréniu)

Ako sa liečiť?

Liečba väčšinou prebieha kombináciou medikamentóznej liečby a kognitívne behaviorálnej psychoterapie. Každý pacient má individuálnu liečbu, ktorá zohľadňuje aj prípadne ďalšie psychické problémy. Pomáhajú aj režimové opatrenia na zmiernenie stresu, relaxácia a pohybové aktivity.

Pri psychoterapii býva pacient opakovane vystavovaný tomu, čo u neho vzbudzuje nepríjemné pocity. Zároveň je mu zabránené vykonať rituál (kompulziu), ktorým tieto pocity obvykle zaháňa. S každým opakovaním, keď nebol vykonaný rituál, sa úzkosti zmierňujú. Pacient postupne zisťuje, že kompulzívne konanie nie je nutné. Liečba obsedantno-kompulzivnej poruchy a jej príznakov  však nie je jednoduchá a niektorí pacienti sa nevyliečia.

Bohužiaľ, pri tejto chorobe sa často začína s liečbou pomerne neskoro. Od prepuknutia poruchy  a jej príznakov uplynie aj niekoľko rokov a pacient prichádza k lekárovi až vtedy, keď mu prejavy OCD výrazne komplikujú život.

Autor fota: Pexels.com, Ketut Subiyanto