Čo je empatia a ako ju rozvíjať?

Psychická pohoda
Niekto prežíva bolesť a emócie iných rovnako, ako by niečo podobné prežíval sám. Niekto sa nedokáže vcítiť do pocitov druhých a často reaguje nevhodne alebo problémy ostatných bagatelizuje. Reč je o miere empatie a ani jeden extrém nie je dobrý. V článku sa pozrieme na to, ako sa dá s empatiou pracovať.

Čo je to empatia? Empatiou označujeme schopnosť vcítiť sa do pocitov iných ľudí. Pomáha nám pochopiť konanie iných ľudí a ľahšie reagovať na ich pocity a potreby.

Empatia sa rozvíja od detstva

Empatia je čiastočne vrodená a čiastočne naučená. Ovplyvňujú ju gény rodičov, ale aj proces socializácie. Kľúčom k rozvoju empatie je výchova a hodnoty prevzaté od rodičov, rovesníkov aj spoločnosti. Mieru empatie ovplyvňujú aj skúsenosti, ktorými v živote prechádzame, napríklad rôzne krízové situácie či kontakt s inými kultúrami.

Typy empatie a ich význam
- Kognitívna empatia – schopnosť vnímať a chápať emócie a perspektívu druhých
- Afektívna/emocionálna empatia – schopnosť zdieľať pocity druhých
- Empatická/súcitná účasť – kombinácia oboch predchádzajúcich – pochopenie druhých, zdieľanie ich emócií a ponuka účasti na ich emóciách1

empatia a sympatia

Prehnaná empatia

Niektorí ľudia uprednostňujú potreby iných ľudí pred svojimi vlastnými. Je pre nich dôležité, aby sa ostatní pri nich cítili dobre, a to aj za cenu, že sami sa budú cítiť horšie. Nasávaním negatívnych pocitov druhých, často aj pocitov beznádeje, môžu trpieť úzkosťou. Spoznávate sa? Dajte si pozor, aby ste sa neutopili v problémoch druhých, mohli by ste ľahko vyhorieť. Ako pracovať so svojou empatiou?

- Stanovte si hranice. Je v poriadku, ak sa chcete sústrediť na seba a nechcete prežívať starosti iných. V situácii, keď bude napríklad kamarátka potrebovať riešiť jej problémy, je úplne v poriadku povedať: „Dnes už aj ja meliem z posledného , môžeme sa o tom porozprávať zajtra?“

- Buďte empatickí hlavne voči sebe. Berte svoje pocity vážne a všímajte si, ako sa cítite a čo potrebujete. Tým, že si uvedomíte, ako sa sami cítite, budete mať ešte dostatok sily venovať sa druhým a byť im oporou.

- Nie ste zodpovední za pocity druhých. Naozaj nemôžete za to, že je niekto smutný alebo nahnevaný. Nemôžete pomôcť každému, a už vôbec niesť ťarchu celého sveta.

- Naučte sa emócie druhých nebrať osobne. Ak sa budete trápiť problémami iných ľudí a premýšľať nad nimi celú noc, ničomu a nikomu nepomôžete. Naučte sa s emóciami pracovať. Ak vám bude ťažko, napríklad po vyčerpávajúcom rozhovore, choďte von, najlepšie do prírody, vydýchajte to a emócií sa skúste zbaviť. Len tak získate novú silu byť tu pre druhých.


Temní empatici

Stretli ste sa už s týmto slovným spojením? Podľa výskumov ide o ľudí, ktorí majú temné povahové a osobnostné rysy, ale zároveň majú nadpriemerné empatické schopnosti. Temní empatici dokážu ubližovať a manipulovať, majú zlomyseľný humor a vyvolávajú pocity viny. Majú tendenciu byť veľmi spoločenskí a majú dobré sociálne zručnosti, čo často znemožňuje rozpoznať ich tienistú stránku.2


Nedostatok empatie

Niekto sa dokáže vcítiť do pocitov druhých jednoducho, pre niekoho môže byť pochopenie pocitov ostatných zložité. Nedostatok empatie sa pritom odráža aj vo vzťahoch. Menej empatickým ľuďom sa ľudia neradi zdôverujú a aj udržiavanie vzťahov alebo ich zakladanie môže byť pre nich zložité. Empatia sa však dá naučiť.

Päť tipov, ako si vybudovať zdravú mieru empatie

1. Neobracajte pozornosť iba na seba
Aj keď máte pocit, že vaše problémy sú vážnejšie ako problémy iných, nehovorte to nahlas. Každý z nás prežíva bolesť inak a nemá zmysel riešiť, kto má čo horšie. Ak vám kolega povie, že sa cíti nanič a na druhý deň zostane doma, neodvrknite mu, že vy ste zvládli pracovať aj s chrípkou. Radšej kolegovi poprajte rýchle uzdravenie.

2. Počúvajte
Niekedy je zložité pri rozhovore udržať pozornosť a nezačať stáčať konverzáciu inam. Ak sa s niekým rozprávate a niečomu, čo hovorí, nerozumiete, nebojte sa ho prerušiť. Bude vedieť, že ho skutočne počúvate. Občas pokývajte hlavou a udržujte očný kontakt.

3. Pýtajte sa na pocity druhých
Ak vám na niekom záleží, pýtajte sa na jeho pocity. Otázkami typu: „Ako sa cítiš? Si v poriadku? Môžem pre teba niečo urobiť?“ ukážete, že sa oňho a jeho problémy skutočne zaujímate a že vám nie je ľahostajné, ako sa cíti.

4. Rozprávajte sa s odlišnými ľuďmi
Čím viac sa rozprávame s ľuďmi s odlišným pohľadom na vec, o to viac to môže pre nás byť obohacujúce a tým máme väčšiu šancu pochopiť rôznych ľudí. Nemusíme s ich názormi súhlasiť, ale zároveň si uvedomíme, že každý z nás má inú skúsenosť, vyrastal v inom prostredí, a preto má názory také, aké má.

5. Opustite svoju bublinu
Táto rada úzko súvisí s predchádzajúcim bodom. Čím viac nových zážitkov máme, tým lepšie chápeme svet okolo nás. Cestujte, aby ste pochopili iné kultúry a zistíte, že ľudia z rôznych kútov sveta sa môžu na život pozerať úplne inak ako my. Vyskúšať môžete aj nový šport alebo čokoľvek iné – nové zážitky vám pomôžu lepšie porozumieť emóciám iných.

Zdroje:

1. Co je a co není empatie. Mindset Mentors. Dostupné z: https://www.mindsetmentors.eu/blog/co-je-a-co-neni-empatie
2. How to Spot a Dark Empath. PsychCentral. Dostupné z: https://psychcentral.com/health/what-is-a-dark-empath#how-dark-empaths-think
3. SEITL, M., CHARVÁT, M., JUŘICOVÁ, K. Česká verze škály emocionální empatie. E-Psychologie. Dostupné z: https://e-psycholog.eu/pdf/seitl_etal.pdf

Foto: Pexels.com

Prémiový článok

Čítajte viac ZADARMO!

Stačí jednoduchá bezplatná registrácia vašej
e-mailovej adresy a získate prístup ku kompletnému obsahu stránky. Po prihlásení budete získavať body a ďalšie výhody – zľavy na poistenie UNIQA a služby a tovar našich partnerov.
Zaregistrujte sa bezplatne