vyhorenie

Vyhorieť môže každý. Netýka sa syndróm vyhorenia aj vás?

Psychická pohoda, Psychická pohoda
Beznádej, bezmocnosť a pocit, že sa už nikdy nebudete zo života radovať. Aj takto možno definovať syndróm vyhorenia, ktorý trápi najmä ľudí, od ktorých sa očakáva vysoký výkon. Ide o stav úplného vyčerpania a vyhorenia. Viete, ako nevyhorieť?

Syndróm vyhorenia, po anglicky burnout syndrome, je stav chronického stresu, ktorý prichádza nenápadne. Je to úplné psychické a fyzické vyčerpanie sprevádzané obrovskou únavou a úzkosťou. Objavujú sa pocity neúspechu a menejcennosti, ktoré vedú až k izolácii od ostatných a strate záujmu o prácu.

Pocit vyhorenia môže postihnúť každého. Najohrozenejší sú ľudia s vysokými cieľmi a životnými očakávaniami, ktorí majú sklon k workoholizmu.


Aké profesie majú najčastejšie tendenciu vyhorieť?

  • ľudia vo vrcholových pozíciách
  • lekári, zdravotné sestry, sociálni pracovníci, psychológovia
  • učitelia
  • pracovníci na pošte
  • dispečeri
  • právnici
  • úradníci
  • duchovné a rádové sestry

Syndróm vyhorenia sa často týka ľudí, ktorí sa starajú o niekoho blízkeho, napríklad matiek, ktorých dieťa trpí nevyliečiteľnou chorobou a potrebuje nepretržitú starostlivosť. Zvýšené riziko hrozí aj ľuďom, ktorí vykonávajú prácu, v ktorej nenachádzajú zmysel a ktorá nezodpovedá ich kvalifikácii.

Príčiny syndrómu vyhorenia 

Aj keď je rizikových faktorov viacero, najčastejším spúšťačom býva stres a frustrácia z toho, čomu sa v živote venujeme. Existujú osobnostné predispozície, ktoré zvyšujú riziko vyhorenia, ako sú neschopnosť požiadať niekoho o pomoc, workoholizmus, perfekcionizmus, vysoké nároky na seba aj okolie a nezvládanie stresových situácií.

syndróm vyhorenia príznaky

K vyhoreniu môže viesť aj prístup firmy, kde pracujete. Rizikové faktory zo strany vedenia sú vysoký tlak na výkon, absencia odpočinku a zlá komunikácia s pracovníkmi. Zvýšený výskyt syndrómu vyhorenia je najmä v profesiách, kde sa každodenne vykonáva rovnaká rutinná činnosť.

Príznaky syndrómu vyhorenia

Ak ste odpovedali na väčšinu otázok ÁNO, pravdepodobne sa vás syndróm vyhorenia týka.

1. Vyčerpanie a únava

 • Máte pocit, že ste každý deň unavení bez ohľadu na to, čo robíte?
 • Nemôžete ráno vstať a dlho sa preberáte?
 • Prebúdzate sa unavení, aj keď chodíte skoro spať?
 • Nemôžete zaspať?

Odpovedali ste na otázky áno? Vyhorenie sa pravdepodobne týka aj vás. Občasná únava je normálna, ak sa však cítite permanentne unavení, neignorujte to.

2. Nechuť a ľahostajnosť k práci
Nie každý z nás robí prácu, ktorú si vysníval, je však dôležité, aby vás aspoň trochu bavila. Mali by ste spozornieť, ak vás:

 • Práca, ktorá vás predtým bavila, zrazu nezaujíma.
 • Strácate záujem o všetko, čo sa vo firme deje.
 • Odchádzate do práce s odporom.

3. Problémy v osobnom živote

 • Nosíte si problémy z práce domov?
 • Vyhýbate sa spoločným aktivitám s partnerom či priateľmi?

Únava a vyčerpanie z práce sa ľahko prenesie do osobného života. Bolo by škoda, aby ste kvôli tomu prišli o kamarátov ani o vzťah.

4. Zhoršenie fyzického zdravia
Vyhorenie sa prejavuje aj fyzicky. Medzi prejavy patria:

 • nechutenstvo
 • tráviace problémy – zvracanie, hnačka alebo zápcha
 • bolesti brucha
 • nevoľnosť
 • vysoký krevní tlak
 • bolesti hlavy

5. Strata radosti a optimizmu

 • Máte pocit, že už nikdy nebudete mať zo života radosť?
 • Netešia vás už veci, ktoré ste kedysi mali radi?
 • Ste cynickí?

Vyhorenie sa môže prejavovať aj smútkom, ktorý sa môže pretaviť až do depresie. Stratu radosti zo života nebanalizujte.

6. Zhoršenie pracovného výkonu
Občas nastanú situácie, keď nie sme v práci produktívni, nedokážeme sa sústrediť a náš pracovný výkon nie je najlepší.

Odpovedzte na nasledujúce otázky:

 • Zhoršil sa váš pracovný výkon?
 • Nedokážete sa na prácu sústrediť a nevidíte v nej zmysel?
 • Začali si vašu nižšiu produktivitu všímať aj kolegovia či nadriadení?

7. Prestali ste sa o seba starať

 • Nechce sa vám už starať o svoj zovňajšok?
 • Je vám jedno, ako vyzeráte?
 • Zanedbávate stravu, pohyb, začali ste piť alkohol alebo fajčiť?

Netýka sa syndróm vyhorenia aj vás? Vyskúšajte si krátky orientačný online test.


Ako nevyhorieť?

Základom je prevencia. Ak ste v pracovnej oblasti nespokojní, situáciu treba riešiť čo najskôr, či už komunikáciou s vedením alebo zmenou práce.

Zrekapitulujte si svoje očakávania a snažte sa ich pretaviť do realistickej podoby. O svojich problémoch rozprávajte. Dôležité je myšlienky formulovať a vysloviť nahlas. Ak sa dostanete do situácie, ktorá je nad vaše sily, nebojte sa povedať „nie“.

Starajte sa o seba, venujte sa svojim záujmom, koníčkom, pestujte vzťahy a nezabúdajte na relaxáciu, a to fyzickú aj psychickú.

Liečba syndrómu vyhorenia

Ideálne je vyhoreniu predchádzať. Ak v práci pociťujete nespokojnosť, odporúča sa situáciu hneď riešiť, a to komunikáciou s vedením alebo zmenou práce. Účinnou prevenciou môže byť uvedomenie si svojich očakávaní, ich komunikácia a pretavenie do realistickej podoby. Je dôležité nezanedbávať svoje potreby, starať sa o seba, o svoje záujmy, koníčky aj vzťahy.

syndróm vyhorenia

Ak nás vyhorenie v živote predsa len postretne, dôležitý je pocit, že na to nie sme sami a mali by sme vyhľadať aj odbornú pomoc psychológa či psychiatra. Účinná býva kognitívno-behaviorálna terapia alebo logoterapia, presný postup už závisí od dohody s odborníkom.

„Je dôležité vedieť, že ide o vážny stav a hlavne si pripustiť, že niečo nie je v poriadku. Priznať si, že situáciu v práci už nezvládame, je veľmi ťažké, podobne ako prevziať zodpovednosť za zmeny, ktoré s liečbou syndrómu vyhorenia súvisia. Terapia spočíva v zaradení aktivít, ktoré pôsobia ako prevencia. Dôležité je oddýchnuť si, naučiť sa relaxovať a uvoľniť napätie, ktoré pri práci vzniká,“ vysvetlila psychologička Kateřina Weigertová.

Foto: Pexels.com