Neberte kyberšikanovanie na ľahkú váhu. Ako si s ním poradiť?

Životný štýl
Moderná doba a rozvoj internetu priniesli nový fenomén – kyberšikanovanie. Ide o šikanovanie v internetovom prostredí, kde je nenápadné, ťažšie riešiteľné a veľmi zraňujúce. Viete, ako sa pred ním brániť?

Kyberšikanovanie (používajú sa aj výrazy cyberbullying, kyber-mobbing, e-mobbing) predstavuje formu šikanovania odohrávajúcu sa v digitálnom prostredí. Zahŕňa pestrú škálu zneužívania ako sú vydieranie, zosmiešňovanie, obťažovanie či vyhrážanie sa. Kyberšikanovanie môže postihnúť kohokoľvek.

Ako zdôrazňuje vedec Michael Černý z Masarykovej univerzity, kyberšikanovanie sa od bežného šikanovania líši tým, že sa primárne odohráva v online prostredí. Spočiatku je nenápadné, pretože hranica medzi tým, čo je iba vtip a čo už kyberšikanovanie je tenká. Bohužiaľ, šikanovanie v kyberpriestore sa vníma ako niečo menej závažné. V skutočnosti môže byť veľmi kruté a zraňujúce.

Alarmujúce prípady  kyberšikanovania

Brandy Velaovú na internete dlhší čas šikanovali pre nadváhu. Osemnásťročné dievča nevydržalo tlak okolia a pred očami svojej rodiny sa zastrelilo. Pätnásťročná Ammanda Toddová spáchala samovraždu, pretože po internete kolovali jej nahé fotky. Okrem toho, že čelila nechutným správam, bola aj obeťou fyzického šikanovania. Štrnásťročná Anna Halmanová sa obesila doma na švihadle, pretože ju spolužiaci sexuálne obťažovali a video zverejnili na internete. Žiaľ, podobných tragických prípadov je čoraz viac. Žiadnu formu šikanovania preto nemožno bagatelizovať.

Pod rúškom anonymity

Kyberšikanovanie väčšinou prebieha v dlhšom časovom období. Agresori využívajú na šikanovanie informačné alebo komunikačné technológie. Najčastejšími prejavmi sú zasielanie urážlivých správ či ohováranie prostredníctvom sociálnych sietí či SMS, vytváranie zvukových či video nahrávok a ich následné zverejňovanie na internete, vytváranie internetových stránok a diskusií, na ktorých obeť čelí ponižovaniu, alebo krádež identity.

šikanovanie na internete

Tip pre vás: Pred kyberšikanovaním vás žiadne poistenie neochráni, môže vám však pomôcť situáciu riešiť, následky kyberšikanovania rieši kyber poistenie UNIQA. Odborníci vám pomôžu správy zmazať a zablokujú profil útočníka. Asistencia poskytuje aj právnu pomoc.

Pre komentáre alebo zverejnenie intímnych fotografií je obeť vystavená obrovskému psychickému tlaku. Často sa to deje anonymne, no obeť a páchateľ sa väčšinou poznajú osobne – agresormi môžu byť aj spolužiaci či kolegovia v práci. V prípade detí  kyberšikanovanie nadväzuje na šikanovanie v škole. Páchateľom dodáva odvahu anonymita internetového prostredia. Obsah sa často šíri masovo a informácie sa dostanú až k najbližším osobám obete.

Dôsledky kyberšikanovania

Kyberšikanovanie môže mať katastrofálne dôsledky a môže skončiť až samovraždou. Najohrozenejšou skupinou sú deti a dospievajúci. Šikanovanie vedie k depresiám, úzkosti, záchvatom paniky či poruchám spánku. Obeť trpí pocitmi menejcennosti, hanby, uzatvára sa, často sa bojí niekomu zdôveriť, má pocit, že je na svoje problémy sama. Môže to vyústiť aj do sebapoškodzovania a hľadania úniku v drogách či alkohole.

Dôležitá je prevencia

To, či sa my alebo naše deti staneme obeťou útočníka, nemôžeme ovplyvniť. Napriek tomu existuje niekoľko pravidiel, ich dodržiavanie môže riziko kyberšikanovania významne znížiť. Najmä v prípade detí zohrávajú dôležitú úlohu rodičia.

Dôležité je s dieťaťom o problematike kyberšikanovania a nástrahách internetu hovoriť a vytvoriť si s ním taký vzťah, aby sa nám nebálo zdôveriť. Každý človek by mal poznať základné pravidlá používania internetu, vážiť si svoje súkromie, nikomu neposielať intímne fotografie či iný citlivý obsah, chrániť svoje sociálne siete silnými heslami a nenavštevovať pochybné stránky, na ktorých sa môžu vyskytovať počítačové vírusy, ktoré môžu zneužiť osobné údaje.

Zdôverte sa 

Ak sa staneme obeťou kyberšikanovania, je dôležité sa niekomu zdôveriť –  rodičom, priateľom či školskému psychológovi. Môžete sa obrátiť aj na linky bezpečia alebo krízové centrá. Dôležité je začať celú situáciu riešiť čo najskôr, pretože agresor väčšinou neprestane so šikanovaním sám od seba a jeho útoky môžu byť čoraz brutálnejšie.


Kam sa obrátiť?

Na Slovensku môžete zavolať na Linku Detskej Istoty 116 111 alebo Linku dôvery Nezábudka  0800 800 566.


Zrekapitulujte si dôkazy a potom kontaktujte políciu. Kyberšikanovanie síce zatiaľ nie je trestným zákonníkom definované ako trestný čin, jeho dôsledky však môžu byť vyhodnotené ako porušenie legislatívy, napríklad ako ublíženie na zdraví, nebezpečné prenasledovanie či vydieranie. Polícia má k dispozícii nástroje, ktorými situáciu dokáže riešiť a útočníka môže vystopovať aj pomocou IP adresy.

Ako rozpoznať obeť?

Rozpoznať obeť kyberšikanovania je veľmi ťažké. Na rozdiel od bežného šikanovania sa kyberšikanovanie odohráva hlavne v psychickej rovine a je náročné vystopovať jeho signály. Obeť sa uzavrie do seba, prestáva komunikovať s okolím. Snaží sa zmeniť spôsob používania internetu alebo sa mu začne vyhýbať. Po čase strávenom na sociálnych sieťach je daná osoba smutná a roztržitá, môže sa vyhýbať skupinovým aktivitám, je náladová, nedokáže sa sústrediť.

ako sa chrániť pred kyberšikanou

Ak sa vám s kyberšikanovaním niekto zdôverí, ocitnete sa v neľahkej situácii. Obeť často nechce, aby ste problém riešili, môže ho zľahčovať a tvrdiť, že sa vlastne nič nedeje. Dôležité je však situáciu začať riešiť čo najskôr. Keď sa kyberšikanovanie odohráva v škole, je vhodné navštíviť školského psychológa.

V prostredí sociálnych sietí môžete kontaktovať rovno ich poskytovateľa a nevhodné správanie mu nahlásiť, ten by mal príspevok okamžite zmazať a agresora zablokovať. Na väčšine sociálnych sietí sa takéto tlačidlo nachádza priamo pod príspevkom. Môžete sa obrátiť aj na políciu.


Ako sa na kyberšikanovanie pozerá zákon?

Kyberšikanovanie zatiaľ nedefinuje, ale za jeho dôsledky môže byť agresor odsúdený podľa zákona č. 300/2005 Z. z.
Môže to byť:

  • vydieranie (§ 189)
  • nátlak (§ 192)
  • porušovanie tajomstva prepravovaných správ (§ 196)
  • nebezpečné vyhrážanie (§ 360)
  • ohováranie (§ 373)

Foto: Pexels.com