Rozvíjajte svoju kreativitu pomocou tvorivého písania

Život, Životný štýl
Už ste vyskúšali tvorivé písanie? Prostredníctvom slov možno vytvoriť fantastické príbehy. Nemusíte hneď napísať bestseller. Písanie môže byť aj skvelou formou terapie, pri ktorej spoznáte sami seba a vyjadríte svoje myšlienky aj emócie. Prinášame vám niekoľko tipov, ako začať písať.

Možno tiež patríte k tým, ktorí si bežne píšu len nákupné zoznamy a dlhší text naposledy písali pri maturitnej slohovej práci. Možno potrebujte zlepšiť svoje vyjadrovanie v práci alebo máte plnú hlavu myšlienok. Tvorivé písanie vám môže pomôcť myšlienky utriediť a posunúť sa ďalej.

Čo je tvorivé písanie

Tvorivé písanie je disciplína, ktorá podporuje kreativitu a rozvoj fantázie. Je dôležitým nástrojom osobného rozvoja. Písanie umožňuje vyjadriť naše myšlienky, pocity, nápady a skúsenosti a pomáha nám pochopiť náš vnútorný svet.

Funkcia tvorivého písania

Počas písania môžeme prichádzať na nové spôsoby riešenia problémov. Tým, že ich prenesieme na papier, ich zrazu uvidíme z inej perspektívy. Tvorivé písanie môže byť aj formou relaxácie a terapie. Pomáha zvládať stres, úzkosť, vyrovnávať sa s traumami z minulosti a pomáha znižovať emocionálnu záťaž.

V neposlednom rade je schopnosť efektívne písať dôležitá aj v rámci komunikácie v škole alebo v práci. Pravidelné písanie zlepšuje komunikačné schopnosti, podporuje schopnosť učiť sa a pamätať si.

Ako začať písať?

Už dlho si chcete začať písať denník, ale keď pred seba položíte pero a papier, na nič sa nezmôžete? To je úplne normálne. Jednoducho začnite písať. Čokoľvek. Čím viac budete písať, tým vám formulovanie myšlienok pôjde ľahšie. Vôbec sa nezaťažujte myšlienkou, že sú vaše myšlienky nezmyselné alebo trápne. Kľúčom k úspechu tvorivého písania je začať.

Veľmi dôležitá je pravidelnosť. Vyhraďte si čas na písanie a dodržujte ho. Z písania sa stane zvyk a možno dokonca neodmysliteľná súčasť vášho života. Nemusíte písať litánie a každý deň tráviť písaním hodiny, aj pár slov sa počíta.

Píšte si denník. Zapisujte si doň myšlienky, nápady, čokoľvek vám počas dňa napadne. Aj zdanlivá maličkosť môže byť zdrojom inšpirácie pre veľký príbeh.

Vyskúšajte neobvyklé formáty tvorivého písania

Písať možno čokoľvek, nielen beletriu či poéziu. Vyskúšajte rôzne štýly a žánre, len tak zistíte, ktorý štýl písania je vám najbližší.

Haiku
Počuli ste už o haiku? Je to tradičná japonská forma poézie, ktorá má tri riadky s určitým počtom slabík (5-7-5). Haiku sa často zameriava na krásy prírody alebo silné emócie. Jej zakladateľom je najznámejší japonský básnik Macuo Bašó.


Budhistický obrad.
Vychádzam z temna chrámu.
Oh! Kvety čerešní!
Autorom textu je Macuo Bašó.


Kaligram
Je typický pre avantgardu, medzi známych autorov kaligramov patria Apollinaire alebo Seifert. Kaligram spája literatúru a výtvarné umenie. Je to báseň, ktorej písmená či slová sú typograficky usporiadané do obrazca, ktorý vyjadruje tému samotnej básne.

kaligram
Autorom kaligramu je Guillaume Apollinaire.

Anafora
Označuje opakovanie slova alebo frázy na začiatku niekoľkých po sebe idúcich viet. Opakovanie má slúžiť na zdôraznenie určitej myšlienky, v poézii sa často používa na posilnenie emocionálneho efektu. Anaforou je napríklad:


„V noci počujeme hviezdy, v noci počujeme ticho, v noci počujeme svoj vlastný dych.“


tvorivé písanie

Tvorivé písanie podľa Arnošta Lustiga

Dana Emingerová je spisovateľka, novinárka a lektorka kurzov tvorivého písania. Osvojila si metódu tvorivého písania v duchu motta Arnošta Lustiga „Písanie nesmie byť nuda“. Pred rokmi spoločne viedli kurzy pre zamestnancov korporátov, ktorí sa potrebovali naučiť zmysluplne vyjadrovať písomnou formou. Táto metóda je založená na spätnej väzbe a prostredníctvom nej možno pomerne rýchlo pochopiť literárne pravidlá a urobiť veľký pokrok.

Na lekcie tvorivého písania nosil Lustig vlastné texty a chcel, aby sa k nim študenti vyjadrovali. Každý musel povedať, ako naňho jeho text pôsobí. Vďaka tejto metóde môže každý na bezpečnej pôde zistiť, či jeho text pôsobí na čitateľov tak, ako autor zamýšľal. Úprimná spätná väzba posunie autora o veľký kus vpred.

Celý rozhovor s Danou Emingerovou nielen o tvorivom písaní si môžete vypočuť v podcaste Lepší život.

Ako sa pri písaní zbaviť blokád

Môže sa stať, že človeka pri písaní brzdí niečo, čo ani nedokáže definovať alebo nepostupuje tak, ako by si predstavoval. Dôležitou úlohou tvorivého písania je odstrániť a prekonať blokády, s ktorými môže autor zápasiť v ktorejkoľvek fáze procesu písania.

  • Emočné blokády – príčinou môže byť strach z nedostatku talentu, lenivosť, nedostatok času, chýbajúca vôľa riskovať
  • Kognitívne podmienené blokády – podieľajú sa na nich kultúrne stereotypy, výchova, vzdelanie – už ako malí sme počúvali, že umelci sú chudobní, večne opití, prelietaví, berú drogy atď.

V knihe Tvorivé písanie: malá učebnica techník tvorivého písania Zbyňka Fišera sa dočítate o fenoméne písania ako prostriedku na poznanie či vyjadrenie svojich názorov a pocitov. Dozviete sa o technikách tvorivého písania, tvorivého myslenia alebo tvorbe literárneho textu. Zbyněk Fišer sa venuje aj príčinám blokád tvorivého písania a spôsobom ich odstránenia.


Tu je niekoľko príkladov:

Príčina blokády Odstránenie blokády
1. Nevhodná téma Vyberte inú, primeranejšiu tému
2. Nezaujímavá téma Vyberte inú, náročnejšiu tému alebo vysvetlite jej význam a prínos
3. Neznalosť témy alebo žánru Vyberte primeranejšiu tému alebo získajte o nej viac informácií
4. Nezrozumiteľné zadanie Stanovte (vyžiadajte si) precíznejšie zadanie a cieľ
5. Nová tvorivá metóda Zbavte sa stresu a novú metódu skúšajte, keď ste uvoľnení, bez dôrazu na konečný výsledok
6. Citové rozrušenie Prerušte prácu, pokračujte až po upokojení
7. Únava, indispozícia Prerušte prácu, oddýchnite si
8. Nevhodné pracovné podmienky Stanovte si miesto, čas, interval, spôsob písania tak, aby vám to vyhovovalo

 

Či už chcete písať blog, cestopis, článok do novín, pracovnú správu, rodinnú kroniku alebo len tak do šuplíka, nebojte sa toho a hlavne píšte. Tréning robí majstra!

Foto: Pexels.com