Roztrúsená skleróza: Malý zápal s veľkými následkami

Život, Životný štýl
Roztrúsená skleróza je najčastejšou neurologickou chorobou mladých dospelých. Charakterizujú ju malé ložiská zápalov na nervových vláknach a jazvičky, ktoré po nich zostávajú. Keď choroba prepukne, nie je z nej už úniku a kvôli náhodnému rozmiestneniu zápalov možno navyše len ťažko predvídať jej budúci priebeh. Súčasná medicína ju ale úspešne spomaľuje, takže ochorenie ešte nemusí znamenať súkromnú katastrofu.

Na akúkoľvek spojitosť so „zabúdacou“ sklerózou rovno zabudnite. Tá, ktorú označujeme multiplex, je závažné ochorenie, ktoré sa u nás vyskytuje takmer najčastejšie na svete – to znie hrozne, ale ročne sa na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií diagnostikuje u 78 ľudí z milióna a celkovo je u nás pacientov asi 8 000, takže až taký strašiak to nakoniec nie je. No horšie je na tom už len niekoľko krajín.

V prvých rokoch až desaťročiach ochorenia sa striedajú ataky choroby s dlhými obdobiami nerušeného zdravia. Kým prvý atak sa môže, ale nemusí opakovať, v prípade jeho opakovania a príslušného „zjazvenia“ nervov nasleduje diagnóza – skleróza multiplex. Po rokoch striedania zdravia a choroby ataky rednú alebo miznú, ale dlhodobé poškodzovanie nervovej sústavy na nej zanechá trvalé následky.

Ataky charakterizujúce prvé štádium choroby sú v podstate lokálnymi zápalmi nervovej sústavy. Roztrúsená skleróza je autoimunitnou chorobou: imunitné bunky človeka napádajú jeho vlastné nervy. Pri ochorení je preto žiaduce  vyvarovať sa infekcií, očkovaniu a stresu, ktoré všeobecne vyvolávajú prozápalové reakcie.

Roztrúsené zápaly

Názov „roztrúsená“ plynie z faktu, že drobnými zápalmi napáda množstvo rôznych miest v mozgu a mieche. V závislosti na tom, ktoré nervy napadne, sa tiež líšia jej príznaky.

  • Tŕpnutie alebo brnenie niektorej časti tela kvôli narušeniu nervového spojenia s miechou často patrí medzi prvé pociťované príznaky.
  • Vyčerpanie a svalová slabosť. Na vine je opäť narušenie nervov, ktoré stimulujú svaly.
  • Rozmazané videnie, problémy s rozoznávaním farieb alebo kontrastu pri zasiahnutí zrakového nervu.
  • Problémy s chôdzou a rovnováhou; kŕče alebo samovoľné pohyby končatín, ich bolesti.
  • Depresia, náhle zmeny nálady a úbytok rozumových schopností. Nielen nervové, ale aj imunitné procesy ovplyvňujú, ako sa človek cíti; porucha imunitnej a nervovej sústavy teda prirodzene vedie aj k psychickým problémom – rovnako ako k problémom s vnímaním, sústredením, učením a podobne.
  • Problémy s ovládaním zvieračov a inkontinenciou – ktoré ale súčasná medicína vie dobre vyriešiť.

Každá zo spomínaných ťažkostí však môže mať niekoľko iných príčin. Diagnostika sklerózy multiplex je preto veľmi zložitá a nasleduje až po vylúčení všetkých ostatných možných príčin: od zranenia až po infekčné a genetické choroby alebo nádory. Za podobnými príznakmi však môže stať aj celkom banálny nedostatok vitamínu B12 alebo zinku.

Ako roztrúsená skleróza pôsobí na nervy?

Spracovávanie informácií v nervovej sústave prebieha prenosom elektrických signálov. Aby sa ich prenos po nervových vláknach urýchlil, väčšinu nervov obaľuje ochranná vrstva z látky zvanej myelín. Pri roztrúsenej skleróze imunitný systém zabíja podporné bunky nervovej sústavy, ktoré túto myelínovú pošvu vytvárajú a udržiavajú.

Typicky napáda nervy vedúce podnety z mozgu do miechy a do tela a spôsobuje ich postupnú degeneráciu, ktorá sa plne prejavuje v druhom štádiu choroby. Ataky typické pre prvé štádium choroby sú tak sprievodným javom zápalov vznikajúcich v súvislosti s imunitným útokom na myelínové pošvy, pretože spoločne s myelínom zasahujú aj samotné nervy.

Prečo k roztrúsenej skleróze dochádza, nie je úplne jasné

Nedokážeme jej efektívne predchádzať: vieme, že napáda častejšie ženy ako mužov a úlohu zohráva aj rasa a etnický pôvod – ale zmeniť také faktory nevieme. Jediná možnosť, ako riziko znížiť je nefajčiť. Cigarety súvisia so vznikom choroby a zároveň urýchľujú jej postup. Pravdepodobný je aj vplyv stresu a životosprávy.

Čiastočnú úlohu hrá genetika. Niektoré gény zvyšujú riziko prepuknutia ochorenia – sami osebe ho ale nevyvolajú. Zásadný vplyv majú pravdepodobne infekcie. Konkrétny patogén, ktorý by sklerózu multiplex spôsoboval, zatiaľ nikto neobjavil a možno ani vôbec neexistuje. Hoci existuje viacero teórií, najpravdepodobnejšie roztrúsená skleróza prepukne po vystavení mnohým rôznym infekciám v kombinácii s genetickými faktormi a faktormi prostredia.

Vplyv prostredia

Výskyt sklerózy multiplex vo svete je veľmi nerovnomerný a jej riziko stúpa so vzdialenosťou od rovníka: s chorobou totiž súvisí vitamín D, ktorý pomáha syntetizovať slnečné žiarenie – a Slnko pri rovníku svieti viac. Zásadné je, že ak sa človek v detstve presťahuje, zmení tým aj pravdepodobnosť, že sa u neho roztrúsená skleróza rozvinie.

Ak by vaše dieťa adoptovali napríklad domorodí Austrálčania, riziko sklerózy by sa znížilo. Znamená to, že hlavnú úlohu nehrá genetika, ale prostredie (a možné patogény v ňom obsiahnuté).

Vyliečiť sklerózu multiplex zatiaľ nie je možné. Existujú lieky k spomaleniu jej postupu, takže choroba znižuje dobu dožitia len o niekoľko rokov – porovnateľne s fajčením, alkoholom alebo obezitou. Zároveň možno dobre liečiť takmer všetky jej príznaky. Roztrúsená skleróza síce znamená mnohé obmedzenia, ale nie je pravda, že by ľudia s takou diagnózou nemohli pracovať, viesť partnerský život alebo mať deti. Taktiež nie je pravda, že by mali stráviť zvyšok života na invalidnom vozíku: podľa jednej zo štúdií ho musí používať len asi 12 % pacientov. Ide však o ochorenie s veľmi individuálnym priebehom, ktorý sa navyše ťažko predvída.

Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch. Aj keď sa na ne vopred nedá úplne pripraviť, niečo málo urobiť ide… Dali sme pre vás dohromady novú špeciálnu microsite s názvom Koľko stojí zdravie. Prečítajte si, ako dlho trvá priemerná pracovná neschopnosť, či na akú podporu od štátu máte nárok, keď dlhodobo ochoriete.

Prečítajte si tiež: Hlavnou hrozbou nášho zdravia sú choroby z blahobytu