Osýpky nie sú „bežná detská choroba“. Prečo sa vrátili?

Život, Životný štýl
Veľa nechýbalo, a mohli sme osýpky ich považovať za zlikvidované. Rovnako ako pravé kiahne. Lenže sú späť a spôsobujú problémy. Dá sa ešte v dospelosti spoliehať na očkovanie z detstva? A koho infekcia ohrozuje najviac?

Po celé roky pritom platilo, že sa osýpky Slovensku vyhýbali a prakticky nikto neochorel – ak si teda infekciu nepriviezol zo zahraničia. To sa ale zmenilo. Ešte pred pár rokmi to pritom vyzeralo, že osýpky zmiznú z povrchu zemského rovnako ako pravé kiahne a očkovanie proti nim prestane byť nevyhnutné. Čo sa vlastne stalo?

Jedno veľké klamstvo o osýpkách, ktorému uverili milióny rodičov

Samotné očkovanie proti osýpkam existuje už viac ako 50 rokov.

 • V niekdajšom Československu sa s ním začalo v roku 1969, kedy sa podávala iba jedna dávka vakcíny.
 • Od roku 1975 sa potom očkuje potrebnými dvoma dávkami vakcíny, ktoré človeka chránia približne tridsať až tridsaťpäť rokov. Avšak s tým, že postupne začne táto ochrana slabnúť.
 • Vďaka očkovaniu sa v roku 1982 podarilo prerušiť cyklus osýpok a od tej doby sa – až do roku 2014, kedy ochorenie doviezol a následne nakazil svoje široké okolie cestovateľ, ktorý sa nakazil v Indii – osýpky u nás prakticky nevyskytovali.

Samotné očkovanie proti osýpkam pritom bolo a stále je u nás pre deti povinné. Od tohto roku deti dostávajú prvú dávku očkovacej látky medzi 13. a 18. mesiacom života a druhú medzi 5. a 6. rokom.

„Aby sa dosiahla eliminácia ochorení a ochrana tých, ktorí sú najviac ohrození komplikáciami osýpok, vrátane možného úmrtia, najmä pri dojčatách, je nutné dosiahnuť a udržať pokrytie 95 percent populácie očkovaných dvoma dávkami,“ upozorňuje ECDC. Lenže zaočkovanosť populácie je pod touto kritickou hranicou v 22 z 29 európskych štátov. Situácia už došla tak ďaleko, že americký úrad Centres for Disease Control and Prevention odporúča občanom USA, ktorí osýpky neprekonali alebo neboli v detstve dostatočne zaočkovaní, aby sa pred cestou do Európy nechali proti osýpkam zaočkovať.

Práve na poklese zaočkovanosti proti osýpkam má podiel tvrdenie, že očkovanie spôsobuje autizmus

To sa objavilo na konci 90. rokov a je založené na vedeckom podvode niekdajšieho lekára Andrewa Wakefielda. Ten zámerne skreslil dáta a navyše o púhych dvanástich deťoch. U deviatich z nich sa vyvinula neurovývojová porucha, najčastejšie autizmus.U ôsmich potom rodičia detí vypovedali, že spozorovali túto poruchu po očkovaní vakcínou proti osýpkam, mumpsu a rubeole, v jednom prípade po prekonaných osýpkacha u ostatných po zápale stredného ucha.

Deti tiež boli podrobené vyšetreniami ako je biopsia, lumbálna punkcia, magnetická rezonancia alebo elektroencefalografia. Sama štúdia bola observačná, teda postavená na pozorovaní veľmi malej skupiny detí, navyše bez použitia kontrolnej skupiny. Údaje o časovej súslednosti potom boli získané na základe spomienok rodičov. Tí vypovedali o tom, kedy sa u ich detí objavilo spomalenie vo vývoji, a niektorí z nich dali do súvislosti negatívne zmeny a očkovanie.

Aj keď ide o štúdiu vykonanú na veľmi malej vzorke a samu o sebe nijako spoľahlivo nepreukazujúcu, že konkrétne očkovanie  proti osýpkam spôsobuje autizmus, džin z fľaše už bol vypustený. Až po niekoľkých rokoch sa začali vyplavovať na povrch ďalšie súvislosti s osýpkami.

Nielenže si rok pred tým, než Andrew Wakefield publikoval túto štúdiu, požiadal o patent na vlastnú vakcínu, a teda bol vo veľkom konflikte záujmov, ale ešte aj inkasoval peniaze od právnikov, ktorí zastupovali rodičov, ktorí boli presvedčení o tom, že za postihnutie ich dieťaťa môže práve očkovanie. Nič z toho ale Wakefield v štúdii nepriznal, hoci tieto informácie mal sám verejne uviesť. Nasledovalo vyšetrovanie zo strany britskej General Medical Council, čo je obdoba lekárskej komory u nás, ktoré prinieslo jednoznačný záver: „Wakefield konal nečestne a nezodpovedne a konal tiež s bezohľadnou ľahostajnosťou k deťom zapojeným do jeho štúdie vykonávaním zbytočných a invazívnych testov.“

Wakefield následne prišiel o lekársku licenciu. Nie snáď preto, že by prišiel na niečo „utajované“, čo sa nesmie prezradiť, ale jednoducho preto, že podvádzal a ešte bol aj vo veľkom konflikte záujmov.

Zásadné však je, že žiadna z mnohých ďalších štúdií, do ktorých boli zahrnuté milióny detí po celom svete, súvislosť medzi očkovaním proti osýpkam a vznikom autizmu nepreukázala. Len medzi rokmi 1999 a 2012 sa táto súvislosť skúmala v štúdiách nezávislých na farmaceutickom priemysle. Medzi 14 700 000 deťmi nebol zistený ani jeden taký prípad, kedy by očkovanie spôsobilo u dieťaťa autizmus. To znamená, že je spoľahlivo potvrdené, že očkovanie nie je príčinou autizmu. Veľa to však nemení na obavách, ktoré majú mnohí rodičia. Zvlášť keď sa opakovane stretávajú s príbehmi rodín s autistickými deťmi, ktoré za vinníka svojej ťažkej situácie očkovanie považujú…

Prečítajte si tiež: Máte vážnu chorobu? Dajte si pozor na chytráckych šarlatánov!

Na osýpky sa umiera aj dnes

Ďalším dôvodom, prečo časť rodičov odmieta očkovanie proti osýpkam, je to, že ich nepovažujú za skutočné nebezpečenstvo pre svoje deti. Majú pocit, že osýpky sú niečo, čo ich nemôže ohroziť. Ešte nedávno mali do určitej miery pravdu, osýpky sa v našom regióne naozaj takmer nevyskytovali. Lenže to už neplatí.

Osýpky a ich príznaky:

 • horúčka až 40 °C
 • nádcha
 • kašol
 • zápal spojiviek
 • belavé bodky so sčervenaným okolím na sliznici v ústnej dutine

Štvrtý deň sa pri horúčke postupne vysieva až splývavá vyrážka najprv za ušami, na tvári, potom postupuje na krk, trup a končatiny a zhodne tiež potom postupne ustupuje. Vyrážka pretrváva zvyčajne 5 dní. Lenže to nie je všetko: osýpky sú spojené s radom možných komplikácií.

Ak niekto tvrdí, že osýpky sú len banálne ochorenie, klame. Z pohľadu štatistík ECDC:

Ak ochorie 100 osôb, potom:

 • sa u siedmich až deviatich detských pacientov objavia infekcie uší, ktoré môžu viesť až k strate sluchu
 • u jedného až šiestich pacientov dôjde k zápalu pľúc, čo je najčastejšia príčina úmrtí malých detí
 • pri jednom z 1000 chorých infekcia napadne mozog a rozvinie sa encefalitída, ktorá môže viesť k nezvratnému mentálnemu poškodeniu dieťaťa
 • jeden z 1000 chorých tiež v dôsledku infekcie osýpok zomrie
 • môže nastať rozvoj veľmi závažných komplikácií označovaných ako subakútna sklerotizujúca panencefalitída, pri ktorej vírus osýpok pomaly napáda centrálny nervový systém dieťaťa, až nakoniec dôjde k úmrtiu

Toto ochorenie sýpok, kedy sa vírus po predchádzajúcej infekcii znovu aktivuje, je nevyliečiteľné a drvivá väčšina chorých zomiera počas troch rokov od prepuknutia choroby. Ak ochorie osýpkami dojča, je výskyt tejto komplikácie až 1 : 600 chorým.

Máte viac ako tridsaťpäť? Zvážte vyšetrenie na protilátky proti osýpkam

To, že sú proti osýpkam plošne očkované deti ešte neznamená, že by sa nemohli nakaziť aj dospelí. Možných je niekoľko scenárov: Prvú skupinu ľudí, ktorí ochorejú, tvoria tí, ktorí neboli očkovaní vôbec. Na Slovensku sa to týka ľudí, ktorí sa narodili pred rokom 1968 a preukázateľne osýpky neprekonali. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí v detstve dostali iba jednu dávku vakcíny. Dve dávky očkovania začali byť v Československu podávané až od roku 1975. Jedna dávka ale nestačí na to, aby bol človek dostatočne chránený voči osýpkam hoci je lepšie byť očkovaný aspoň jednou dávkou vakcíny než žiadnou.

Nakaziť sa za určitých okolností môžu aj dospelí, ktorí boli v detstve zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny. Samotný efekt očkovania pretrváva približne tridsať až tridsaťpäť rokov. To znamená, že ak už ste mali tridsať a máte strach, že by ste mohli ochorieť a prípadne nakaziť osýpkami malé dieťa vo svojom okolí, vrátane situácie, keď plánujete tehotenstvo, je lepšie nechať si vyšetriť protilátky z krvi.

Prečítajte si tiež: Prečo sa vám snaha o šťastie vašich detí môže vypomstiť