Chemoterapia: liečba jedmi

Život, Životný štýl
„Všetky látky sú jedy, jedine dávka je príčinou, že látka prestáva byť jedom,“ napísal začiatkom šestnásteho storočia Paracelsus, zakladateľ lekárskej chémie. Liek sa od jedu odlišuje len množstvom a spôsobom použitia.

Chemoterapia pôvodne označovala akúkoľvek liečbu podávaním chemických látok, liekov. Teda zároveň jedov: liečba infekčných ochorení spočíva v cielenom poškodzovaní ich pôvodcov toxickými látkami. Ak máte angínu, môžete ju vyliečiť penicilínom alebo iným antibiotikom. Čiže látkou, ktorá je toxická pre určité mikroorganizmy, takže zatočí so streptokokmi, zatiaľ čo bunkám vášho tela neublíži.

Pri vírusových ochoreniach je situácia zložitejšia. Kým baktérie sú samostatné mikroorganizmy, vírusy sa včleňujú do buniek tela svojich nositeľov, takže ich nie je možné jednoducho vykynožiť. Najzložitejšia je potom liečba ochorení, ktoré vznikajú bez priameho vonkajšieho zavinenia: napríklad tých onkologických.

Občianska vojna s vlastným telom
„Lekár, ku ktorému som prišla, mi proste povedal diagnózu, že to vyzerá na operáciu, a aby som skôr počítala s abláciou, že je to veľmi veľké a že by mi ponúkol zmenšovaciu chemoterapiu. Keď povedal slovo chemoterapia, tak to bolo pre mňa strašné,“ opísala psychológovi svoj zážitok onkologická pacientka. Karcinóm je tvorený našimi vlastnými bunkami, ktoré sa od tých zdravých líšia len veľmi málo, takže na nich medicína zatiaľ nevie špecificky zacieliť.

Pokiaľ by sme boj proti bakteriálnej infekcii prirovnali k vojne proti konkrétnej armáde, liečba vírusového ochorenia by odpovedala občianskej vojne – a nádor tajnej organizácii usilujúcej sa o prevzatie moci.

Jej členov zvonku nie je možné rozlíšiť od ostatnej populácie. Liečba rakoviny preto zasahuje aj zdravé orgány, z čoho pramení množstvo vedľajších účinkov, a aj neblahá povesť chemoterapie.

Podstatou nádorových buniek je, že sa začnú náhle rýchlo množiť – a neplnia svoju pôvodnú funkciu. To využívajú najbežnejšie spôsoby liečby rakoviny: rádioterapia a chemoterapia. Rádioterapia zahŕňa ožarovanie nádoru, či už zvonku, alebo zo zdroja umiestneného bezprostredne pri nádore. Žiarenie mení chemické vlastnosti atómov buniek; vzniknuté ióny potom poškodzujú DNA, čo sa výraznejšie prejavuje v rýchlo rastúcich bunkách.

Na prvú signálnu…
Chemoterapia na strane druhej pôsobí na celé telo, ale je špecificky namierená proti rozmnožovaniu. Injekciami alebo tabletkami človek prijíma cytostatiká, špecifické toxické látky poškodzujúce hlavne karcinóm, ale i ďalšie tkanivá. Obyčajne sa v presne stanovených intervaloch užíva kombinácia niekoľkých z nich, aby bola liečba efektívna a zároveň čo najšetrnejšia ku zdravým orgánom.

Cytostatiká zasahujú hlavne tie najrýchlejšie sa deliace bunky: povedľa samotného nádoru najviac kostnú dreň, pohlavné bunky a tráviace ústrojenstvo. Z toho vyplývajú typické nežiadúce účinky – im ale súčasná medicína do značnej miery vie predchádzať.

Takzvaná podporná liečba umožňuje zamedziť nevoľnosti a hnačkám, prípadne ich aspoň zmierniť. Anémiu a zníženie imunity v dôsledku narušenia krvotvorby v kostnej dreni môže liečiť podanie signálnych látok, ktoré v tele podnietia zvýšenú tvorbu krviniek. Sériu intenzívnej chemoterapie navyše často striedajú niekoľkotýždňové prestávky, počas ktorých sa krvná rovnováha obnoví.

S poklesom množstva červených krviniek a stresom z ochorenia súvisí aj únava, malátnosť a znížený sexuálny záujem. Chemoterapia nebráni samotnému sexuálnemu styku. Kvôli možným zmenám spermií u muža a pravdepodobnosti poškodenia plodu u ženy ale nie je vhodné počatie v jej priebehu.

U oboch pohlaví môže liečba spôsobiť trvalú neplodnosť, riešením môže byť zmrazenie spermií alebo vajíčok ešte pred zahájením liečby.

Dušu nemožno opomínať
Medzi typické prejavy patrí vypadávanie vlasov kvôli poškodeniu vlasových vačkov: opäť veľmi rýchlo sa množiacich buniek. Konkrétne problémy môžu, no nemusia nastať. Ich výskyt alebo absencia súvisia s poškodením zdravých tkanív a nevypovedajú o úspešnosti liečby.

Pri znášaní choroby a liečby aj samotnom vyliečení hrá zásadnú úlohu psychika. „Čo potrebujú onkologickí pacienti najviac? Obyčajné slovo, dotyky a jednoducho nádej. A dotyky najviac zo všetkého“, uvádza na webe pre pacientov Česká onkologická spoločnosť ČSL. Ľudský kontakt ani psychoterapia samozrejme liečbu nádoru nenahradia – ale pomôžu pacientom sa lepšie vyrovnať ako s chorobou samotnou, tak s vedľajšími účinkami terapií. 

No najmä, psychická spokojnosť patrí medzi ukazovatele úspešnosti liečby: výskumy ukázali, že pravdepodobnosť vyliečenia alebo návratu ochorenia súvisí napríklad s manželstvom, oporou rodiny a priateľov alebo veľkosťou sociálnych sietí.

#VojtechPíšl

Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch. Aj keď sa na ne vopred nedá úplne pripraviť, niečo málo urobiť ide… Dali sme pre vás dohromady novú špeciálnu microsite s názvom Koľko stojí zdravie. Prečítajte si, ako dlho trvá priemerná pracovná neschopnosť, či na akú podporu od štátu máte nárok, keď dlhodobo ochoriete.

Prečítajte si tiež: „Bola som v šoku, ale v živote je dôležité sa z ničoho nezblázniť,” tvrdí slečna, ktorá ochorela rakovinou lymfatického systému.