Storočie osamelosti: Sociálna izolácia môže zabíjať

Psychická pohoda, Život
Osamelosť môže pokaziť zdravie viac než obezita. Ukazujú to desiatky rokov výskumu. Pivo a guláš s priateľmi tak môžu zdraviu prospieť viac, ako starostlivo odvážená dávka šalátu pred televízorom.

Že fajčenie zabíja, sa dočítame na cigaretových škatuľkách. Kde by sa ale malo písať o nemenej smrtiacom vplyve osamelosti? Vivek Murthy, riaditeľ amerického federálneho ústavu pre zdravotnú prevenciu, varuje pred epidémiou osamelosti a sociálnej izolácie. Na rozdiel od široko diskutovaných vplyvov tabakového dymu alebo obezity sa o osamelosti toľko nehovorí.

Kto nie je sám, žije dlhšie
Práve toto viedlo troch amerických vedcov k podrobnej analýze 148 výskumov, ktoré sa touto súvislosťou zaoberali. Zhromaždili všetky odborné štúdie od roku 1900, ktoré sa nejako dotýkajú úmrtnosti a medziľudských vzťahov a analyzovali tak údaje o stovkách tisícov ľudí. Na čo prišli? Výsledky ukazujú, že vplyv sociálnych vzťahov a vplyvy medziľudských vzťahov na riziko úmrtiasú porovnateľné s dobre známymi rizikovými faktormi, ako je fajčenie alebo konzumácia alkoholu a prevyšujú dopady ďalších rizikových faktorov, ako je nedostatok pohybu alebo obezita.Zjednodušene to znamená, že pokiaľ sa zo sto náhodných ľudí dožije určitého veku práve polovica, bude medzi touto polovicou asi o päť ľudí s „dobrými vzťahmiviac než tých so zlýmiPreukázaný efekt je navyše ešte podhodnotený, pretože mnohé z použitých výskumov merali len určitú časť medziľudských vzťahov a neodhalili tak plnú silu osamelosti.

Telo a duša: spojené nádoby
Sociálne vzťahy priemerného človeka sa pritom dlhodobo menia a to k horšiemu. Súčasné výskumy naznačujú, že kvalita alebo kvantita medziľudských vzťahov v priemyselnej spoločnosti klesá“ – pretože väčšie rodiny prestávajú žiť spoločne, ľudia sa viac sťahujú, odďaľujú svadby, narastá počet singles a zvyšujú sa problémy spojené s vyšším vekom, zhŕňajú autori výskumu.

Na osamelosť samotnú ale človek neumrie – snáď s výnimkou samovrážd, ktoré ale do spomínaných výskumov započítané nie sú. Ako teda s úmrtiami súvisia?

Psychické stavy ako stres, smútok alebo radosť – majú aj svoju biologickú rovinu. Je to logickéťažko by ste sa (psychicky) mohli cítiť smutní, zatiaľ čo by sa váš mozog (biologicky) radoval. Psychické pocity a telesné pochody sú dvoma stranami jednej mince. Nervové a hormonálne procesy, ktoré sú onou druhou stranou psychiky, potom úzko súvisia so všetkým, čo sa v tele deje: s dýchaním, činnosťou srdca, trávením, imunitou…

Objektívne? Nemožno!
Výskumy ukazujú, že zdravie človeka ovplyvňujú tri rôzne aspekty medziľudských vzťahov. Po prvé to sú samotné medziľudské vzťahy, ich množstvo a blízkosť. Po druhé podpora, ktorej sa človeku v týchto vzťahoch dostáva. A po tretie jeho vlastné presvedčenie o tom, že sa mu takej podpory dostane, keď ju bude potrebovať. Akokoľvek spolu všetky tri aspekty do istej miery súvisia, úplne totožné nie sú: niekto môže mať podpory celý kopec, a rovnako si subjektívne pripadať osamelý, niekto môže mať síce množstvo veľmi blízkych ľudí – ale je od nich odrezaný, možno geograficky alebo kvôli zdravotným problémom. Navyše, každý z týchto faktorov môže pôsobiť na ľudské zdravie trošku inými mechanizmami.

Samota môže byť veľmi ťaživá.

Ľuďmi proti traumám
Prítomnosť ľudí okolo je pre človeka prirodzená. Človek sa navyše svojmu okoliu určitým spôsobom prispôsobuje a niektorým problémom sa často vyhne tým, že mu niekto povie: Mišo, asi by si mal skúsiť chvíľu nepiť.“ Alebo sa od ostatných učí. Keď sa vedci pýtali onkologických pacientov, čo im v priebehu choroby pomáha, bola to okrem iného práve prítomnosť skúsenejších pacientov, u ktorých mohli vidieť, ako sa dá s chorobou vyrovnať.  Podpora, ktorej sa človeku dostáva, môže mať množstvo podôb aj rôznych pozitívnych vplyvov.

„Možnosť rozprávať sa o problémoch je zásadná pri zvládaní stresu, jej dôležitosť je dobre vidieť napríklad v traumatických situáciách.”

Blízkosť zároveň pôsobí aj rýdzo biologickými cestami. Pri kontakte s ďalšími ľuďmi sa nám synchronizuje veľa telesných rytmov, napríklad aj nepostrehnuteľný mikrotras rúk čo opäť môže hrať úlohu pri udržiavaní vnútornej rovnováhy, napríklad práve pri zvládaní stresu. Kontakt s ľuďmi tiež uvoľňuje oxytocín, ktorému sa (veľmi zjednodušene) hovorí „hormón lásky. Vedci práve experimentujú s jeho liečebnými účinkami: zdá sa totiž, že vie postaviť na nohy“ človeka, ktorý trpí posttraumatickou stresovou poruchou.


Citová investícia
Priznávať osamelosť nie je úplne jednoduché. Je to ale krok dobrým smerom. Ostatní sa tiež možno cítia podobne. A pokiaľ sa chceme rozhodovať racionálne, je potrebné priznať ju i sebe samému a jej následky zahrnúť do rozhodovania. Hoci večer v práci môže vyzerať ako najzodpovednejšia voľba, okrem nedostatku odpočinku v danej chvíli má aj svoje dlhodobé dôsledky pretože ochudobňuje o obyčajný ľudský kontakt. Vydaté ženy a ženatí muži sú štatisticky zdravší a dožívajú sa dlhšieho veku. Investícia do rodiny zo svojej podstaty časová aj citová – tak svojím prínosom zatieni kdejaké sporenie na dôchodok.

#VojtechPíšl

Psychickú rovnováhu považujeme všetci za samozrejmosť. Pokiaľ ju máme. Bohužiaľ, niektoré zákutia mysle si občas robia, čo chcú, bez ohľadu na naše priania alebo predstavy. Ľudskej psychike a duševnému zdraviu sme sa podrobne venovali na našej špeciálnej microsite. Preskúmajte jej interaktívne časti a vyskúšajte si simulátory rôznych psychických porúch.

Prečítajte si tiež: Prečo niektorí ľudia jednoducho nedokážu byť šťastní?