Prvá pomoc človeku s psychickými problémami

Psychická pohoda
Vedeli ste, že existuje manuál prvej pomoci pre duševné zdravie? A že ak ju vieme poskytnúť včas, môžeme svojho kolegu, priateľa či člena rodiny zachrániť? V novom diele podcastu Lepší život sme sa o tom rozprávali s psychológom Michalom Bačom z Ligy za duševné zdravie, ktorá už školí prvé firmy na Slovensku.

Až štvrtina ľudí na Slovensku sa v priebehu života stretne s duševným ochorením, čo predstavuje asi milión ľudí. V Českej republike aktuálne nejakou formou duševného ochorenia trpí asi 10 % obyvateľov. Hoci je medziročný nárast pacientov v psychiatrických ambulanciách asi 3,5 %¹ na Slovensku a 2 %² v ČR, väčšine ľudí s psychickými ťažkosťami sa včas nedostane odbornej pomoci. Aj preto sú psychické choroby druhým najčastejším dôvodom uznania invalidity. Už tieto dáta nasvedčujú tomu, že situácia je vážna a treba sa k nej postaviť čelom. 

Liga za duševné zdravie predstavila na Slovensku kurz Prvej pomoci pre duševné zdravie. Tento program pochádza z Austrálie a funguje v 25 krajinách po celom svete. Lokalizáciu projektu pre slovenské prostredie podporila UNIQA. Aj v tejto spoločnosti už školením prešla prvá stovka zamestnancov. Cieľom programu je dodať účastníkom znalosti, zručnosti a sebadôveru potrebné na podporu priateľov, člena rodiny alebo kolegu s duševným problémom. 

Ako vyzerá duševné zdravie? 

Definovať duševné zdravie je často ťažšie ako popísať duševné ochorenie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je duševné zdravie pocit pohody, v ktorom každý jedinec napĺňa svoj vlastný potenciál, zvláda bežný životný stres, môže pracovať produktívne a plodne a je schopný prispievať k prospechu svojej komunity. Ako zhŕňa Michal Bača: „Ak sme psychicky zdraví, dokážeme uplatňovať svoje schopnosti, postarať sa o seba a svojich blízkych.“ 

Často počúvame vyjadrenie, že je niekto v strese alebo má „depku“. Ako ale spoznať, keď už ide o závažné problémy? „Je normálne v živote zažívať nepohodu, stres, úzkosti, smútok. Problém ale nastáva, keď tieto pocity zažívame dlhodobo alebo veľmi často a výrazne obmedzujú naše každodenné fungovanie. Máme napríklad problém vstať z postele, ísť do práce, postarať sa o deti atď.,“ vysvetľuje Michal Bača. 

Päť základných krokov pri prvej pomoci duševnému zdraviu 

Podstatné je, aby sme vôbec zareagovali, spoznali, že sa s naším blízkym niečo deje. Nasledujúce aspekty nám pomôžu získať si jeho dôveru a pokúsiť sa zistiť, čo sa deje. 

 1. Odvaha vstúpiť do kontaktu s druhým človekom a ochota riešiť možnú nepríjemnú situáciu.
2.
Rešpekt k druhému.
3. Ochota počúvať – pokiaľ druhý človek cíti, že mu niekto s rešpektom počúva, už len to mu často uľaví.
4. Empatia – byť schopný porozumieť emóciám druhého človeka, ale nenechať sa do nich vtiahnuť – získať si dôveru druhého, byť mu oporou a skúsiť nájsť pomoc.
5. Nesúdiť a nehodnotiť – nepoznáme všetky detaily problémov druhého, neprináleží nám teda situáciu súdiť – v opačnom prípade by sa druhý človek mohol hanbiť, stiahnuť sa do seba a nezveril by sa.

Tip pre vás: Je dobré mať v telefóne uložené čísla na rôzne krízové linky, kde sú operátori vyškolení pomôcť nielen ľuďom s psychickými problémami, ale poradia aj ich blízkym, ako sa majú zachovať. Ich zoznam nájdete napr. tu. 

V podcaste sa ďalej dozviete, čo znamená psychologické bezpečie v práci, ako pomôcť pri psychózach a bludoch, alebo ako otvorene hovoriť s človekom, u ktorého existuje podozrenie, že si chce siahnuť na život. 

Podcast Lepší život môžete počúvať v podcastových aplikáciách. 

Zdroje:
1.
Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021. NCZI. Dostupné z: https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Psychiatricka-starostlivost-v-Slovenskej-republike-v-roku-2021.aspx 
2. Duševní onemocnění v Česku. NZIP. Dostupné z: https://www.nzip.cz/infografika-dusevni-onemocneni-v-cesku 
3. Linky pomoci. IPčko. Dostupné z: https://ipcko.sk/mapa-pomoci/linky-pomoci/