S Klientskym portálom moja UNIQA budete mať život o niečo jednoduchší

Financie
Klientska zóna moja UNIQA uľahčí používateľom správu všetkých poistných zmlúv online a poskytne im všetky informácie prehľadne na jednom mieste. UNIQA sa tak vďaka uplatneniu všetkých svojich skúseností snaží vyjsť v ústrety požiadavkám klientov.

Vylepšená verzia Klientskeho portálu moja UNIQA vám prináša jednoduchú správu vášho poistenia, investičných produktov a dôchodkového sporenia. Moja UNIQA prináša prehľad všetkých zmlúv na jednom mieste, môžete si stiahnuť kópie zmlúv, daňové aj ročné výpisy. Zmluvy si sami pomenujete tak, ako vám to vyhovuje.

Vedeli ste, že Klientsky portál moja UNIQA môžete používať kedykoľvek a odkiaľkoľvek? Služba je dostupná prostredníctvom počítača, mobilného telefónu aj tabletu. 

Presťahovali ste sa alebo máte nové telefónne číslo? Nemusíte chodiť na pobočku, zmenu osobných údajov môžete urobiť online. Prostredníctvom vášho počítača môžete online vybaviť všetko, čo sa týka dôchodkových a investičných produktov alebo môžete nahlásiť poistnú udalosť.

Ako sa prihlásiť do portálu moja UNIQA?  

  • Pri prvom prihlásení zadáte číslo svojej zmluvy s UNIQA.
  • Na mobilný telefón vám príde jednorazový PIN kód, s ktorým sa prihlásite do klientskeho portálu.
  • Aby ste vo svojich dokumentoch mohli robiť zmeny, musíte mať status overeného klienta. Ten získate tak, že do svojho profilu nahráte kópiu osobného dokladu, v ktorom bude uvedené vaše meno, priezvisko a dátum narodenia.
  • Po schválení dokladu si môžete služby moja UNIQA užívať naplno.  

Hlásenie poistných udalostí online 

Vytopený dom alebo autonehodu samozrejme nikomu neprajeme, ak sa to však stane, kvôli poistnej udalosti nemusíte nikam telefonovať. Udalosť môžete nahlásiť a potom sledovať online. Vo vašom profile nájdete aj fotodokumentáciu škody.

Za poistné produkty či investície môžete zaplatiť jednoducho pomocou QR kódu. Poplatok za zmluvu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty priamo z Klientskeho portálu moja UNIQA.  

Investujte jednoducho  

Investujete? V portáli moja UNIQA nájdete aj stavy vašich investícií a zostatkov na zmluvách. Pri investičných zmluvách je novinkou možnosť zadávať odkupy online bez podpisu dodatku k zmluve prostredníctvom formuláru s názvom Aktívne operácie. 

Foto: Pexels.com