Chcem do kúpeľov. Zn. zadarmo

Život, Životný štýl
Slovo kúpele sme mali donedávna spojené s dôchodcami, ktorí sa prechádzajú po kolonáde, usrkávajú zo zázračných prameňov a liečia si reumu. Za vhodným podnebím a prírodnými prameňmi dnes chodia ľudia ľubovoľného veku a rôznych diagnóz – od oného reumatizmu, cez duševné choroby až po liečbu neplodnosti.

Do kúpeľov samozrejme môžete ísť aj bez potrebnejchoroby a pečiatky od lekára, avšak s jedným zásadným rozdielom ako samoplatci. Pokiaľ máte dojem, že vaša choroba kúpele vyžaduje, na nič nečakajte a jednajte.

Zákon 577/2004 Z. z. (Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) aktuálne popisuje 11 skupín indikácií (dôvodov pre využitie určitej liečby) u detí i dospelých, ktorým môže byť kúpeľná liečba poskytnutá z verejného zdravotníctva. Patria sem choroby:

onkologické
obehového ústrojenstva
diabetes mellitus
netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva
tráviaceho ústrojenstva
nervového ústrojenstva
pohybového ústrojenstva
obličiek a močových ciest
duševné
z povolania
ženské

S žiadosťou začnite u špecialistu
Tento výpočet je samozrejme veľmi všeobecný. Všetky tieto kategórie majú svoje špecifiká, čo do charakteru ochorenia, potrebných vyšetrení, dĺžky liečebného pobytu, kontraindikácií (teda situácií, kedy sa liečba, v tomto prípade kúpeľná starostlivosť, nesmie použiť), ale i miesto pobytu, ktoré logicky plynie zo zamerania a možnosti kúpeľov. Platí pritom, že starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia odporúča odborný lekár. Teda špecialista, u ktorého sa liečite s vašimi problémami. Môže to byť napríklad kardiológ, gastroenterológ, gynekológ, reumatológ a pod.

Na základe jeho doporučenia potom váš praktický lekár spíše návrh na poskytnutie kúpeľnej starostlivosti, ktorú schvaľuje ešte revízny lekár vašej zdravotnej poisťovne.

Jeho úloha je jasná – starať sa o efektívne využívanie peňazí, ktoré jednotliví lekári a zdravotnícke zariadenia dostávajú od zdravotnej poisťovne na lekársku starostlivosť, teda aj tu kúpeľnú. Takže je rozhodujúcou osobou, ktorá vám kúpele zadarmobuď priklepne alebo zamietne.

Komplexná alebo príspevková?
Okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti (tzv. kúpele na X-ko), ktorá je plne hradená z verejného zdravotníctva a zahŕňa náklady na liečenie, ubytovanie aj stravovanie, pričom v čase pobytu je pacient práceneschopný, môže napríklad navrhnúť aj starostlivosť príspevkovú, kde poisťovňa hradí len štandardné liečenie. Ostatné výdavky za kúpeľný pobyt si vtedy platí pacient sám a starostlivosť je možná len v čase jeho dovolenky.

Pokiaľ vám kúpeľnú liečbu (či už plne alebo len čiastočne hradenú) poisťovňa zamietne, skúste najskôr zistiť, prečo sa to stalo.

Často môže hrať úlohu nedodanie potrebných podkladov alebo odporúčania špecialistu, čo sa dá ľahko napraviť. Schválené? V tom prípade sa môžete tešiť na kúpeľnú liečbu v dĺžke 21 až 28 dní (podľa typu ochorenia). Zúfať nemusíte ani v opačnom prípade. Liečebný program totiž môžete absolvovať aj ako samoplatca. Stačí sa dohodnúť v niektorom kúpeľnom zariadení, ktorých je dnes v Slovenskej republike 20, a sú dnes pripravené i na klientov, ktorí si chcú skrátka lenoddýchnuť.

peľnom zariadení, ktorých je dnes v Slovenskej republike cez 30 a sú dnes pripravené i na klientov, ktorí si chcú skrátka lenoddýchnuť.

S čím vás do kúpeľov nepustia:

infekčné choroby a bacilonosičstvo
všetky choroby v akútnom štádiu (predpokladaná destabilizácia zdravotného stavu)
klinické známky obehového zlyhania
stavy po hlbokej trombóze
opakované silné krvácanie
kachexia (závažné celkové záchvaty, ospalosť a strata hmotnosti)
zhubné nádory
epilepsia
aktívne ataky alebo fázy psychózy, duševné poruchy s asociálnymi prejavmi
závislosť od alkoholu a návykových látok, u detí i na nikotíne
inkontinencia
tehotenstvo

Kúpele v číslach – zdroj Národné centrum zdravotníckych informácií, rok 2015
Podľa odovzdaných výkazov navštívilo v roku 2015 kúpele za účelom kúpeľnej liečby a rehabilitačnej starostlivosti 149 878 pacientov. Poisťovne hradili pobyt 60 783 odliečeným Slovákom a 166 cudzincom, „za svoje“ využilo kúpele 54 421 Slovákov a 34 508 cudzincov. Najviac, celkom 108 142 pacientov sa liečilo s chorobami pohybového ústrojenstva, čo je výrazný odstup od druhej najčastejšej indikácie, netuberkulóznych chorôb dýchacích ciest (12 304 odliečených pacientov). Nasledujú choroby obehového ústrojenstva, kožné choroby a ženské choroby.

#NinaČerná

Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch. Aj keď sa na ne vopred nedá úplne pripraviť, niečo málo urobiť ide… Dali sme pre vás dohromady novú špeciálnu microsite s názvom Koľko stojí zdravie. Prečítajte si, ako dlho trvá priemerná pracovná neschopnosť, či na akú podporu od štátu máte nárok, keď dlhodobo ochoriete.

Prečítajte si tiež: Liečivé byliny v najstarších mýtoch: archangelika, zemežlč i badián