ADHD: Ľudí s touto diagnózou pribúda

Psychická pohoda
Hyperaktívne deti bývajú často považované za nepozorné, nevychované, neposlušné až problémové. Táto porucha je však väčšinou vrodená. Ako spoznať hyperaktivitu? Je možné ju liečiť? Ako sa ADHD prejavuje v dospelosti? To sa dozviete v našom článku.

Skratka ADHD vznikla z anglických slov attention deficit hyperactivity disorder, v preklade porucha správania sa, niekedy sa nazýva aj hyperkinetická porucha. Hyperaktivita alebo ADHD je najčastejšia porucha v detstve a dospievaní. Niektoré deti a dospievajúci sa postupne naučia svoje správanie ovládať, ADHD porucha však často pretrváva až do dospelosti, keď zasahuje do partnerských vzťahov a osobného aj pracovného života.

Vedeli ste, že na deti s ADHD v Česku myslí aj zákon? Konkrétne vyhláška č. 73/2005 Z. z. o vzdelávaní detí, žiakov a študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Upravuje práva detí na špecifický prístup pri vzdelávaní v triedach so špeciálnym režimom, napríklad častejšie prestávky, možnosť pohybovať sa po triede aj počas výučby, či možnosť výučby v ľahu na zemi.

Pri ADHD je dôležité pochopiť myslenie detí

Mladší školský vek detí býva najbúrlivejším obdobím. Deti s ADHD odmietajú robiť veci, ktoré ich nebavia a majú potrebu byť neustále v pohybe, sú nesústredené a nevedia sa samy zabaviť.

V škole ich často napomínajú, pretože sa javia ako neporiadne, nesústredené, permanentne niečo zabúdajú. Vyučujúci ich často charakterizujú ako „vrece bĺch“, pretože neustále vyrušujú, hojdajú sa na stoličke, nevnímajú. Ak majú pocit, že ich ostatní ignorujú alebo kritizujú, uzatvárajú sa do seba alebo sú agresívne, cítia sa nepochopené. Pretože dôvodom vnútorného nepokoja a poruchy koncentrácie je nedostatok pohybu, je dôležité naplánovať im dostatok športových aktivít, pri ktorých sa upokoja a uvoľnia.

príznaky adhd


Máte podozrenie na ADHD? Urobte si online test. Pred predčasnými závermi vás však upozorňujeme, že výsledok bude iba orientačný a nenahrádza psychologické či psychiatrické vyšetrenie.


Podľa psychológa Mateja Štepitu je pre dieťa kľúčové, aby pochopilo, že sme s ním na jednej lodi a musíme spolupracovať. „Samozrejme, začať by mali dospelí – rodičia a učitelia. Pri dobrej spolupráci medzi školou, rodinou a odborníkmi je možné mnoho problémov spojených s touto diagnózou eliminovať,“ hovorí psychológ.

Dospelí s ADHD častejšie užívajú návykové látky

U dospelých sa ADHD prejavuje inak:

 • sú nepokojní
 • zabúdajú
 • majú problémy vyplývajúce z nepozornosti
 • často nie sú schopní dodržať časový plán
 • sú náladoví
 • mávajú návaly hnevu
 • môžu konať skratovo
 • častejšie užívajú návykové látky, pretože v nich hľadajú únik

Pretrvávajúce impulzívne správanie vedie k častejším úrazom a vyhľadávaniu adrenalínových aktivít. U ľudí s ADHD sa rozvíjajú poruchy nálad a osobnosti, z tohto dôvodu často nedokončia vysokú školu a v práci zastávajú nižšie pozície.

Za polovicu prípadov môže genetika

Prečo a ako ADHD vzniká, ešte presne nevieme. Štúdie uvádzajú, že genetika môže až za polovicu prípadov, častejší je prenos po mužskej línii. Medzi príčiny vzniku ADHD patria:

 • vysoké horúčky
 • úrazy hlavy s poranením mozgu
 • komplikácie počas tehotenstva a pôrodu – predčasné narodenie, toxíny, ktorým matka mohla byť obklopená (napríklad olovo v tele môže ovplyvniť vývoj a správanie dieťaťa)

Zdroj: https://www.rodina.cz/clanek532.htm#priciny

Podľa detského psychiatra Pavla Theinera z Fakultnej nemocnice Brno môže výskyt ADHD v populácii stúpať, pretože medicína je schopná zachrániť novorodencov s čoraz nižšou pôrodnou váhou. Nízka hmotnosť pri narodení je podľa neho jednou z príčin vzniku ADHD. Stúpajúci počet diagnóz môžeme vysvetliť aj lepšími diagnostickými metódami.

adhd prejavy

Diagnostika ADHD trvá pomerne dlho a vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov, preto si diagnózu nikdy nestanovujte sami. Diagnózu stanovuje psychiater na základe podrobného vyšetrenia, ktoré zahŕňa rozhovory s dieťaťom a rodičmi, ako aj psychologické vyšetrenie a zhodnotenie úrovne pozornosti alebo pamäti.

Dá sa ADHD liečiť?

Liečba je komplexná. Moderné liečebné metódy môžu vplyv ADHD na život zmierniť. Dôležitá je psychoterapia. Medikamenty je možné podávať deťom od šiestich rokov, lieková terapia by sa však mala používať iba v nevyhnutnom prípade. Dôležitú úlohu zohrávajú rodičia. Základom je obrniť sa pokojom, láskavosťou a optimizmom.

Prejavy ADHD môže zmierniť:

 • správny režim
 • úprava denného rozvrhu
 • športové aktivity
 • dostatok odpočinku
 • relaxácia a úprava životného štýlu
 • u dospelých úprava pracovného prostredie tak, aby sa eliminovali podnety, ktoré ich rozptyľujú, napríklad sa odporúča odstrániť z ich dosahu telefón.

Vedeli ste, že ADHD trápi aj psy? Výskumu sa uskutočnil na 11 tisícoch psov. Štúdia preukázala, že pohlavie, plemeno psa aj jeho vek súvisia s hyperaktívnym a impulzívnym správaním a nepozornosťou. Pri psoch sa ADHD prejavuje podobne ako u ľudí – pes nie je schopný sústrediť sa dlhší čas, je roztržitý a nepokojný.

Foto: Pexels.com