,

Trpíte pravidelnými výkyvmi nálad? Možno je za tým bipolárna afektívna porucha

Psychická pohoda, Život
Táto porucha, tiež známa pod názvom maniodepresívna psychóza, s človekom dokáže narobiť divy. Bohužiaľ len v tom negatívnom slova zmysle. U nositeľa tejto psychickej poruchy sa periodicky menia nálady. V jednom časovom úseku je veselý, plný energie a nepotrebuje ani príliš spať. V druhom naopak prepadáva do splínu, nechodí do spoločnosti a začína trpieť depresiou. Nepripomína vám to niečo?

Maniodepresívna psychóza sa považuje za vážne duševné ochorenie, ktoré postihuje jedného človeka zo sto. Za vážne je považované nielen kvôli mnohokrát drastickým zmenám nálad, ale hlavne preto, že jedinci trpiaci touto chorobou majú veľké sklony k samovraždám. Zhruba 50 % postihnutých ľudí sa o ňu pokúsi a cca. 15 % z nich ju dotiahne až do smutného konca. Ono sa ale nie je čomu čudovať, pretože žiť väčšiu časť života s touto poruchou je vážne peklo.

Hypománia – sebavedomie a sexuálna aktivita letia hore
U človeka, ktorý trpí maniodepresívnou psychózou, sa strieda niekoľko fáz, ktoré silno ovplyvňujú jeho chovanie a prežívanie rôznych situácií. Jednou z nich je hypománia. U postihnutých jedincov sa prejavuje až podozrivo dobrou náladou, ľahkým prísunom energie a zvyšujúcim sa počtom aktivít, ktoré vykonávajú. A nielen to. Sexuálny chtíč a sebavedomie začínajú prudko stúpať. V tejto fáze je príznačné, že jedinci trpiaci touto psychickou poruchou bezmyšlienkovo striedajú intímnych partnerov. A to aj tí, ktorí to bežne nerobia. Zrazu ľahšie nadväzujú kontakty a cítia sa istejší sami sebou. Rapídne klesá potreba spánku, človek sa cíti plný energie a je pripravený roztrhať svet. Postihnutý jedinec toto obdobie znáša veľmi dobre a cíti sa zdravo. Pokiaľ má bipolárnu afektívnu poruchu už diagnostikovanú, často si mylne myslí, že je vyliečený. Z toho dôvodu prestane spolupracovať s odborníkmi a brať lieky. Každý človek má priebeh tejto psychickej poruchy veľmi individuálny. Pravidlom však je, že po hypománii nasleduje ďalšia fáza choroby. A tou je mánia.

Mánia – pocit skutočnej nesmrteľnosti
Mánia sa považuje za hypomániu rozvinutú do extrému. Ľudia, ktorí sa nachádzajú v tejto fáze, sa cítia silní, neohrození, nikým a ničím neporaziteľní. Srší z nich neuveriteľne dobrá nálada a neustále musia niečo robiť. Všetko sa im zdá ľahké. Majú pocit, že im nič nestojí v ceste a že dokážu všetko vyriešiť. Nepotrebujú už takmer spať. Na myseľ im prichádzajú rôzne nápady, ktoré okolie sotva chápe. Pokiaľ niekto k ich názorom pripája svoje pripomienky alebo dokonca silno oponuje, pri postihnutých jedincoch sa väčšinou začne prejavovať agresia. Môžu jednať neprimerane, nahnevane a niekedy až nebezpečne. Okolie chovanie daného jedinca nechápe, pretože nič také u neho nikdy predtým nespozorovali.

Prejav ľudí trpiacich bipolárnou poruchou okolie považuje za veľmi rýchly a nezrozumiteľný. V niektorých situáciách postihnutý jedinec z úst bezmyšlienkovito vypúšťa opakované sexuálne narážky.

Ľudia nachádzajúci sa v mánii sú nezodpovední a nedokážu sa ovládať. Majú pocit, že sú nesmrteľní. S touto fázou sa spájajú bludy. Príkladom je bezdôvodné obviňovanie a podozrievanie svojho najbližšieho okolia z rôznych vecí. V extrémnych prípadoch sa môžu vyskytnúť halucinácie.

Depresia – vnútorná sebadôvera mizne, prichádza bezmocnosť
Vo veľkej väčšine prípadov mániu strieda depresia, čo je jej protipól. Jedinci, ktorí sa nachádzajú v tomto období, strácajú záujem o spoločnosť, priateľov, prácu, záľuby a vôbec všetko, čo dosiaľ mali radi. Veľakrát sa cítia vyčerpaní a nie sú schopní pociťovať akúkoľvek radosť. Naopak sa skôr prepadajú do pocity bezmocnosti a úzkostí. Strácajú vnútornú sebadôveru. Všetko vidia v negatívnom svetle. Často tiež chudnú, pretože chuť na jedlo mizne. Sexuálny apetít sa tiež rapídne znižuje. Trpiaci jedinci často majú pocit, že zlyhali, sklamali sami seba i svoje okolie a utápajú sa vo vlastnej neschopnosti. Výčitky svedomia im každodenne kradnú posledné zvyšky sebavedomia a pozitívne názory na ich život. V poslednom rade sa takí ľudia uchyľujú k samovražedným myšlienkam, ktoré sa často neboja realizovať. Maniodepresívni ľudia znášajú útok depresie väčšinou horšie než tí zdraví, pretože väčšina si predtým prežila mániu.

Bipolárnu afektívnu poruchu má človek do konca života
Jednotlivé fázy sa môžu obmieňať po niekoľkých dňoch, týždňoch alebo aj mesiacoch. Medzi nimi môže nastať i tzv. kľudová fáza, kedy sa človek nachádza v stabilizovanom stave a darí sa mu fungovať ako zdravému človeku. Nie nadarmo však o tejto chorobe poprední psychiatri tvrdia, že s ňou ľudia musia žiť až do konca života. U niekoho sa aktívne striedajú vyššie zmienené tri fázy a iný má zase na chvíľu kľud. Bohužiaľ ale nikto nevie, či ho porucha v nasledujúcich rokoch neprepadne znovu, čo pre postihnutého nie je vôbec priaznivá informácia. Podľa výskumu sa u ľudí prejavuje častejšia depresívna fáza, ktorá postihuje hlavne ženy. Obdobie mánie u niektorých ľudí môže prebiehať veľmi mierne. U každého sa priebeh prejavuje trochu inak. Z tohto dôvodu sa táto porucha obtiažne diagnostikuje.

Častokrát môže trvať aj niekoľko mesiacov či rokov, než postihnutý človek nájde vhodného psychiatra či psychológa, ktorý dokáže ochorenie správne rozpoznať.

Najviac ohrození sú mladí ľudia
Bipolárna afektívna porucha sa prejavuje najčastejšie u ľudí v rozmedzí medzi osemnástym a dvadsiatym piatym rokom. Nie je vylúčené, že ju niektorí jedinci môžu dostať v detskom veku alebo naopak v starobe. Takýchto prípadov je ale zaznamenaných o dosť menej. Touto psychickou poruchou trpí zhruba 1,5 % populácie. Do konečného čísla nie sú započítaní ľudia, ktorí sa na danú chorobu neliečia, a teda nie sú zaevidovaní. V konečnom výsledku by sa číslo mohlo vyšplhať až k dvom percentám.

Podpora blízkych je potrebná
Bežný život ľudia postihnutí maniodepresívnou psychózou nemajú príliš ľahký. Veľakrát sa im rozpadajú vzťahy s blízkymi ľuďmi, pretože zmena v ich správaní môže byť veľmi razantná. V depresívnej alebo manickej fáze môžu prestať zvládať svoju prácu, čo vedie k ďalším starostiam, ktoré toto ochorenie len posilňujú. Pri akejkoľvek psychickej poruche potrebuje jedinec predovšetkým podporu u svojich blízkych. Pokiaľ ju nemá a všetko ostatné sa mu v živote rozpadá, pomaly stráca chuť bojovať. Tento bludný kruh často vedie práve až k spomínanej samovražde. Ako z neho von?

Bez liekov to bohužiaľ nejde.

Lieky, lieky a zase len lieky
Nikoho to príliš nepoteší, ale zatiaľ najväčší úspech pre liečbu tejto choroby má kombinácia rôznych liekov. Ľudia, ktorí trpia bipolárnou afektívnou poruchou, majú najväčšiu šancu sa vrátiť do normálneho života jedine s veľkou kopou liekov. Stabilizátory nálady udržujú nálady v norme bez veľkých výkyvov. Tie sa berú preventívne, i keď sa postihnutý nachádza akurát v kľudnej fáze. To kvôli tomu, aby predišiel nástupu inej. Pokiaľ sa ľudia nachádzajú v jednej z troch fáz, ku stabilizátorom nálady lekári pridávajú vhodné antidepresíva. Ďalej potom antipsychotiká, ktoré udržujú celkovo stabilizovaný pacientov stav. Pokiaľ doktor pre svojho pacienta nájde vhodnú kombináciu týchto troch druhov liekov, behom niekoľkých týždňov bude pacient zase v normálnom stave. Lekári odporúčajú lieky kombinovať so psychoterapiou, ako najúčinnejšia sa zatiaľ javí kognitívno-behaviorálna terapia.

Liečba elektrošokmi
Veľké negatívum prináša fakt, že terapie ľuďom postihnutým touto psychickou poruchou bez liekov príliš nepomôžu. Ďalšou účinnou liečebnou metódou je elektrokonvulzívna terapia, o ktorej má verejnosť negatívnu mienku. Jedná sa o liečbu tzv. elektrickými šokmi, pri ktorej prejde  do mozgu elektrický prúd. Kedysi bola táto metóda dosť drastická, ale dnes je omnoho šetrnejšia. Často sa aplikuje na ľuďoch, ktorí majú ťažkú formu maniodepresívnej psychózy a nezaberajú im lieky.

Chorý sám môže svoju liečbu pozitívne ovplyvniť
Človek trpiaci bipolárnou afektívnou poruchou si môže aspoň čiastočne pomôcť sám a urýchliť tým svoju liečbu. Jeden z najdôležitejších faktorov pre zlepšenie ochorenia je pravidelný spánok. Snažte sa každý deň chodiť spať v rovnaký čas a tiež ráno vstávať. To isté platí pre denný režim. Rozvrhnite si ho podľa svojich potrieb a dodržujte ho. Narušenie životného rytmu spôsobuje časté výkyvy nálad nielen človeka postihnutého psychickou poruchou. Ďalším dôležitým faktorom je znižovanie a vyhýbanie sa stresu, čo najviac to ide. Postihnutý jedinec by sa mal striktne vyhýbať alkoholu, drogám i kofeínu vo väčšom množstve. Mal by sa tiež učiť rozoznávať varovné signály, ktoré predchádzajú jednotlivým fázam, čím by s pomocou svojho lekára mohol zamedziť ich príchodu.

#Eva Vogelová

Psychickú rovnováhu považujeme všetci za samozrejmosť. Pokiaľ ju máme. Bohužiaľ niektoré zákutia mysle si občas robia, čo chcú, bez ohľadu na naše priania alebo predstavy. Ľudskej psychike a duševnému zdraviu sme sa podrobne venovali na našej špeciálnej microsite. Preskúmajte jej interaktívne časti a vyskúšajte si simulátory rôznych psychických porúch.

Prečítajte si tiež: Komu sa žije lepšie – pesimistom alebo optimistom?