triedenie odpadu na slovensku

Triedenie odpadu na Slovensku a v Česku. Čo je rovnaké a čo sa líši?

Rozhovory, Za hranicami, Život
Triedenie odpadu je jednoduché, môžeme si ho ľahko osvojiť a podporiť tým udržateľnosť zdrojov. Nejde o žiadny dramatický zásah do našich zvykov, stačí sa len naučiť pár jednoduchých pravidiel a zaobstarať si praktické tašky alebo nádoby na triedený odpad. To sa dá zvládnuť, čo poviete?

Na Slovensku sa aplikuje rozšírená zodpovednosť výrobcov pre obaly aj neobaly v dnešnej podobe od roku 2016 a funguje to tak, že jednotlivé organizácie (nemáme len jednu ako v ČR) samy rozhodujú, s ktorými obcami budú spolupracovať. Hoci na Slovensku funguje systém trošku inak ako v Česku, neznamená to, že by sme netriedili rovnako aktívne. Naša infraštruktúra funguje dobre a na rozdiel od Česka najnovšie umožňuje aj vracať niektoré typy zálohovaných PET fliaš a nápojových plechoviek, a to za jednotných 15 centov.  

A ako je to v Česku?  

V Česku funguje systém EKO-KOM už od roku 1997, je neziskový a firmy, ktoré vyrábajú balený tovar, majú v rámci neho zákonnú povinnosť zaistiť aj následné vytriedenie a spracovanie svojich obalov na druhotnú surovinu. Obce zo systému získavajú finančnú odmenu za množstvo vytriedeného odpadu, tento údaj musia pravidelne vykazovať. Systém je z dlhodobého hľadiska funkčný, stabilný a prehľadný, predovšetkým čo sa týka financovania prostredníctvom jediného sprostredkovateľa, autorizovanú spoločnosť EKO-KOM, a. s 

Malý krok, ale významný  

Triedi sa aj inde – každá krajina má svoj systém, existuje však niekoľko pomerne univerzálnych pravidiel. V Česku sa triedi päť základných typov odpadu: plasty, papier, sklo, nápojové kartóny a kovy. V poslednom čase rapídne pribúdajú aj kontajnery na bioodpad alebo na použité tuky. Na Slovensku sa spomínaných päť komodít triedi podobne. Každá komodita má priradenú farbu kontajnera. Plasty sú žlté, papier modrý, sklo zelené, nápojové kartóny zas oranžové. Kovy patria v Česku do sivých nádob, na Slovensku do červených. 

Čo patrí do kontajnerov na triedený odpad? 

Všeobecné platí, že do kontajnerov na triedený odpad nepatrí nič znehodnotené – mokrý papier, mastné škatule od pizze a pod. Triedený odpad treba minimalizovať, aby v kontajneri nezaberal viac miesta, než je nutné. Keď stlačíte PET fľašu, zošliapnete nápojovú plechovku alebo papierovú škatuľu rozložíte, vyjdete v ústrety všetkým, ktorí odpad triedia, pretože sa do zberných nádob zmestí viac. Poďme sa však podrobnejšie pozrieť na jednotlivé komodity.  

Zelený kontajner 

Patria doň sklenené fľaše, poháre vrátane zaváracích, ale aj tabuľové sklo z okien (na tento typ skla obvykle nájdete na bočnej strane kontajnera podlhovastý otvor). V žiadnom prípade sem však nepatrí keramika a porcelán, varné sklo alebo autosklo.  

Modrý kontajner 

Do modrého kontajnera na papier môžete vyhodiť staré noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové škatule a ďalšie papierové obaly či tašky, ale aj zošity a knihy, ak sú v tvrdej väzbe. Väzbu však vždy oddeľte, tá do tohto kontajnera nepatrí. Nevhadzujte doň mokrý ani mastný papier, plienky, vreckovky ani dechtový papier.  

Žltý kontajner 

Žltý kontajner na plasty okrem klasických PET fliaš zbiera aj tégliky od jogurtov, obaly a fólie, mikroténové vrecká a igelitky alebo menšie kusy polystyrénu. Nevyhadzujte doň linoleum ani iné podlahové krytiny či obaly od nebezpečných látok.  

Oranžový kontajner 

Do oranžovo označených kontajnerov na nápojové kartóny patria len tie, ktoré sú úplne prázdne a suché.  

Kontajner na kov 

Do kontajnerov na kov vyhadzujte všetky kovové obaly, napríklad bežné plechovky od konzervovanej zeleniny, potravy pre zvieratá alebo plechovky od nápojov. Nevhadzujte však do nich plechovky od farieb alebo ďalších potenciálne toxických látok. 

Prečo triediť odpad? 

Ako vidíte, základné rozdelenie nie je žiadna veda. Je v podstate jedno, či budete odpad, ktorý možno triediť, doma ukladať do jednej tašky, z ktorej ho vytriedite až pri kontajneroch, alebo si zaobstaráte jeden praktický triediaci kôš alebo tašky na každý druh odpadu osobitne. Dôležité je začať. Poslať ďalej v rámci recyklačného procesu odpad, ktorý sa ešte môže stať druhotnou surovinou, je určite ekologickejšie, ako všetko hádzať do kontajnera na komunálny odpad. Sami po čase uvidíte, o koľko sa vám vďaka triedeniu zníži objem zmiešaného odpadu v domácnosti. Okrem toho triedením odpadu znižujete svoju uhlíkovú stopu – a aj to sa počíta.   

Nakoniec si pripomeňme zlaté pravidlo „3R“: Redukcia (znižovať), Reuse (používať opätovne), Recycle (recyklovať). V praxi redukcia znamená minimalizovať produkciu odpadu. Napríklad namiesto balenej zeleniny kupujte nebalenú. Alebo si so sebou do obchodu noste na zeleninu vrecúško, splníte tak aj pravidlo „reuse“. Všeobecne odporúčame dávať prednosť veciam, ktoré môžete využiť viackrát. Napríklad látkové tašky/sieťky namiesto igelitiek, fľašu na vodu namiesto PET fliaš a pod. Tak či onak, ak už odpad vyprodukujete, trieďte ho. Jedine triedením totiž veciam, ktoré už doslúžili, môžete dať v rámci recyklácie nový život.

Foto: Pexels.com