Problémy patchworkových rodín: Je možné žiť v harmonickom vzťahu?

Životný štýl
Asi každého z nás sa nejako dotýka téma rozvodu, rozchodu, nevlastných rodičov, nových vzťahov a partnerov a ich detí – či už priamo, alebo cez príbehy našich blízkych. Patchworkové rodiny, ktoré vznikajú spojením partnerov s deťmi z ich predchádzajúcich vzťahov – to je téma, ktorá je náročná a farebná ako život sám – je v nej všetko – bolesť, stres, vina, ale aj odpustenie, zmierenie a nová nádej. Ako tieto situácie zvládnuť sme sa rozprávali so Zorou Inkou Grohoľovou.

Zora Inka Grohoľová je koučka s medzinárodnou certifikáciou. Ako registrovaná mediátorka pre slovenské Ministerstvo spravodlivosti pomáha riešiť konflikty v rodinách, pri výchove, ale aj v pracovných a rôznych iných vzťahoch. Nedávno jej vyšla kniha Modernej macochy, v ktorej spolu psychologičkou, terapeutkou, advokátkou a ďalšími odborníkmi vytvára obraz o tom, čo znamená byť macochou v 21. storočí.

Patchworkové rodiny

Trend je vzostupný – na Slovensku pribúda rozvodov, a teda aj rodín, ktoré vzniknú spojením nových partnerov a ich detí z predchádzajúcich vzťahov. Nejakým spôsobom sa to týka minimálne 50 % slovenských rodín. V ČR síce rozvodov ubúda – za posledné tri roky klesla rozvodovosť zo 45% na 37% – ale aj tak je rozvodov okolo 20 tisíc ročne.

Dokáže vôbec takto pozlepovaná rodina harmonicky fungovať? Je to pre ľudí nový začiatok alebo len spojenie traumy dvoch rodín? Pre fungovanie patchworkových rodín je kľúčová rola tzv. moderných macoch.

Macocha nikdy nemôže nahradiť deťom milujúcu biologickú matku. Tá by preto nemala zo strachu, že príde o svoju výhradnú pozíciu u svojich detí, brániť tomu, aby si deti s macochou vytvorili pekný vzťah.

Bonusový rodič

Zora Inka Grohoľová zastáva názor, že by sa na nového, nevlastného rodiča alebo nevlastné dieťa malo pozerať skôr ako na bonusového, ktorý prináša niečo nové a pozitívne. Rovnako tak starí rodičia zo strany nevlastného rodiča môžu byť pre deti prínosom, a nie je preto na mieste im zo zásady brániť v kontakte. Ak zošívané rodiny chcú harmonicky fungovať, mali by mať všetky strany spoločný cieľ a tým by mala byť predovšetkým láska k deťom. Vypočujte si aj ďalšie tipy, ktoré môžu patchworkovým rodinám pomôcť prekonať ťažké obdobie.

Podcast Lepší život môžete počúvať v podcastových aplikáciách.