Prívalové dažde a povodne: ako zistíte, že sa blížia a ako predísť škodám

Bývanie
Poznáme to z televíznych správ: zábery zatopených dedín, zničených domov a záhrad, áut pod nánosom blata, zúfalí ľudia. Prívalové dažde a lokálne povodne sa stávajú bežnou súčasťou leta. A od klimatológov počúvame, že tieto extrémne výkyvy počasia budú stále častejšie.

Vlastníci domov, chát, chalúp aj nízko položených bytov v rizikových oblastiach by sa mali definitívne zmieriť s realitou tejto hrozby. To, že hrádza rybníka vo vašej dedine stojí už päťsto rokov, bohužiaľ nič neznamená. 

Veľa škôd spôsobených tzv. veľkou vodou vznikne aj preto, že si ich pravdepodobnosť nedokážeme pripustiť. Pozrime sa preto na to, čo môžeme urobiť na poli prevencie. 

Utekajme, už ide

Aj napriek technickému pokroku predpovedať konkrétne miesto, kde sa nebezpečné búrky a lejaky môžu vyskytnúť, v podstate nie je možné. Ak ste potenciálne ohrození prívalovými zrážkami či následnou prívalovou povodňou, vaša obec pravdepodobne má varovný systém, prostredníctvom ktorého môže rozosielať varovné SMS správy, použiť rozhlas alebo rozoznieť sirény. Neotáľajte a zistite podrobnosti čo najskôr.  

Môžete využiť aj aplikáciu Slovenského hydrometeorologického ústavu. Podobnú službu predstavuje aj MeteoUNIQA – varovanie pred blížiacimi sa extrémnymi výkyvmi počasia, ako sú silné búrky, prívalový dážď, krupobitie, snehové fujavice, poľadovice či víchrice. 

Ak výstrahu dostanete, pozorne sledujte dianie vo svojom okolí aj spravodajské médiá a v súlade s protipovodňovými opatreniami sa pripravte aj na možnosť povodne. Situáciu nepodceňujte, pretože môže ísť aj o život.

Ak povodeň bezprostredne nehrozí, ale búrkovú oblačnosť už možno vidieť, stále buďte v strehu. Nebezpečenstvo prívalových zrážok a povodní je o to väčšie, čím nižšie sú mraky nad terénom. V tomto čase cítiť aj väčšie množstvo vlahy v atmosfére. 

Pri silných zrážkach býva veľká frekvencia bleskov, ale často bez hlasného hrmenia, pretože ho tlmia silné zrážky. Nebýva vidno ani čiarové blesky, len rozmazané záblesky. 

Dlhodobá príprava 

Preventívne opatrenia je ideálne urobiť ešte v čase, keď nebezpečenstvo nehrozí.  

  • Informujte sa na obecnom úrade, či sa vaša nehnuteľnosť alebo pozemok nenachádzajú v záplavovej oblasti alebo na území ohrozenom bleskovými povodňami.  
  • Ďalej sa informujte o spôsobe varovania obyvateľov pri povodni alebo evakuácie. 
  • Urobte povodňovú obhliadku svojho obydlia, pozemku a najbližšieho okolia. Všímajte si, kde pravdepodobne zostanú bezpečné miesta bez vody, kam by ste mohli preparkovať auto alebo do bezpečia poslať ďalších členov rodiny. 
  • Zaistite, aby neupevnený materiál, ako sú menšie ploty, psie búdy a podobné prekážky nebránili voľnému prietoku vody a nevytvárali hrádze či upchávky vodného toku. Voda sa tak bude môcť ľahšie „prevaliť“ a nebude sa zbytočne držať na vašom pozemku. 
  • Pripravte si materiál na utesnenie nízko položených dverí, pivničných okien, odpadových potrubí a pod. Poslúžiť môžu vrecia s pieskom, fólie, dosky, upchávky kanalizácie. V tomto prípade situáciu odporúčame prekonzultovať s miestnymi hasičmi.
  • V rizikových oblastiach sa všeobecne neodporúča v pivniciach skladovať potraviny, chemikálie a nebezpečné látky. 

Keď to príde 

Keď už veľká voda prichádza, zbytočne neriskujte a nesnažte sa za každú cenu ochrániť majetok. Rozhodne nezostávajte tam, kde riskujete svoj život či životy svojich blízkych. Prioritou je včas sa dostať na miesto, ktoré nebude zatopené vodou.  

Ak máte čas zachraňovať majetok, preparkujte auto na vyvýšené miesto. Možno stihnete aj doplniť pohonné hmoty a zaparkovať mimo záplavového územia. To však len v prípade, keď vozidlo nebudete využívať pri evakuácii. 

Pri zaplavovaní domu vypnite prívod elektrického prúdu, uzavrite hlavný prívod plynu a vody. Presťahujte potraviny, oblečenie, nábytok, stroje a zariadenia, suroviny a ďalšie materiály do vyššie položených miest v byte alebo do vyšších poschodí budovy. 

Buďte pripravení na evakuáciu. Vždy sa riaďte pokynmi polície, hasičov alebo iných kompetentných osôb.