Prečo je dôležité byť vďačný

Psychická pohoda
Vďačnosť je prístup k životu, ktorý nielen prispieva k zvýšeniu nášho pocitu šťastia, ale zlepšuje aj naše zdravie. Nielenže tak ukazujeme svoje dobré vychovanie, ale vždy, keď za niečo ďakujeme, dochádza aj k regenerácii nášho mozgu a my si lepšie uvedomujeme pozitívne veci, ktoré nám život prináša.

Buďme vďační

Je vedecky dokázané, že ľudia, ktorí vyjadrujú vďačnosť, bývajú tiež šťastnejší, pretože keď niekomu poďakujeme, uvoľnia sa nám v mozgu neurotransmitery ako napríklad dopamín, ktoré navodzujú pocity pohody a relaxácie.

Podobne spôsobujú prejavy vďačnosti vďaka neuroplasticite dôležité zmeny vo fungovaní mozgu: aktivujú sa pri nich totiž oblasti, ktoré nám umožňujú lepšie rozumieť druhým, zmierňujú stres, znižujú tepovú frekvenciu a potláčajú bolesť (fyzickú i emocionálnu).

Prečo by sme mali vyjadrovať vďačnosť

Výskumy v oblasti neurobiológie šťastia preukázali, že vďaka pocitu vďačnosti za bežné veci sa stávame trpezlivejšími a lepšie sa racionálne rozhodujeme.

Ľudia, ktorí oceňujú každodenné drobnosti, bývajú tiež pozornejší a kreatívnejší, lepšie rozumejú svojmu telu a majú prirodzene a s menším úsilím zdravší životný štýl (t. j. jedia vyváženú stravu a pravidelne cvičia).

Význam vďačnosti

„Vďačnosť“ chápeme ako stav, keď si uvedomujeme, že si máme vážiť to, čo pre nás niekto urobil alebo chcel urobiť, a na túto situáciu určitým spôsobom reagujeme.

Existuje však aj názor, že vďačnosť nie je len morálna povinnosť, ale že je to vlastnosť, vďaka ktorej sme schopní rozpoznať, oceniť a adekvátne reagovať na určitú situáciu. Práve pri tomto chápaní sa vďačnosť orientuje na druhú osobu, súvisí so šťastím, duchovnou rovinou našej existencie a so zmyslom života.

Ako vyjadriť vďačnosť

Existuje mnoho spôsobov, ako v každodennom živote vyjadriť svoju vďačnosť. Tu je niekoľko nápadov:

Odkaz s poďakovaním: nalepte žltý papierik s odkazom na viditeľné miesto alebo napíšte list, v ktorom poďakujete. V dnešnom digitálnom svete môžete poslať aj e-mail alebo poďakovať na sociálnej sieti.

Poďakovanie v duchu: myslite na človeka, ktorý pre vás urobil niečo pekné, a predstavte si, že mu ďakujete, ako keby stál vedľa vás. Váš mozog bude účinky tohto gesta vnímať.

Zapisujte si malé každodenné dary: zapíšte si do mobilu alebo na kúsok papiera maličkosti, ktoré vám život dáva. Keď svoje myšlienky vyjadríte slovami, lepšie si ich uvedomíte.

Všímajte si pozitívne prínosy: analyzujte pozitívne účinky, ktoré má na váš život to, keď vyjadríte vďačnosť ľuďom okolo seba.

Predstavte si, že niečo nie je: premýšľajte o tom, aký by bol váš život, keby v ňom chýbali niektorí ľudia, situácie alebo pozitívne veci. Pocit, že niečo chýba, nám umožňuje pochopiť pravú hodnotu vecí a ľudí.

Zoznam vecí, za ktoré sme vďační: pred spaním si v duchu pomyslite na všetky veci, za ktoré ste vďační. Nebudete tak mať potrebu vyhľadávať okamžité uspokojenie a bude sa vám lepšie premýšľať.

Aktívna vďačnosť za to, čo nám život prináša, môže zmeniť náš celkový prístup k životu. Budeme si viac vážiť to, čo nás obklopuje (rodinu, lásku, partnera, zdravie, prácu). Vďačnosť nás totiž ukotvuje v prítomnosti a umožňuje nám vážiť si veci, ktoré sú tu a teraz.