seberozvoj

Osobný rozvoj alebo vždy je čo zlepšovať

Psychická pohoda, Životný štýl
Možno patríte medzi ľudí, ktorí nechávajú svoj život plynúť, veria v náhodu, šťastie a smolu. Možno ste nespokojní a máte pocit, že na svojom živote nedokážete nič zmeniť. Opak je však pravdou! Zapracujte na svojom osobnom rozvoji a uchopte ho pevne do rúk. V nasledujúcom článku sa dočítate, ako sa stať najlepšou verziou seba samého.

Ako človek počas života rastie, vyvíja sa, učí sa a získava skúsenosti, prirodzene pracuje na osobnom rozvoji. Je však rozdiel, či životom len tak pláva alebo cielene ovplyvňuje jeho smerovanie. 

Čo si predstaviť pod pojmom osobný rozvoj 

Sebarozvoj, osobnostný či osobný rozvoj predstavujú synonymá a pomerne široké pojmy označujúce zdokonaľovanie seba samého. Ide o celostný prístup k sebareflexii a zvyšovaniu vlastného potenciálu s cieľom zlepšiť kvalitu svojho života a dosiahnuť svoje najhlbšie ašpirácie. Do tejto oblasti možno zahrnúť celé spektrum činností, ktorými zlepšujeme rôzne aspekty nášho života:

 • profesijné,
 • osobné,
 • duchovné,
 • finančné,
 • vzťahové,
 • rodinné.

Činy a pokroky v jednej oblasti majú obvykle pozitívny vplyv aj v ostatných oblastiach.


Čím viac sa sebarozvoju venujete, tým kvalitnejší život žijete.


Prečo sa snažiť o osobný rozvoj? 

Osobný rozvoj sa zameriava na to, aby sme boli vo svojom živote spokojnejší a šťastnejší. To je úctyhodný cieľ, čo poviete? Po celý život sa snažíme napĺňať svoje potreby, aby sme žili v harmónii sami so sebou a so svojím okolím.

osobní rozvoj

Osobný rozvoj zodpovedá potrebe naplnenia, o ktorú sa každý z nás usiluje a ktorá je u každého iná.  

Realizácia vlastného potenciálu prináša mnoho výhod pre sebavedomie a kvalitu života:  

 • vedieť sa presadiť,  
 • rozhodovať sa v súlade so svojimi hodnotami,  
 • zlepšiť vzťahy k sebe samému aj k ostatným,  
 • byť pozitívnejší,
 • byť nezávislejší,posilniť svoju kreativitu,
 • rozvíjať nový talent atď. 

Ak na sebe človek nepracuje a nerozvíja sa, bude stále rovnaký, jeho život sa bude vyvíjať stále rovnakým spôsobom.


Sedem tipov osobného rastu: 

1. Zhodnoťte svoju situáciu 

Kde sa na svojej životnej ceste nachádzate? Ste s ňou spokojní? Čo by ste radi robili a hlavne prečo? Pri tom vám môže pomôcť osobná SWOT analýza. 

Zhodnoťte svoju súčasnú situáciu z hľadiska: 

 • profesijného,  
 • osobného,  
 • duševného zdravia,  
 • psychickej rovnováhy,
 • fyzického,
 • sebadôvery,
 • schopností,
 • snov,
 • limitov
 • Aké sú vaše dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele?
 • Čo vás motivuje, aby ste ich dosiahli?
 • Aká je úroveň vášho odhodlania?

Posledné dva body sú kľúčové. K týmto odpovediam sa budete pravdepodobne obracať vo chvíľach nízkej motivácie.

plán osobního rozvoje

2. Stanovte si jasné ciele 

Aby ste si boli istí, že ste na správnej ceste a že sa na nej nevzdáte, musíte si jasne definovať svoj cieľ. Pri definovaní konkrétnych cieľov vám môže pomôcť metóda SMART. Jej názov je akronymom zloženým z anglických slov, ktoré vystihujú, ako by mal stanovený cieľ vyzerať:

 • Specific, simple – presne definovaný – čím presnejšie, tým ľahšie sa vám bude plniť; mal by byť tiež jednoducho pochopiteľný
 • Measurable, meaningful, motivating – dobre merateľný, zmysluplný a motivujúci
 • Achievable, appropriate – dosiahnuteľný a pre vás vhodný
 • Relevant, realistic – relevantné pre vás av súlade s ostatnými cieľmi; mal by tiež byť reálny
 • Time bound, time limited – časovo obmedzený – mali by ste si stanoviť časový limit na dosiahnutie daného cieľa


Napríklad namiesto formulácie cieľa „zlepšiť sa v angličtine“, by použitie SMART viedlo k takejto formulácii: „Do konca roka zvýšiť svoju anglickú slovnú zásobu o 500 slovíčok a byť schopný 15 minút plynulo konverzovať.“ 
 

Sformulujte si dôvody, prečo je to pre vás dôležité. Napríklad ak chcete byť zdravší, zamyslite sa nad tým, čo budete cítiť, keď tento cieľ dosiahnete. Aké výhody pocítite, aké ďalšie ciele môžete vďaka tomu posunu dosiahnuť atď. 

Stanovujte ciele vyvážene, aby vás nestresovali, no zároveň vás ani nenudili, ale vytvárali stimulujúci pocit flow… 

3. Rozdeľte si svoje ciele na splniteľné úlohy 

Na tento účel si pripravte plán osobného rozvoja, skutočný postup na dosiahnutie vašich cieľov. Naplánujte si jednotlivé kroky a uvedomte si, čo musíte robiť inak. Aby ste dosiahli trvalý a uspokojivý pokrok, je najlepšie rozdeliť si cestu k cieľu na postupné míľniky. Tieto kroky vás nenásilne dovedú k novému správaniu a návykom, a tie zas k stanovenému cieľu. 

4. Nevyčkávajte 

Čo môžete urobiť hneď, neodkladajte na neskôr. Sklamanie z toho, že ste nezačali so svojou zmenou už dávno, môže byť oveľa väčšia ako z toho, že vaša cesta k cieľu nedopadla úplne podľa plánu. 

5. Vytrvajte 

Osobný rozvoj je náročný a dlhodobý proces, ktorý vyžaduje veľkú vytrvalosť. Je procesom postupných zmien v každodennom živote. Budete musieť prekonávať prekážky a nástrahy, pre ktoré to možno budete chcieť vzdať. Aby ste si udržali motiváciu, pokúste sa vizualizovať si svoje ašpirácie a záväzky. Koniec koncov, keby bol úspech taký jednoduchý a „bezbolestný“, dosiahol by ho každý…

osobní rozvoj aktivity

6. Sledujte svoj pokrok 

Zapisujte si, čo ste už dosiahli, aké zmeny pozorujete. Odmeňujte sa! Vidieť svoj pokrok je zdrojom motivácie. A keď si za každý dosiahnutý cieľ doprajete nejakú odmenu, povzbudí vás to a zvýšite svoju motiváciu. Len čo cieľ dosiahnete, môžete ho upravovať alebo si nastaviť nový, aby ste sa udržali na správnej ceste. 

7. Nebuďte na to sami 

Obklopte sa pozitívnymi a skúsenými ľuďmi, ktorí sú pre vás zdrojom povzbudenia a inšpirácie. 

Hoci ide o osobný proces, osobný rozvoj by nemal byť izolovaným procesom. Veď čo môže byť na ceste za naplnením svojich snov lepšie, ako cítiť podporu blízkych? Aj tá vás bude motivovať, aby ste sa nenechali ničím odradiť a nevzdali sa na polceste. Rozprávajte o svojich projektoch, zdieľajte svoje skúsenosti, možno budete pre svojich blízkych sami inšpiráciou. 

Aj cesta môže byť cieľ 

Pri napĺňaní stanoveného cieľa je dôležitý nielen osobný rozvoj, ale aj cesta, ktorou sa k nemu vydáte. Je to cesta so sebou samým a pre seba. Veľmi často je to práve príležitosť na stretávanie a výmenu názorov, ktoré tento proces dopĺňajú a obohacujú. Nezostáva než vám popriať cestu posiatu podnetnými výzvami, inšpiratívnymi stretnutiami a potešujúcimi úspechmi. Šťastnú cestu! 

Foto: Pexels.com