Naozajstné šťastie tkvie v schopnosti vyrovnať sa s ťažkosťami

Psychická pohoda, Život
Počas posledných dvoch desaťročí sa v psychologickom výskume výrazne prejavuje hnutie pozitívnej psychológie a jeho zameranie na šťastie, ľudský potenciál a naplnený život. Tvrdí, že psychológovia by sa nemali obmedzovať iba na duševné ochorenia, ale mali by sa sústrediť aj na to, čo dáva ľudskému životu zmysel.

Zakladateľ pozitívnej psychológie Martin Seligman opisuje šťastie ako časté zažívanie pozitívnych emócií. Tými sú radosť, vzrušenie a spokojnosť, v kombinácii s hlbšími pocitmi, ako je zmysel a účel života. Zahŕňa tam tiež pozitívne mentálne nastavenie a optimistické vyhliadky do budúcnosti. Dôležité je podotknúť, že ani podľa expertov na šťastie to nie je nemenná charakterová črta, ale stav, na ktorého dosiahnutí môžeme pracovať.

Cez smútok v ústrety šťastiu
Z britského výskumu z roku 2010 vyplynulo, že kľúčom ku šťastiu a dobrému životu je predovšetkým psychická flexibilita. To napríklad znamená, že ste otvorení emocionálnym zážitkom a schopní tolerovať a uniesť epizódy, ktoré vo vašom živote nepatria k tým najveselším. Táto schopnosť robí vašu existenciu bohatšiu a zmysluplnejšiu. Ďalšie štúdie preukázali, že spôsob, akým reagujeme na okolnosti a udalosti v našich životoch, má na naše šťastie väčší vplyv, než tie udalosti samotné.

Ak zažívame stres, smútok a úzkosť v krátkodobom horizonte, neznamená to, že v tom dlhodobom nemôžeme byť šťastní.

Prečítajte si tiež: Prečo je pre vás najlepšie nemať žiadne očakávania

Kade-tade ku šťastiu?
Filozoficky povedané, podľa “šťastielógov” vedú k príjemným pocitom dve rôzne cesty: hedonistická a eudaimniocká. Hedonisti vychádzajú z presvedčenia, že pre šťastný život treba maximalizovať potešenie a vyhýbať sa bolesti. Tento prístup sa točí okolo uspokojovania ľudského apetítu a krátkodobých túžob. Oproti tomu eudaimonický prístup mieri na dlhodobé ciele. Tvrdí, že by sme mali žiť autenticky a pre vyššie dobro. A že zmysel života spočíva v láskavosti, spravodlivosti, cti a odvahe. Ak hľadáme šťastie v hedonistickom zmysle, musíme neustále vyhľadávať nové a nové radosti a zážitky, a naopak sa vyhýbať všetkému nepríjemnému, aby sme si svoje šťastie udržali na potrebnej úrovni.

Opačný, eudaimonický prístup, pátra po zmysle bytia s vedomím toho, že svojou energiou prispievame k niečomu vyššiemu, než sme my sami.

To môže zahŕňať čas od času i nepríjemné zážitky a emócie, ale často to vedie k hlbokej radosti a uspokojeniu. S týmto prístupom šťastný život nespočíva vo vyhýbaní sa ťažkým časom, ale v tom, že ste schopní prijať nepriazeň osudu spôsobom, ktorý vám umožňuje z týchto zážitkov čerpať pozitívnu skúsenosť, vďaka ktorej ľudsky rastiete.

Posttraumatický rast
Nie nadarmo sa v našich zemepisných šírkach hovorí, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. V podstate ide o analógiu indického príslovia, že lotos rastie zo špiny. Výskumy ukazujú, že stretávať sa s ťažkosťami pre nás môže byť vo výsledku dobré, v závislosti na tom, akým spôsobom sa s nimi popasujeme. Zo stretnutia so stresom môžeme vyjsť odolnejší a ochotnejší vziať životy do našich vlastných rúk. Napríklad dať konečne výpoveď či vymaniť sa z neuspokojivého vzťahu. Mnoho ľudí, ktorí si prešli nejakou traumou, opisuje svoje zážitky ako katalyzátor pre radikálnu zmenu a transformáciu vedúcu k fenoménu známemu ako posttraumatický rast. Potom, čo prešli ťažkým obdobím, chorobou alebo stratou, opisujú svoje životy – paradoxne – ako šťastnejšie a zmysluplnejšie.

Na rozdiel od pocitov šťastia, ktoré sú pominuteľné, je zmysluplnejší a šťastnejší život založený na hľadaní a nachádzaní zmyslu. Jeho súčasťou je nutné prijatie našich vlastných slabostí a našej ľudskosti, užívanie si pozitívnych emócií a akceptovanie bolestivých pocitov ako súčasť života. S pokorou, vďakou a bez zlostenia sa a kopania okolo seba, keď sa svet netočí tak, ako by sme si práve priali.

#Natálie Veselá

Ľudská psychika je komplikovaná a bohatá na najrôznejšie zákutia, o ktorých existencii často nemáme ani tušenia. My sme sa do nich podrobne ponorili a vytvorili pre vás špeciálnu microsite vrátane simulátorov niekoľkých psychických porúch. Vyskúšajte si, ako duševne chorí vidia svet, a možno že si potom budete vedieť lepšie predstaviť, čím prechádzajú…

Prečítajte si tiež: Ako lepšie pochopiť náš svet? Osvojte si umenie skutočnej konverzácie