Liečba mierne až stredne závažnej infekcie sposobenej koronavírusom

Životný štýl
Väčšina ľudí, ktorí sa nakazia novým koronavírusom SARS-Co V-2 (zhruba 80%), sa z tohto ochorenia známeho ako COVID-19 vylieči bez nutnosti akejkoľvek zvláštnej liečby. Stačí užívať lieky na zníženie horúčky, najlepšie paracetamol. Ibuprofen nie je kontraindikovaný pri priebehu choroby so slabými príznakmi.

Dr. Pedro L. Gonzáles, špecialista sa preventívnu medicínu a verejné zdravie

Väčšinu prípadov infekcie spôsobenej koronavírusom SARS-Co V-2 sprevádzajú mierne príznaky podobné nachladnutiu alebo chrípke. Patrí medzi ne horúčka, únava, suchý kašeľ, prípadne pocit dýchavičnosti. V niektorých prípadoch dochádza tiež k zažívacím ťažkostiam alebo bolestiam brucha.

Vzhľadom na súčasné preťaženie systému zdravotníctva nie je vhodné, aby každý, u koho sa prejavia mierne príznaky, ako je horúčka, únava a suchý kašeľ, navštívil okamžite pohotovosť alebo nemocnicu. Na pomoc občanom boli posilnené telefónne asistenčné linky.

Liečba COVID-19

Miernejšie prípady nákazy sa dajú liečiť podobne ako bežné nachladnutie. Pokiaľ sa budete držať nasledujúcich rád, nie je nutné vyhľadávať lekársku pomoc a príznaky sa stratia po niekoľkých dňoch:

 • Umývajte si často ruky.
 • Oddychujte.
 • Pite veľa tekutín.

Na symptomatickú liečbu horúčky je najlepšie podávať paracetamol (dávkovanie 650 mg až 1000 mg po 8 hodinách).

Neexistujú žiadne dôkazy o kontraindikácii pri použití ibuprofenu (maximálne dávkovanie 400 mg po 8 hodinách) pri liečbe miernejších príznakov, ako je bolesť hrdla. V tejto súvislosti uvádza Španielska agentúra pre liečivá a zdravotnícke prostriedky (AEMPS), že v súčasnej dobe neexistujú žiadne údaje, ,,ktoré by potvrdzovali, že by podávanie ibuprofenu alebo iných nesteroidných protizápalových liekov zhoršovalo priebeh infekcie COVID-19. Nie je teda dôvod, aby ich pacienti, ktorí tieto lieky dlhodobo užívajú, prestali užívať.“

Antibiotika proti vírusom nie sú účinné, fungujú iba pri bakteriálnych infekciách. Pôvodcom ochorenia COVID-19 je vírus, takže proti nemu antibiotiká nezaberajú. Antibiotiká nemožno odporúčať ani ako prostriedok na prevenciu liečby COVID-19. Antibiotiká by sa mali užívať iba na liečbu bakteriálnych infekcií podľa pokynov lekára.

Čo robiť, ak sa u vás objavia príznaky 

Ak sa u vás prejavia tri zo spomenutých príznakov (suchý kašeľ, horúčka alebo ťažkosti s dýchaním), ako prvé, čo treba urobiť, je zostať doma a zavolať na telefónnu asistenčnú linku vo vašom kraji. Zdravotnícka služba vyhodnotí váš zdravotný stav a možnú cestovateľskú anamnézu alebo kontakt s osobami nakazenými koronavírusom. Vývoj príznakov bude potom telefonicky monitorovaný.

Pri minimálne dvojtýždňovej dĺžke karantény je vhodné vyhradiť chorému, ak je to možné, vlastnú izbu a vlastnú kúpeľňu. Okrem toho zdravotnícke orgány odporúčajú dodržovať tieto preventívne a hygienické opatrenia:

 • V prípade, že sa chorý musí pohybovať po domácnosti, mal by mať vždy nasadené rúškoa mal by si vždy najprv umyť ruky. Okrem toho je potrebné venovať pozornosť všetkým predmetom, ktorých sa dotkne, a následne ich vyčistiť.
 • Uterák a ďalšie hygienické potreby musia byť len na individuálne použitie.
 • Miestnosti, kde sa chorý pohybuje, je potrebné výdatne vetrať. Odporúča sa vetrať aspoň 5 minút denne.
 • Odpadkový kôš by mal mať hermeticky uzavreté vrecko, kam treba odkladať všetok odpad od chorého. 

Odporúčanie pre ošetrovateľov a/alebo pre upratovanie

Ľudia, ktorí žijú v domácnosti s osobou, u ktorej je podozrenie na nákazu koronavírusom, sa musia riadiť radom pokynov a osvojiť si návyky, ktoré zabránia prípadnej nákaze:

 • Noste masku s filtrom typu FFP2. Je nutné naučiť sa, ako ju správne používať a dávať dole.
 • Je nutné umývať si ruky: pred a po každom kontakte s chorým, keď odíde z izby, po zakašľaní alebo kýchnutí, po manipulácii s vreckovkami, pred jedlom, po tom, čo očistíme povrchy.
 • Oblečenie chorého dajte do vzduchotesného vaku a perte pri teplote vyššej ako 60 °C.
 • Všetky povrchy, ktorých sa chorý často dotýka, ako stoly, kľučky na dverách, kľúče, kohútiky, toalety a všetky povrchy, kde by sa mohla usadiť krv, výkaly alebo telesné tekutiny, by sa mali umyť vodou so savom v pomere jeden pohár sava a pol vedierka vody.
 • Riad, príbory a ďalšie kuchynské náčinie je nutné umývať v horúcej vode so saponátom a v umývačke riadu na programe s teplotou minimálne 60 stupňov.
 • Oblečenie, posteľné prádlo a uteráky perte v bežnom prášku na pranie, ale skôr ako vezmete oblečenie chorého do ruky, nasaďte si jednorazové rukavice. Oblečenie uchovávajte vo vreci alebo v koši.
 • Rukavice a masku vyhoďte do plastového vreca a potom si starostlivo umývajte ruky mydlom a vodou po dobu 40 alebo 60 sekúnd.

Rovnako ako pri chrípkovom víruse sú najzávažnejšie príznaky (a najvyššia úmrtnosť) zaznamenané u starších osôba u osôb s imunosupresiou alebo osôb trpiacich chronickými chorobami, ako cukrovka, niektoré typy rakoviny alebo chronické pľúcne ochorenia. V najzávažnejších prípadoch môže dôjsť k zápalu pľúc s respiračným zlyhaním, v takých prípadoch je potrebné informovať úrady a zaistiť prevoz chorého do vhodného zdravotníckeho zariadenia.

V prvom rade sa zoznámte s pokynmi, ktoré vydávajú zdravotnícke orgány, a dodržujte všetky ich odporúčania. 80% prípadov sa vylieči bez zvláštnej liečby.