Experti: Ako reagovať na kyberšikanu

Psychická pohoda
Svet počas korony prešiel do online sveta a s ním aj inak bežné fyzické aktivity, ktoré sprevádzajú deti počas školského roka – výučba, vyčíňanie v triedach a, bohužiaľ, aj šikanovanie. O tom, ako šikane predchádzať a ako na ňu reagovať, zdieľali v diskusii Linky za duševné zdravie s podporou poisťovne Uniqa svoje názory a skúsenosti vysokoškolský pedagóg Kamil Kopecký, vedúca rodičovskej linky v emailovej poradni Linky bezpečí Kateřina Schmidová a psychologička Hana Šándorová.

S kým situáciu riešiť 

Podľa expertov je najdôležitejšie šikanu v jej fyzickej alebo kybernetickej forme vôbec odhaliť. Často sa stretávame s argumentom, že nejde o šikanu, ale o obyčajné podpichovanie. „Keď hovoríme o všeobecnej definícii, pri šikanovaní je zrejmý úmysel ublížiť druhémumedzi útočníkom a obeťou existuje nerovnováha moci a šikanovanie sa opakuje. To znamená, že pri podpichovaní dieťa povie, stop, je to hra a končíme‘, ale pri šikanovaní to neplatí a trvá ďalej. Šikanovanie nevzniká samo od seba, je ovplyvnené dynamikou vzťahov v triede, má svoj vývoj a fázy, ktoré majú veľký vplyv na to, ako sa šikanovanie ďalej prešetruje,“ vysvetľuje Kateřina Schmidová. 

 

Proces odhalenia šikandieťaťa je podľa nej dlhodobý. Môže začať pozvoľna bolesťami brucha alebo inými fyzickými prejavmi a nechuťou dieťaťa chodiť do školy. Keď sa rodičia dozvedia, že je ich dieťa šikanované, bývajú často šokovaníPri riešení situácie konfrontáciou rodičov agresora, ktorí svoje dieťa väčšinou obhajujú, však často dochádza ku konfliktom bez konštruktívneho riešenia. 

Preto expertka odporúča prediskutovať situáciu s dieťaťom a riešiť ju so školou, zoznámiť so situáciou triednu učiteľku a v závažnejšom prípade aj riaditeľa či výchovného poradcu alebo školského psychológa. Najhoršie je, keď ľudia, ktorým sa dieťa zdôverí, na problém nereflektujú. To môže deti traumatizovať na celý život. 

 

Motív: pomsta 
V porovnaní s fyzickou šikanou má online šikana určité špecifiká. Ak sa na internete objaví intímny materiál dieťaťa, môže sa veľmi rýchlo rozšíriť za hranice školy. „Rodičov sa snažíme najskôr upokojiť. Potom sa im snažíme pomôcť citlivé materiály ich detí čo najskôr z internetu odstrániť, aby nevznikla ďalšia škoda. To je však veľmi ťažké, pretože deti medzi sebou okamžite všetko zdieľajú,“ priznáva Kamil Kopecký. 

 

Ďalším krokom je riešenie príčin. Jedným z hlavných motívov kyberšikany medzi deťmi je pomsta. Podľa pedagóga a vedúceho českého projektu E-Bezpečí sa stáva, že sa deti, ktoré sa stretli s fyzicko-verbálnym šikanovaním, samy v online svete stávajú páchateľmi.

 

Jedným z častých dôvodov bývajú aj partnerské problémy, keď chlapec začne chodiť s dievčaťom, odfotí sa a zaobstará explicitné materiály, ktoré jej pošle. Keď sa však po rozchode stanú z partnerov ľudia, ktorí sa navzájom nenávidia, šíria potom tieto materiály medzi ostatných, aby si navzájom ublížili. 

Ako vyzerá konkrétny prípad kyberšikany a ako ho škola s pomocou polície vyriešila? Pozrite si záznam hodinovej diskusie. 

Zložitá rola školy 
Zásadným špecifikom kyberšikany je jej rozsah. Ak šikana prebieha v škole, na školskom výlete alebo je inak so školou prepojená, škola môže situáciu riešiť disciplinárnymi alebo inými trestami.  

 

„V roku 2017 sme zmapovali, aké tresty padali v prípade kyberšikany. V polovici prípadov škola neurobila nič. Problém síce prerokovala, ale nenasledoval žiadny trest alebo niečo, čo by prípad vyriešilo. Inak sú to triedne pokarhania, napomenutie, alebo dokonca zníženej známky zo správania. Tých je naozaj málo. Treba si uvedomiť, že nemôžeme každú situáciu, ktorá prebieha online, riešiť s využitím školského zákona a právomoci školy,“ vysvetľuje Kopecký. 

Dôležité je vedieť, na koho sa obrátiť. Na Slovensku môžete zavolať na Linku detskej istoty na čísle 116 111 alebo Linku dôvery Nezábudka na 0800 800 566. 

Medzi ďalšími štatistikami tiež zmieňuje, že online poradňa E-Bezpečí zaznamenala počas prvých troch mesiacov korony nárast hlásení detskej kyberšikany o30 percent. Práve táto online poradňa býva miestom, kam sa obracajú deti, keď sa s problémom nechcú zdôveriť ľuďom vo svojom okolí. 

Osvedčenou prevenciou je komunikácia 
So žiadosťou o radu sa však na poradcu obracajú aj samotní rodičia. „Stretávame sa so situáciou, že nám volajú rodičia desaťročnej dcéry, že má problémy na Facebooku,“ dopĺňa Kateřina Schmidová.

 

Povedomie rodičov o online svete podľa nej hrá hlavnú úlohu spolu s vyváženou mierou kontroly a dôvery. „U malých detí odporúčame využívať rodičovský zámok. U tých trochu starších by mala fungovať dohoda, že sa občas pozriem, ako dieťa na internete funguje. Najdôležitejšou prevenciou je však posilniť dôveru medzi rodičom a dieťaťom, aby sa na neho mohlo bez obáv obrátiť so všetkým, s čím sa stretne na internete. 

 

Komunikáciu vidí ako kľúčovú aj psychologička Hana Šándorová„Osvedčenou metódou je hovoriť o konkrétnych situáciách a vysvetliť, prečo konáme určitým spôsobom a prečo kontrolujeme. Podľa mojich skúseností deti nemajú predstavu o tom, čo sa na internete deje a čo šikana znamená. Dôležité je budovať vzájomnú dôveru v analógovom svete. Z času na čas odporúčam vybrať sa s dieťaťom na prechádzku, kávu a spýtať sa, či je všetko v poriadku.“ 

Kyberšikane sa venujú aj poisťovne. V rámci kyber balíka Uniqa ponúka poisťovňa v prípade, že sa stanete obeťou kyberšikany, zabezpečenie tzv. Cleaningu  odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete alebo tzv. Floodingu  vytlačenie takýchto informácií z popredných miest vyhľadávačov. Máte nárok aj na právne zastupovanie a úhradu súvisiacich nákladov. 

Nechajte sa od detí poučiť  
Konverzácia by mala byť obojstranná a rodičia by mali prejaviť záujem o to, čomu sa ich ratolesť venuje. Rodičia by však v tomto prípade nemali vystupovať z pozície autority. Online svet detí je iný ako svet, ktorý rodičia poznajú. Nie je problém prísť za dieťaťom a nechať sa od neho poučiť  zahrať sa na žiaka a nechať sa zoznámiť so svetom internetu. Buďte sami aktívni a pýtajte sa, čo vaše dieťa na internete robí a čo ho baví a podľa toho nastavte preventívne opatrenia,“ uzatvára Kamil Kopecký.