Keď umenie lieči dušu

Psychická pohoda
Žijeme v dobe, ktorá je nesmierne rýchla. Všetko sa musí urobiť, zhodnotiť, prežiť okamžite. Akoby nám boli emócie ľahostajné, glorifikuje sa výkon, logika a racionalita. Zabúdame sami na seba a na svoje mentálne zdravie. Keď sa necítime dobre, nevenujeme tomu pozornosť a tvárime sa, že sa nás to netýka. Že sa to nedá vydržať donekonečna, je jasné – odrazu ochorieme alebo prichádzajú depresie.

Niekedy je cesta von jednoduchšia, inokedy to môže byť zložitejšie a obrátime sa na terapeuta. Alebo by sme to radi urobili, ale máme problém o svojich ťažkostiach hovoriť. Riešením by mohla byť arteterapia – a práve o nej nám viac povie arteterapeutka Andrea Hlubučková, ktorej sme položili niekoľko otázok.

Arteterapia ako zaujímavá alternatíva

Keď sa povie terapia, väčšina z nás si možno predstaví, že sedí na gauči a rozpráva sa o svojich problémoch so psychológom. Arteterapia však predstavuje zaujímavú alternatívu ako otvoriť témy, o ktorých sa ťažko hovorí. Menej sa sústreďuje na konverzáciu a viac na tvorivý proces a individuálne vyjadrenie. „Arteterapia prebieha v rôznych zariadeniach a v rôznych kontextoch. Iná bude napríklad v rámci arteterapeutického ateliéru v nemocnici, kde sa liečia dlhodobo choré deti. Iné bude sedenie s traumatizovaným dieťaťom. A iná bude hodina pre verejnosť v utečeneckom tábore. Odlišne bude prebiehať aj individuálne sedenie s ľuďmi, ktorí majú neurotické problémy. Art – teda umenie – je prostriedkom terapie,“ hovorí Andrea Hlubučková. Hlavným cieľom arteterapie je redukovať psychické či psychosomatické problémy, napríklad konflikty v medziľudských vzťahoch.

Rozväzuje jazyk a otvára srdce

Arteterapia je obdivuhodný liečebný postup, pri ktorom nemusíte vedieť kresliť, stačí len pristúpiť na myšlienku, že sa vám uľaví prostredníctvom výtvarnej tvorby. „Kreatívne techniky sú fascinujúce. Pracujeme rukami s výtvarným materiálom, do práce sa premieta náš vnútorný život, jeho dynamika, ktorú je možné uvidieť, porozumieť jej, rozvinúť alebo prijať. Práca s farbami, ťahy ceruzkou či tušom, práca s keramickou hlinou, obrázkami a ďalším materiálom rozvíja tvorivý potenciál človeka, rozväzuje jazyk a otvára srdce.

Tvorivý prejav je pre človeka prirodzeným prostriedkom vyjadrovania vlastných pocitov, postojov k svetu aj k sebe samému, je to spôsob sebapoznávania. S týmto prirodzeným prejavom človeka zaobchádzame tak, že samotné výtvarné nadanie či nacvičená zručnosť ustupujú do pozadia a sústredíme sa na tvorivý proces, fantáziu, dobrodružstvo pri skúšaní niečoho nového, a predovšetkým odvahu prejaviť sa či naopak, nechať veci plynúť. Zameriavam sa skôr na proces tvorby ako na následnú interpretáciu“ hovorí arteterapeutka Andrea Hlubučková a dodáva: „Pracujem s rôznorodým výtvarným materiálom, najčastejšie s pastelmi, pastelkami, farbami a štetcami, inokedy s keramickou hlinou či papierovou kašou.“

Skúsený arteterapeut je základ

Ak sa rozhodnete podstúpiť „terapiu umením“, mali by ste si vopred overiť, kto vás alebo vašich blízkych bude liečiť. Databázu terapeutov môžete nájsť aj na webe Českej arteterapeutickej asociácie (arteterapie.cz). Arteterapeuti môžu vykonávať prácu len v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti, sú to predovšetkým ľudia so vzdelaním psychológa, psychoterapeuta či zdravotnej sestry.

Možno sa pýtate, či je vôbec možné tento liečebný postup vykonávať bez pomoci skúseného arteterapeuta. „To sa nedá. Respektíve, možné to je, ale dovolili by ste ošetrovať vaše zuby niekomu, kto nie je zubár? Dá sa to, samozrejme, ale stálo by to za to? Môžete sa venovať aj výtvarnej činnosti z iného ako terapeutického dôvodu. Môžete si kresliť, pretože radi tvoríte alebo pretože vás to baví a oddýchnete si pri tom. To možno do arteterapie zahrnúť, ale v užšom slova zmysle ide o terapiu, v rámci ktorej potrebujete terapeuta a vzťah s ním, aby ste dosiahli výsledok,“ vysvetľuje Andrea Hlubučková.

Majte radosť z vlastnej kreativity

Vydať sa do poradne k terapeutovi si občas žiada aj odvahu. Zistite si preto čo najviac o rôznych typoch terapií a vyberte si takú liečebnú metódu, ktorá je ideálna práve pre vás. Ak vás arteterapia nezaujala alebo si ňou nie ste istí, môžete si aspoň vyskúšať pár tipov, ktoré odporúča terapeutka Andrea Hlubučková na záver: „Relaxačne môže tvoriť každý. Písať si kreatívny denník. Môžete zachytávať svoje emócie a myšlienky výtvarne, kolážou alebo kresbami. Nepotrebujete na to žiadne výtvarné vzdelanie ani nadanie. Vaše výtvory nemusíte nazývať umenie ani nikomu ukazovať. Každý môže mať radosť z vlastnej kreativity. Každý sa môže vyrovnávať so svojimi ťažkosťami a negatívnymi emóciami tvorbou, tancom, maľovaním či hudbou.“

Andrea Hlubučková je psychologička, psychoterapeutka a arteterapeutka. Je členkou Českej arteterapeutickej asociácie a zároveň Českej asociácie pre psychoterapiu. Pracuje s jednotlivcami i skupinami na osobnom rozvoji a duševnej pohode. Jej klientmi sú predovšetkým ľudia s ťažkosťami psychického rázu – ľudia duševne zdraví, ale aj chorí či tí, ktorí sa pohybujú na pomyselnej hrane.