Nájdite zmysel svojho života s pomocou japonskej techniky ikigai

Psychická pohoda, Životný štýl
Väčšina z nás sa v určitom bode života spýta sama seba, čo je dôvodom našej existencie. Aký zmysel má náš vlastný život a čo nás popoháňa, aby sme sa ho snažili žiť čo najlepšie. Tajomstvo spokojného, naplneného a šťastného života vám môže pomôcť nájsť japonská metóda Ikigai.

Môžete mať zdanlivo všetko – úspechy v práci, spokojnú rodinu a silné sociálne väzby. To je predsa recept na šťastný život. Tak prečo sa vám stále zdá, že vám niečo chýba? To „niečo“ môže byť váš vlastný zmysel života. Japonci pri hľadaní šťastia využívajú populárnu životnú filozofiu menom ikigai.

Čo je to ikigai?

Slovo Ikigai (生き甲斐) sa z japončiny prekladá ako „zmysel bytia“ (iki znamená „žiť“ a kai „dôvod, zmysel“). Je to hnací motor, dôvod, ktorý vás každé ráno motivuje, aby ste vstali z postele. Táto vyše tisíc rokov stará myšlienka nám ponúka odpoveď na otázku, prečo žijeme. Podľa nej je všetko prepojené, a preto našim životom dáva zmysel iba po všetkých stránkach vyrovnaný životný štýl.

Ikigai každého z nás je spojenie vášne a elánu, spokojnosti, profesie a hodnôt, a hlavne naplnenie všetkého z toho. Všetky tieto zložky musia byť vo vzájomnom súlade. Aby táto metóda priniesla výsledky, treba sa viac sústrediť na to, aby sme všetko robili poriadne. Kladie totiž väčší dôraz na proces ako na dosiahnutie vytýčeného cieľa.


Zmysel života

Podľa výskumu publikovaného na stránkach ScienceDaily je jasne definovaný zmysel života úzko prepojený s lepším zdravím. Naopak u ľudí, ktorí ho nemajú, je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že zomrú predčasne. Podľa inej štúdie uverejnenej na webe JAMA Current Open, platí toto spojenie bez ohľadu na sociálno-ekonomickú situáciu, pohlavie i dosiahnuté vzdelanie.


Modré zóny a ikigai

Ikigai je najčastejšie spájané s japonským ostrovom Okinawa, kde žije najväčší počet storočných ľudí na svete. Vedci zistili, že okrem faktorov ako je napríklad kvalita vody, jedla či vzduchu k dlhovekosti prispieva aj životná filozofia ikigai. Japonci vedia žiť v prítomnom okamihu a poznajú dôvod, prečo ráno vstávajú z postele. A nielen Japonci.

Novinár Dan Buettner definoval Okinawu ako tzv. modrú zónu, kde ľudia žijú najdlhšie na svete. Ďalej za modré zóny označuje taliansku Sardíniu, Loma Linda v Kalifornii, Ikariu v Grécku a polostrov Nicoya na Kostarike.

modré zóny

Zdroj: https://nicoya-surf.com/nicoya-peninsula-world-blue-zone/

A ako prístup ikigai vyzerá v praxi? Poďme sa spoločne pozrieť napríklad na životný štýl ľudí na polostrove Nicoya v Kostarike. V tejto oblasti panuje veľmi priaznivá klíma, čo má vplyv na imunitný systém. Obyvatelia majú k dispozícii vodu ideálnej kvality a po celý rok kvalitné čerstvé jedlo, ktoré si sami vypestujú.

Ľudia tam trávia veľa času s rodinou a priateľmi, každú nedeľu chodia do kostola, jedlo si pripravujú spoločne doma a starajú sa o vlastnú záhradu. V tomto, pre nás Európanov „pomalom“ spôsobe života, tamojší ľudia našli svoje ikigai.

Ako nájsť svoje ikigai?

Ikigai bolo pôvodne koncipované ako niečo, čo dáva jednotlivcom pocit života, ktorý stojí za to žiť. Vytvára jedinečný svet, v ktorom si môžete byť istí sami sebou. Nezáleží na ekonomickom statuse, ako si ľudia najmä v západnej spoločnosti myslia.

Keď nájdete zmysel svojho života, svoje ikagai, je pre jednoduchšie naplniť životné ciele, ale zároveň môžete pochopiť i to, prečo sú niektorí ľudia za inak rovnakých podmienok, najmä vo vyššom veku, zdravší. Hľadanie zmyslu života je viac než len nájdenie činnosti alebo zamestnania, ktoré zaplnia váš čas. Ikagai znamená ísť za cieľom, ktorého dosiahnutie vás osobne rozvíja.

Aby ste si stanovili smer svojej cesty, môžete si skúsiť odpovedať na nasledujúce tri otázky:

  • Čo je pre mňa dôležité?
    Táto otázka je asi najťažšia. Pri hľadaní odpovede si pomôžte konkrétnejšími podotázkami: Aké sú vaše sny? Na akých hodnotách vám záleží? Ktorí ľudia sú pre vás najdôležitejší?
  • V čom som naozaj dobrý?
    Každý z nás má niečo, čo mu ide naozaj dobre. Pre niekoho je to komunikácia s ostatnými. Iný je dobrý učiteľ, niekto kreatívec, ďalší má zas dobré analytické schopnosti. Pre niekoho je druhou prirodzenosťou myslieť na ostatných, ďalší má silnú vôľu a disciplínu alebo dokáže všetko opraviť.
  • Aký je môj potenciál?
    Kým prvé dve otázky zisťujú skôr, kto sme, táto vám ukáže, kým sa môžete stať. Možností aj ciest je viac: môžete svoj život prijať taký, aký je, alebo sa naopak vydať na úplne novú cestu. Cieľom je uvedomiť si, akým človekom chcete byť, a čo ešte chcete dosiahnuť.

Alebo využite nasledujúci obrázok a napíšte tri veci do každého kolieska.

What do you LOVE? – Čo máte naozaj radi?

What the World NEEDS? – Čo potrebuje svet okolo vás?

What you are GOOD AT? – V čom ste dobrí?

What you can be PAID FOR? – Čo vás uživí?

ikigai

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ikigai-EN.svg

Hľadajte vzájomné prieniky jednotlivých kruhov. Zručnosti a peniaze definujú vaše ideálne zamestnanie. Zručnosti, ktoré využívate na to, čo máte naozaj radi, definujú vašu vášeň. Prienik potrieb sveta okolo vás a toho, čo milujete, definujú vašu životnú misiu. Pokiaľ sa pretne to, čo vás živí, s tým, čo potrebuje svet okolo vás, nájdete svoje poslanie.

Preťali sa vám všetky štyri? Gratulujeme, práve ste našli svoje ikigai!

Niekomu môže stačiť jednoducho prijať život taký, aký je. Alebo sa naopak môže vydať na úplne novú cestu. Cieľom je si uvedomiť, akým človekom chcete byť a čo chcete ešte dosiahnuť. A možno na tejto ceste spoznáte svoje ikigai.

Zdroje:

https://blog.learnlife.com/what-is-your-ikigai
https://www.bluezones.com/
https://connect.mayoclinic.org/page/living-with-mild-cognitive-impairment-mci/newsfeed-post/now-what-the-importance-of-having-purpose-as-we-age/
https://nicoya-surf.com/nicoya-peninsula-world-blue-zone/