Ekonomická olympiáda

Financie
Olympiáda je za dverami. Na tú letnú športovú si ešte chvíľu musíme počkať , ale krajské kolá Ekonomickej olympiády odštartujú už 27. januára 2020 a budú trvať do 28. februára 2020. Vyhlásenie výsledkov krajských kôl sa potom uskutoční 30. marca. Grand finále celej súťaže sa koná v máji tohto roku.

A čoho sa Ekonomická olympiáda týka? Je to medzinárodná súťaž určená študentom stredných škôl a jej cieľom je medzi stredoškolákmi vyhľadávať budúcich ekonómov a podporovať ich rozvoj. Olympiády sa už zúčastnilo okolo dvadsaťtisíc študentov, je to najväčšia súťaž zameraná na ekonómiu a financie v Česku a na Slovensku. Navyše v tomto roku sa Ekonomická olympiáda rozširuje aj do Maďarska.

Cieľ Ekonomickej olympiády

Cieľom olympiády je študentom všetkých typov stredných škôl priblížiť ekonomické pojmy a zároveň zistiť, aká je úroveň ich finančnej gramotnosti. Študentov prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí ich môžu inšpirovať a podporovať. Súťažiaci majú dokonca možnosť byť bez prijímacích skúšok prijatí na štúdium na niektorých vysokých školách.

Ako sa zapojiť

Do súťaže môžu strednú školu prihlásiť učitelia prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete na stránkach www.ekonomickaolympiada.sk. V prípade, že na škole nie je žiadny aktívny pedagóg a škola nemá o účasť v súťaži záujem, študenti sa môžu prihlásiť aj individuálne. Celé testovanie potom prebieha na individuálnej báze.

Ako súťaž prebieha

Olympiáda má tri fázy: školské kolo, krajské kolo, a finále. Školské kolá sa konajú priamo na konkrétnych školách a testovanie prebieha online. Test trvá 40 minút a skladá sa z 25 otázok. Krajské kolá sú organizované inštitútom INESS v spolupráci s univerzitami v jednotlivých krajoch a miesto sa volí tak, aby bolo pre študentov v danom kraji dobre dostupné. Toto kolo je podstatne ťažšie ako školské a skladá sa z otvorených a uzavretých otázok. Finále Ekonomickej olympiády má nielen písomnú, ale aj ústnu časť. Z päťdesiatich finalistov sa do užšieho výberu dostane len desať najlepších. Finalisti sa môžu zúčastniť slávnostného večera, kde sa stretnú s osobnosťami z ekonomickej sféry, s organizátormi a partnermi olympiády. Miesto konania finále bude ešte spresnené.

Základom olympiády je dôkladná príprava. Na webových stránkach nájdete odporúčanú literatúru a vzorové testy, ktoré sú výbornou pomôckou pri príprave na všetky kolá súťaže.

Kto je organizátorom Ekonomickej olympiády?

Organizačným a odborným garantom súťaže je INESS v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania, partnerskými univerzitami a inštitúciami.

Hor sa na to!

Ak ste stredoškolský pedagóg, rodič, starý rodič alebo študent, zbystrite pozornosť a  jedinečnú príležitosť na rozšírenie finančnej gramotnosti vašich potomkov či zverencov nenechajte ležať ladom. Finančná olympiáda je nielen výzvou pre súťaživé typy, ale okrem duchaplnej zábavy ponúka šancu získať zaujímavé benefity, či už v podobe účasti na medzinárodnom kole, alebo prijatia na vysokú školu bez prijímacích pohovorov.

Počet finalistov súťaže je síce obmedzený, ale otrepané frázy o tom, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a že šťastie praje pripraveným, platia v tomto prípade dvojnásobne. Najhoršie je, keď mladý človek „dopadne“ po štúdiách na zem a je prekvapený, čo všetko naozajstný život po finančnej stránke prináša.