Mentálna anorexia je choroba duše. Ako ju prekonať?

Psychická pohoda, Všetko o jedle
Instagram je plný dokonalých štíhlych tiel bez náznaku celulitídy. Štíhle telo je stále vnímané ako ideál krásy, dopracovať sa k nemu alebo si ho dlhodobo udržať však nemusí byť jednoduché. Honba za „dokonalosťou“ môže viesť až k poruchám príjmu potravy, bulímii alebo anorexii, o ktorej sa v článku dozviete viac.

Mentálna anorexia patrí medzi psychické ochorenia, ktoré sa prejavujú poruchou stravovacích návykov. Do tejto skupiny patrí aj mentálna bulímia alebo stresové prejedanie sa.

Čo je to anorexia

Mentálna anorexia sa prejavuje chudnutím, ktoré je úmyselné – človek, ktorý ním trpí, si ho sám vyvoláva a udržiava. Najčastejšie sa vyskytuje u dievčat v období dospievania a u mladých žien, neobchádza však ani mužov a starších ľudí.


Ak sa domnievate, že sa mentálna anorexia týka aj vás alebo vašich blízkych, vyplňte si tento test, dozviete sa viac.


Ako začína mentálna anorexia

Postrehnúť počiatočné prejavy tejto zákernej choroby je takmer nemožné, pretože sa rozvíja pomaly a nenápadne. Okolie si dlho nemusí všimnúť, že niečo nie je v poriadku – anorektici často nosia voľné oblečenie, tvrdia, že nie sú hladní alebo si nosia obed do inej miestnosti a tam ho potajomky vyhodia.


Je normálne, že si občas vzdychneme „uf, už sa nebudem prežierať“ alebo „od zajtra nejem“, no jedlo by sme si nikdy nemali vyčítať ani by nemalo byť zdrojom stresu,“ hovorí nutričná terapeutka z českého projektu Ne hladu Andrea Jakešová.


Prejavy anorexie

K základným znakom anorexie je vtieravý strach z tučnoty. Cieľom je dosiahnuť štíhlosť za každú cenu – hladovaním, vyhýbaním sa určitým potravinám, extrémnym cvičením, užívaním laxatív (preháňadiel) alebo diuretík (liekov podporujúcich močenie).[1]

Anorexia sa netýka iba jedla. Často ju sprevádzajú depresie, úzkosti, sebapoškodzovanie alebo závislosť od návykových látok. Anorexia je najmä duševné ochorenie, je to spôsob, ako človek rieši emocionálne problémy súvisiace najmä s túžbou po kontrole a s perfekcionizmom.

„Varovným signálom môže byť, ak si všimneme, že napríklad kolegyňa za celý pracovný deň nič neje alebo že niekto v našom okolí pravidelne vynecháva hlevné jedlá či doslova sa nám stráca pred očami a pôsobí unavene,“ dopĺňa Andrea Jakešová.

Ak vylúčime stratu hmotnosti z iného vážneho dôvodu, prejavom anorexie je práve extrémne chudnutie. Aby mohla byť choroba diagnostikovaná, musí byť telesná hmotnosť o 15 % nižšia, než je bežne a BMI je nižšie ako 17,5.

U pacientov s anorexiou pretrváva strach z obezity a vlastné telo vnímajú skreslene, pretože si stále pripadajú príliš tuční. Typické je aj to, že aj keď sa jedlu vyhýbajú, paradoxne naň permanentne myslia. Ak sa aj najedia, extrémne cvičia alebo naopak, ak hladujú, pijú nadmerné množstvo vody, jedlo dlho žujú alebo si ho krájajú na veľmi malé kúsky.

mentálna anorexia

Príčiny anorexie

Príčiny anorexie nie sú známe, pravdepodobne je na vine viacero faktorov. Jedným z nich je už spomínaná snaha za každú cenu dosiahnuť„ideál krásy“. Ďalšou príčinou môže byť genetická súvislosť – vyššie riziko anorexie majú ľudia, u ktorých sa už v rodinnej anamnéze objavila.

Anorexii často predchádzajú rôzne diéty, pri ktorých ľudí motivuje pochvala od okolia. Najmä v puberte býva spúšťačom šikanovanie zo strany spolužiakov a podpichovanie pre hmotnosť. Príčinou môže byť aj:
– sexuálna trauma,
– stres v práci,
– úmrtie v rodine,
– perfekcionizmus vo výchove,
– nútenie do jedla v detstve.

Liečba anorexie

Podobne ako pri iných duševných ochoreniach, aj pri anorexii sa liečba prispôsobuje konkrétnemu pacientovi a závažnosti jeho stavu. Môže prebiehať ambulantne alebo formou hospitalizácie. Podľa Andrey Jakešovej je dôležitá aj terapia, či už individuálna alebo skupinová, ktorej cieľom je zmeniť vnímanie vlastného tela, postoj k sebe samému a k jedlu. „Budovanie zdravého vzťahu k jedlu môže byť behom na dlhú trať. Je dôležité prísť na to, kde pramení strach z určitých potravín alebo kalórií a s tým pracovať“.

Keď je cieľom zvýšenie hmotnosti, základom je nový stravovací plán. V extrémnom prípade je nutné dopĺňať živiny aj formou infúzie, podávajú sa aj rôzne vitamíny, železo a lieky podporujúce chuť do jedla.


Kde hľadať pomoc?

Je dôležité riešiť situáciu s odborníkmi. Môžete sa obrátiť na svojho všeobecného lekára alebo na psychológa, psychiatra či nutričného terapeuta. Využiť môžete aj linku pomoci Chuť žiť, ktorej odborníci sa špecializujú na poruchy príjmu potravy.


Dôsledky anorexie

Dôležité je neotáľať a riešiť situáciu čo najskôr. Hladovanie má vplyv nielen na telo, ale aj na dušu. Kým anorexia naplno prepukne, telo ešte funguje zo zásob a človek zažíva falošný pocit radosti. Ako však kilá ubúdajú, ubúda aj energia a telo prestáva fungovať. Sprievodnými prejavmi anorexie sú:

  • únava, mdloby, závraty
  • šupinatá a suchá koža, zhoršuje sa kvalita vlasov a nechtov
  • anémia (nedostatok červených krviniek)
  • nízky tlak a poruchy srdcového rytmu
  • zápcha a bolesti brucha
  • osteoporóza a vyššie riziko zlomenín
  • vypadávanie zubov
  • poškodenie dôležitých orgánov, napríklad pečene alebo obličiek
  • strata menštruácie, potencie a sexuálneho záujmu[2]

Ochorenie zvyčajne pretrváva niekoľko rokov a môže sa opakovane vracať. Pacienti s anorexiou majú vyššie riziko samovražedného správania. V extrémnych prípadoch môže dôjsť ku kolapsu organizmu, infekcii či dokonca smrti. Podľa štatistík až 5 – 6 % prípadov končí smrťou, výsledky však môžu byť skreslené.[3] Nechceme nikoho strašiť, ale dôležité je nezatvárať pred týmto problémom oči a snažiť sa o ňom otvorene hovoriť.


Andrea Jakešová je nutričná terapeutka a jedna zo zakladateliek českého projektu Ne hladu. Vo svojej práci uplatňuje aj osobné skúsenosti s PPP a ďalej sa vzdeláva cestou psychoterapeutického výcviku zameraného na liečbu porúch príjmu potravy a komorbidít.
Tím Ne hladu spája vysokoškolské vzdelávanie v oblasti nutričnej terapie na lekárskych fakultách a vášeň pre boj s výživovými mýtmi. Andrea a Veronika vedú poradne v Prahe, Brne a Pardubiciach a snažia sa šíriť informácie o výžive aj prostredníctvom sociálnych sietí, médií, webinárov a dvoch kníh – O Výživě a Vyváženě. Pravidelne vydávajú aj podcast Ne hladu podcast o výživě.


Zdroje:
1. F50–F59 – Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory. ÚZIS – 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. Dostupné z: https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/F50-F59
2. Anorexie. Vitalion. Dostupné z: https://nemoci.vitalion.cz/anorexie/
3. Léčba mentální anorexie a bulimie. FN Brno. Dostupné z: https://www.fnbrno.cz/lecba-mentalni-anorexie-a-bulimie/t4683

Foto: Pexels.com