Young friends taking selfie during beach party. Group of mixed race friends taking selfie on the seashore.

Ako získať priateľov a prečo je priateľstvo prínosom aj pre vaše zdravie

Psychická pohoda
Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa. Nemusíte byť však v núdzi, aby ste ocenili výhody priateľstva. O nich a tiež o tom, ako si získať nových priateľov, sa dozviete v nasledujúcom texte.

Kto je to priateľ

Priateľ je človek, ku ktorému nás viaže osobná náklonnosť, čistá a nezištná, ktorá sa v priebehu času rozvíja a posilňuje. Takéto vzťahy založené na vzájomnej podpore, solidarite a priateľstve potrebujeme všetci, aby sme boli schopní čeliť problémom, ktoré pred nás život stavia.

Organizácia Spojených národov vyhlásila 30. júl Medzinárodným dňom priateľstva, aby tak ľuďom pripomenula jeho význam. Priateľské väzby nám prinášajú trvalú stabilitu, pomocnú sieť, ktorá nás chráni, a pomáhajú nám budovať lepší svet pre všetkých.

Výhody priateľstva

  1. Podporuje dlhovekosť: nedávne štúdie preukázali, že ľudia, ktorí žijú aktívnym spoločenským životom a udržujú kvalitné medziľudské vzťahy, žijú dlhšie.
  2. Uvoľňuje napätie: vykonané výskumy ukazujú, že priateľstvo nám pomáha upokojiť nervy, znížiť napätie a úzkosť, zvládať stres (skúste sa ohodnotiť na našej stupnici vnímaného stresu)a predchádzať mu.
  3. Zdravší životný štýl: ľudia, ktorí sú obklopení priateľmi a rodinou, majú pevnejšie zdravie, t. j. majú optimálny krvný tlak a nižšie množstvo telesného tuku.
  4. Zábava: priateľstvo nám prináša nezabudnuteľné chvíle, príjemné zážitky, zábavné situácie a veľa smiechu. Nezabudnite, že je dokázané, že smiech lieči!
  5. Pomáha nám rásť: priateľstvo nás sprevádza všetkými fázami nášho života a je nevyhnutné pre náš osobný rast. Priateľstvo nám pomáha osvojiť si hodnoty a vedomosti, emočnú inteligenciu a vzorce správania.
  6. Emocionálna rovnováha: ľudia sú spoločenské stvorenia a potrebujú kontakt s inými ľuďmi. Najmä ak prežívame horšie chvíle a keď vyjadrujeme svoje pocity, je dôležité cítiť, že nám niekto rozumie.

Ako získať nových priateľov

Nové priateľstvá síce nadväzujeme počas celého života, ako však starneme, stáva sa hľadanie nových priateľov stále ťažším, pretože máme menej voľného času a sme opatrnejší pri ich výbere.

Okrem týchto prekážok je dnes stále komplikovanejšie skutočne sa fyzicky stretávať s druhými ľuďmi (dlhý pracovný deň, nedostatok voľného času atď.).

Existuje však veľké množstvo digitálnych aplikácií, vďaka ktorým je veľmi ľahké nadviazať kontakt s inými ľuďmi. Nadviazanie, budovanie a udržiavanie nových emocionálnych väzieb je práca, ktorá sa oplatí, pretože tieto väzby sú jednou z najlepších záruk šťastia a celkovej pohody.