Ako požiadať o zvýšenie platu

Tipy profesionálov: Ako požiadať o zvýšenie platu

Financie
Všetci túžime dostať za svoju prácu spravodlivú odmenu. Prvým krokom je ozvať sa a o zvýšenie platu požiadať. Tu sú tipy na to, ako si vyjednať lepšie podmienky.

Vyššia mzda sa neodvíja len od vykonanej práce. Ak cítite, že v práci rastiete a nikto vás za to nedocení, je dôležité sa ozvať. Kľúčové je zachovať si chladnú hlavu a nekonať impulzívne. Je lepšie sa pripraviť a celú záležitosť vhodne načasovať.    

Šťastie praje pripraveným 

Dobre sa pripraviť znamená urobiť si prieskum trhu, stretnutie s nadriadeným optimálne načasovať a hlavne si pripraviť relevantné argumenty. Informovať sa o mzdách u konkurencie a celkovej situácii vo vašom odvetví, to je dôležitý prvý krok, vďaka ktorému budete vedieť, čo si môžete dovoliť. Ako zdroj môžete využiť pracovné portály, Slovenský štatistický úrad, ponuky práce s uvedenou mzdou alebo sa poraďte s headhuntermi, ktorých môžete osloviť na LinkedIn.  

Správne načasovanie – polovica úspechu 

Dôležité je aj načasovanie – presondujte, ako sa darí vašej firme, aká je nálada vedenia aj aké je rozpoloženie nadriadeného, s ktorým budete jednať. Uistite sa, že nemá pred dôležitou prezentáciou a vopred ho na schôdzku pripravte. 

Milica, ktorá stojí na čele takmer tridsaťčlenného tímu v reklamnej agentúre, zdôrazňuje, že schôdzku si treba naozaj precízne naplánovať – dohodnúť s nadriadeným termín, rezervovať zasadaciu miestnosť a stretnutie podľa toho správne pomenovať, napríklad „Zhodnotenie doterajšej práce a ďalšie ciele“. Tým druhej strane naznačíte, čo sa bude riešiť. Striehnutie na manažéra na chodbe alebo prosíkanie o chvíľku času bez udania dôvodu sú nevhodné. 

Podľa koučky Zory Inky Grohoľovej je ideálne žiadať o vyšší plat vtedy, keď sa vám niečo podarí – úspešne absolvujete skúšobnú lehotu, dokončíte projekt, splníte vytýčené ciele alebo máte väčšie kompetencie. „V tom momente je za vami jasne vidieť hotovú prácu. Zmena je potom príležitosť, ako túto tému otvoriť. Podobne je to aj pri ročnom alebo kvartálnom hodnotení, keď majú obidve strany priestor na diskusiu, čo od ďalšej spolupráce očakávajú. Mzda by sa mala jednoznačne blížiť štandardu v danej brandži,“ vysvetľuje koučka.  

Najpresvedčivejšie sú pragmatické argumenty 

Príprava na žiadosť o zvýšenie mzdy neznamená len správne vybrať dôvody a argumenty, ale aj mentálnu prípravu. Koučka Zora Inka Grohoľová hovorí, že vhodné je byť pripravený na to, že situácia bude do istej miery nepríjemná pre obe strany. Tu je niekoľko tipov na prípravu schôdzky: 

  • Nastavte si presnú dĺžku rozhovoru – schôdzka nemá neobmedzený čas a obe strany vďaka tomu vedia, čo očakávať. 
  • Nebojte sa vziať si so sebou niečo, čo môžete držať v ruke. Pomôže vám to odbúrať napätie a bude sa vám lepšie rozprávať. Na stole majte vodu. 
  • Pri vyjednávaní sa mentálne ukotvite. Ak chcete dosiahnuť desaťpercentné zvýšenie, žiadajte pätnásť. Môžete použiť aj formuláciu „moja predstava je posunúť sa výhľadovo o 15 % vyššie“ alebo „plat v mojej brandži sa pohybuje o 15 % vyššie“. 
  • Najsilnejšie argumenty si prehľadne zrekapitulujte – vaše úspechy, v čom ste firme prínosom, kam ste sa posunuli a čo v budúcnosti môžete ešte priniesť. 

Zora Inka Grohoľová odporúča vybrať zhruba päť najsilnejších argumentov, prečo by ste mali mať vyšší plat. Hovorte jasne, stručne, rozhodne a konkrétne. No nehovorte príliš veľa, aby váš nadriadený nemal pocit, že sa musíte prehnane obhajovať. Použite svoje argumenty a nechajte priestor na reakciu. Snažte sa pôsobiť dojmom, že vzhľadom na vaše výsledky a celkovú situáciu na trhu je vaša požiadavka adekvátna. 

Čomu sa vyhnúť 

Podľa Milice, vedúcej digitálneho tímu reklamnej agentúry, je mzda ohodnotením práce, zručností, know-how, výkonu a od toho sa odvíja jej výška. Tá rozhodne nesúvisí s osobnými záležitosťami ako sú hypotéka, chorý pes alebo sťahovanie. 

„Tieto témy do diskusie o zvýšení platu za žiadnych okolností nepatria. Uvádzať osobné záležitosti a hrať na city je neprofesionálne, nerelevantné a naopak, kandidáta v mojich očiach degraduje,“ hovorí Milica. Nesnažte sa svojho nadriadeného zastrašiť, nevyhrážajte sa odchodom, neoháňajte sa ponukou konkurencie. Netlačte na pílu a nerobte z vyjednávania monológ. „Naopak na mňa urobí veľký dojem, keď nie je rozhovor smerovaný len k jednému cieľu, ktorým sú peniaze navyše, ale žiadateľ pochváli aj svoj tím a vedenie, ktorí sú súčasťou jeho úspechov. Navrhne, čím prispeje, ako namotivuje tím, čo spolu môžeme vylepšiť, kam ciele posunúť, ako ich dosiahnuť a čo ešte môžeme spolu dokázať,“ dodáva 

Pripravte sa aj na neúspech  

Naplánujte si náhradné riešenia, ako sú benefity, dovolenka, auto alebo prémie. Ak vás vedenie odmietne, nebojte sa opýtať, ako sa môžete k zvýšeniu postupne dopracovať a čo pre to môžete vy sami urobiť. A hlavne sa nezabudnite opýtať, kedy môžete tému zvýšenia vašej mzdy opäť otvoriť!  

 Foto: Pexels.com (Andrea Piacquadio)