E-booky
Zdravie
11 stránok, slovenčina

Čo je to psychosomatika a ako funguje?

Psychosomatika nie je žiadna “veda v pivnici na hranici okultizmu”. Je to prístup, ktorý sa opiera o storočné skúsenosti lekárov. Za posledné roky si psychosomatický spôsob liečby nadchádza medzi lekármi, psychológmi a terapeutmi čím ďalej viac priaznivcov. Aké sú jeho princípy a čo sa vďaka nemu o sebe môžete dozvedieť? Ako môže chrípka súvisieť s psychikou?