Aké choroby posielajú na invalidný dôchodok najviac ľudí?

Tiež si pod pojmom „úplný invalid“ predstavíte niekoho, kto sa napríklad vďaka autonehode pohybuje na vozíku? Aj to je samozrejme možné. Ale v skutočnosti stojí za väčšinou invalidít vážna choroba. Mnoho invalidov normálne žije medzi nami a vôbec by sme to o nich nepovedali. Trebárs usmievavá susedka okolo štyridsiatky, čo ju občas stretnete na schodoch, trpí sklerózou multiplex, ktorá z nej urobila invalidku s uznaným poklesom pracovnej schopnosti do 70 %. Alebo bývalý kolega z práce, ktorý „vyhorel“ a teraz je vďaka úzkostným poruchám invalidom s poklesom pracovnej schopnosti vyše 70 %. No a rakovina a infarkty, tie nám tiež pekne zvyšujú štatistiky. V súčasnosti je na Slovensku invalidný každý 23. človek.

Bohužiaľ štatistiky ukazujú nepríjemný trend. Invalidita postihuje čoraz viac ľudí, a to aj v produktívnom veku. V roku 2010 bolo v invalidite 213 834 obyvateľov SR, za 7 rokov ich počet stúpol na 238 137, teda o viac ako 11 %.

ČO VLASTNE ZNAMENÁ INVALIDITA A KOĽKO STUPŇOV ROZLIŠUJEME?

Invaliditou rozumieme zníženie schopnosti pracovať po dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave. Na Slovensku rozdeľujeme invalidných ľudí do dvoch stupňov dôchodku podľa toho, ako veľmi im zdravotný stav znemožňuje pracovať.

  • I. invalidný dôchodok do 70 % poklesu pracovnej schopnosti a
  • II. invalidný dôchodok nad 70 % poklesu pracovnej schopnosti (hovorí sa mu aj „úplný“)

43 % ľudí má uznanú invaliditu nad 70 % a väčšina, 57 % ľudí, invaliditu do 70 %

57%
Invalidita I. stupně
43%
Invalidita II. stupně

K počtu invalidných dôchodkov (k 30. júnu 2017 ich bolo vyplácaných 238 137) je potrebné ešte pripočítať tzv. invalidné dôchodky z mladosti (hradené štátom). Tých je v súčasnosti takmer 14 tisíc.

KVÔLI ČOMU ODCHÁDZA STÁLE VIAC ĽUDÍ V PRODUKTÍVNOM VEKU NA INVALIDNÝ DÔCHODOK?

Dôvodov invalidít je mnoho. Najviac z nich v posledných rokoch pribúda kvôli duševným chorobám. Každoročne takmer 500 prípadov. Hneď v závese za nimi rastie úrazovosť. Že by za ňou stála väčšia nešikovnosť? Kdeže. Psychické poruchy aj úrazy majú jedno spoločné puto.

Zamestnanec musí spĺňať čoraz viac povinností v čo najkratšom čase. Kvôli tomu prichádza častejšie k fyzickým aj psychickým postihnutiam. Najčastejším dôvodom odchodu na invalidné dôchodky sú ale dlhodobo choroby svalovej a kostrovej sústavy.

Pokiaľ ide o vyplácané dôchodky, vychádzajme z údajov z Česka. Minulý rok malo veľké problémy so svalmi, kĺbmi a kosťami 28 % zo všetkých invalidov. V závese sa potom držia s 23 % spomenuté duševné poruchy, ktoré sa postupne doťahujú na prvé miesto. Bronzovú priečku si držia choroby obehovej sústavy s 9 %.

Kde je invalidov najviac?

Ľudia na východe Slovenska držia neslávne prvenstvo. Žije tam najviac uznaných invalidov z celého Slovenska. Naopak najmenej ich je na západnom Slovensku. Napríklad v Prešovskom kraji je dvakrát viac invalidov, než v Bratislavskom kraji.

Prešovský kraj

Bratislavský kraj

KOĽKO INVALIDI OD ŠTÁTU DOSTÁVAJÚ?

Výpočet je zložitejší a záleží na stupni postihnutia, odpracovaných rokoch a samozrejme na predchádzajúcich príjmoch.

Priemerný invalidný dôchodok k 30. júnu 2017:

do 70 %

nad 70 %

Priemerné výdavky jedného člena domácnosti v SR v roku 2015 boli 418,82 eur.

Spolu priemerný invalidný dôchodok

Priemerné výdavky jedného člena domácnosti v SR v roku 2015

Priemerná mzda za rok 2017

Ženy vs. muži

V súboji pohlaví majú neslávne prvenstvo muži. V roku 2016 ich bolo v invalidnom dôchodku takmer o 5 000 viac ako žien. Líšia sa dôvody nejako markantne? Muži sa dostávajú do zlých životných situácií dvakrát častejšie kvôli problémom so srdcom a cievami. Za tým stojí zrejme horší životný štýl. U žien sa zase viac vyskytuje invalidita následkom rakoviny.

ČESI VS. SLOVÁCI

Vzhľadom na spoločnú históriu a podobné fungovanie sociálneho systému sa ponúka porovnanie situácie SR a ČR. Vzhľadom na počet obyvateľov je pomer invalidných dôchodcov podobný. Cez 420 000 v ČR a takmer 240 000 na Slovensku.

4%

CZ 425 788 invalidov v roku 2016, čo sú 4 % všetkých obyvateľov

4.3%

SK 238 137 invalidov v roku 2017, čo je 4,4 % všetkých obyvateľov