šikana na pracovisku

Šikana na pracovisku? Ako sa brániť bossingu

Psychická pohoda
Psychická vojna, ktorej následky môžu byť pre obeť zdravotne veľmi nebezpečné. Aj takto môže vyzerať šikanovanie na pracovisku. Ak je agresorom nadriadený, riešenie situácie môže byť pre podriadeného úracovníka veľmi zložité. So šikanovaním v práci má skúsenosti až štvrtina zamestnancov. Ako sa úspešne brániť a ako šikanovanie dokázať vám poradíme v nasledujúcom článku.

Najprv sa zorientujme v pojmoch. Výrazom mobbing sa označuje situácia, keď skupina šikanuje jednotlivcov. Bossing je šikanovanie zo strany nadriadeného – ten podriadeného pracovníka ponižuje či poškodzuje pred jeho kolegami alebo mu sťažuje plnenie pracovných úloh. Taký teror sa väčšinou stupňuje. Častejšie sú šikanované ženy (27 %), muži menej (19 %).

Teror v práci

Šikana na pracovisku môže spočiatku vyzerať triviálne, preto nad ním mnoho obetí zatvára oči. Obvykle sa však agresia ďalej stupňuje a ide o dlhodobé nepriateľské vzťahy prerastajúce v ponižovanie druhého. Agresorov môže byť naraz aj viac, to sa často stáva v prípadoch, keď sú obeť a agresori v pracovnej hierarchii na rovnakej úrovni. Najčastejšie sa na pracovisku odohráva bossing, a to asi v troch pätinách prípadov. Nadriadený si zasadne na podriadeného a zneužíva svoje postavenie. Za týmito aktmi agresie často stojí frustrácia, kompenzácia nízkeho sebavedomia, obava z konkurencie, odpor k odlišnostiam, neistota, závisť alebo vlastné pracovné problémy.

Psychická pohoda – pol zdravia 

Šikanovanie v akejkoľvek forme má negatívny vplyv na psychickú pohodu aj zdravie zamestnanca. V prípade osôb s nízkym sebavedomím alebo bez skúseností môžu byť následky veľmi vážne. Ak na pracovisku dlhodobo dochádza k šikanovaniu, pracovné prostredie sa stane veľmi nezdravým. Postupne dochádza k zhoršeniu pracovného výkonu, nižšej sústredenosti, zvyšovaniu stresu, pridáva sa absencia zamestnanca, zvyšuje sa chybovosť a úrazovosť. Častá je aj podráždenosť a útočnosť. U šikanovaných zamestnancov je narušená psychická pohoda, pridávajú sa problémy so spánkom, často trpia nechutenstvom alebo majú dokonca sklony k samovražde. Pracovný stres môže spôsobiť aj psychosomatické či iné ochorenia.  

Zdravé pracovné prostredie 

Najdôležitejšou zbraňou proti šikanovaniu na pracovisku je prevencia zo strany majiteľa či manažéra firmy. Vo firme je potrebné vytvárať príjemné prostredie, aby sa doň zamestnanci radi vracali. Nezdravá pracovná atmosféra môže mať negatívny vplyv na chod aj úspešnosť spoločnosti. 

Žiadny druh šikanovania nie je akceptovateľný. Či už je to ohováranie, zosmiešňovanie, podceňovanie alebo ignorácia. Agresia sa môže vystupňovať k sociálnej izolácii, prenasledovaniu, vytváraniu prekážok, vyhrážaniu alebo sexuálnemu obťažovaniu. V prípade, že na pracovisku odhalíte šikanovanie, konajte okamžite a vstúpte do riešenia konfliktu. Úlohou vedenia spoločnosti je zamestnávať kvalitných a empatických manažérov so silnou osobnosťou. Takýto manažér sa bude aktívne zaujímať o medziľudské vzťahy na pracovisku a zamestnanci budú mať istotu, že sa naňho môžu vždy obrátiť. 

Ako sa môžem brániť šikane na pracovisku?

Veľmi dôležité je uvedomiť si, že ste sa naozaj stali obeťou šikanovania na pracovisku. Šikanovaný zamestnanec má možnosť situáciu riešiť rôzne, napríklad rozhovorom alebo požiadať o pomoc vedúceho pracovníka. Ak nič z toho nepomôže, je na mieste záležitosť riešiť právnou cestou. Rovným zaobchádzaním a diskrimináciou, prípadne šikanovaním, sa zaoberá Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. Nebojte sa obrátiť na psychológa, ktorý vám tiež poradí, ako sa účinne brániť. 

V prípade právneho riešenia potrebujete čo najviac dôkazov a svedeckých výpovedí. Všetky konflikty si zapisujte. Zdôverte sa rodine alebo známym. Podajte sťažnosti zamestnávateľovi a výslovne požiadajte o prešetrenie podľa Zákonníka práce. Ak sa ani po predchádzajúcich snahách o dohovor nič nezlepší, obráťte sa na Oblastný inšpektorát práce 

Ak ide o šikanovanie spojené s diskrimináciou na základe rasy, viery, zdravotného postihnutia, pohlavia alebo veku, máte podľa antidiskriminačného zákona č. 365/2004 Z. z. možnosť obrátiť sa na ombudsmana. Ak sa rozhodnete pre právnu cestu, musíte však počítať s časovou aj finančnou náročnosťou. Ak na to nie ste pripravení, zvážte, či nie je pre vás lepšie podať výpoveď a nájsť si inú prácu. 

Ak sa rozhodnete pre zmenu zamestnania, aktuálna kríza na trhu práce vám môže situáciu uľahčiť. Žiadna práca nestojí za to, aby ste si ničili zdravie a psychiku. Pre akékoľvek riešenie sa rozhodnete, hlavne konajte a pred šikanovaním na pracovisku nezatvárajte oči. Správanie agresora neospravedlňujte. Na prvom mieste ste vy. 

Foto: Susanne Jutzeler, Pexels.com