Keď sa povie invalidita, väčšina ľudí si predstaví následky úrazu alebo dopravnej nehody.

Podľa štatistík má životnú poistku „na úraz“ nastavenú asi 75 % Slovákov. Úrazy pritom predstavujú len 4 % invalidít! Zvyšných 96 % sú dôsledky vážnych ochorení, pričom za 30 % z nich môžu psychické choroby. Inými slovami – tiež si platíte drahé poistenie, ktoré nepokrýva skutočné riziká?

PREČO MÁ VÄČŠINA SLOVÁKOV ŽIVOTNÉ POISTENIE, KTORÉ ICH NECHRÁNI?

ŽIVOTNÉ POISTENIE
> INVALIDNÝ DÔCHODOK

Životné poistenie by vám malo pomôcť udržať si životný štandard v situácii, keď dlhodobo nemôžete pracovať. Invalidný dôchodok samozrejme chápeme ako odškodnenie za telesnú ujmu, ale primárne ide o náhradu príjmu. Preto u nás existujú dva stupne invalidity – závislé od toho, ako veľmi má človek zhoršenú pozíciu na trhu práce.

PRIPOISTENIE

A aj preto sú dôležité ďalšie pripoistenia. Nie každá choroba našťastie končí priamo invalidným dôchodkom, ale napriek tomu môže trvať dlhé mesiace. A keď nakoniec dôchodok dostanete, bude to možno aj rok po začiatku choroby. Naozaj funkčné životné poistenie by sa teda namiesto nezmyselných drobností s výplatami v hodnotách desiatok eur malo doplniť základnými pripoisteniami, z ktorých dostanete taký obnos, ktorý vám pomôže obdobie choroby finančne zvládnuť. Už od začiatku.

Poistenie pracovnej neschopnosti (PN): Nemáte ešte konkrétnu diagnózu ani potvrdenú vážnu chorobu, ale ste napríklad mesiac v nemocnici. Zamestnávateľ, resp. štát vám vypláca asi polovicu platu. Ako dlho vám osekaná mzda alebo náhrada vypočítaná niekde na úrade bude stačiť?

Poistenie vážnych ochorení: Ak vaša choroba nakoniec invaliditou skončí (a práve AXA vám poistku vyplatí oproti väčšine poisťovní v rámci niekoľkých dní a naraz), lekári vám dôchodok potvrdia napríklad až o rok. Zatiaľčo na to čakáte, čerpáte prostriedky práve z poistenia vážnych ochorení. A vďaka nemu a poisteniu PN môžete mať dokonca peniaze navyše, aby ste si mohli dopriať čo najlepšie liečenie a rehabilitáciu a v invalidite snáď nakoniec neskončili.

Poistenie pre prípad smrti: Má ho asi každý. Pritom ak na vás nie je nikto finančne závislý (buď nemáte deti, alebo už sú dospelé, a váš partner hospodári oddelene), sú to vlastne vyhodené peniaze. Pokiaľ ale živíte rodinu, je to základ, keby sa vám niečo stalo. Poistnú čiastku by ste mali mať nastavenú tak, aby vašej rodine pokryla minimálne váš ročný príjem.

Poistenie následkov úrazu: To asi tiež nie je potreba vysvetľovať. Tiež ho má väčšina z nás. Teda v podstate hlavne toto. Ale zvyčajne je nastavené ako bolestné, ktoré je zvykom čerpať v prípade drobnejších úrazov, ktoré nás pracovne neobmedzia. Pokiaľ dôjde k výpadku schopnosti pracovať, malo by nastúpiť poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti alebo vytvorená krátkodobá rezerva. Poistenie trvalých následkov úrazu by ste mali mať nastavené medzi 10 a 50 % telesného poškodenia pre prípad, ak by ste nedostali invalidný dôchodok. Zároveň, ako musíme zase opakovať, vážne úrazy tvoria len 4 % príčin vážnych trvalých následkov. Choroby sú to, čo hrozí oveľa viac.

Dôležité ale nie je len správne nastavenie rizík (stiahnite si našu príručku Ako si správne nastaviť životné poistenie), ale aj spôsobu výplaty. Na Slovensku je populárna jednorazová poistná suma, z hľadiska udržania životnej úrovne je ale lepšia dlhodobá mesačná výplata.

NECHAJTE SI SVOJU POISTKU SKONTROLOVAŤ PROFÍKOM

Nemusíte si hneď nastavovať nové životné poistenie. Ale mrknite aspoň na našu príručku Encyklopédia životného poistenia (na stiahnutie tu) a vyššie zmienené rady Ako si správne nastaviť životné poistenie.

A ak vám to príde príliš zložité, pokojne si hneď teraz dohodnite nezáväznú schôdzku s odborníkom. Priemerný invalidný dôchodok najvyššieho stupňa je v SR len 360 eur (38 % priemernej mzdy). Dokážete z toho vyžiť? Zrejme nie. Preto si životné poistenie nastavte správne. Tak, aby krylo skutočné riziká. Pomôžeme vám s tým radi.

AXA logo

Postarajte sa o svoju rodinu, pokiaľ môžete.

Život vám môže skomplikovať nielen úraz, ale aj dlhšia choroba. Aj keď si myslíte, že ste ako rybička. Nechajte nám svoje meno, telefón a profík z poisťovne AXA sa vám čoskoro ozve.

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,
pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.
Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.
Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje. (skrýt text)