POČET PRACOVNÝCH NESCHOPNOSTÍ V POSLEDNÝCH ROKOCH OPÄŤ RASTIE

Najčastejšie útočí chrípka a úrazov je stále viac.

V roku 2016 nebolo schopných dočasne pracovať najviac ľudí za posledné roky. Čo spôsobuje nárast pracovnej neschopnosti v SR? Kto a ako za ňu platí?

ZAMESTNANEC VERZUS ŽIVNOSTNÍK

Na nemocenské dávky má nárok každý zamestnanec či živnostník alebo človek dobrovoľne si platiaci nemocenské poistenie, ktorému práceneschopnosť uzná lekár. Prvé tri dni má nárok na 25% náhradu určeného vymeriavacieho základu, od 4. dňa na 55 %. Ak si však práceneschopnosť privodil alkoholom či inou omamnou látkou, z tejto sumy je rázom polovica.

Podnikatelia majú nemocenské poistenie povinné, prikazuje im ho priamo zákon. Avšak napríklad kvôli príliš nízkym dávkam za vysoké poistné (4,4 % z vymeriavacieho základu) pre nich býva výhodnejšie ešte uzatvorenie dobre nastaveného komerčného pripoistenia pracovnej neschopnosti.

ZVYŠOVANIE PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI

Vlani bolo na Slovensku najviac práceneschopných za 6 rokov – presne 844 535. Priemerný denný stav ľudí na PN bol 89 751. Zatiaľ čo napríklad ešte v roku 2014 bol počet prípadov o vyše dvestotisíc menej. Na každého chorého pripadlo v priemere 42,17 dní. Čo stojí za veľkým nárastom pracovnej neschopnosti? Podľa odborníkov zmena uvažovania a zvýšené sebavedomie zamestnancov. Stále viac ľudí sa prestáva báť, že im dlhšia choroba zničí kariéru.

NAJČASTEJŠIE CHOROBY

0
1 911 638
ľudí

vlani ochorelo chrípkou a ďalšími akútnymi respiračnými ochoreniami.

0
678 290
ľudí

bolo vlani práceneschopných z dôvodu ochorenia a v posteli pobudli v priemere dlhých 43 dní.

NAJDLHŠIE HOSPITALIZÁCIE

808
4 677
ľudí

so schizofréniou bolo hospitalizovaných priemerne 38,5 dňa. Nasledujú schizoafektívne poruchy a poruchy správania po užití psychoaktívnych látok.

1401
5 314
ľudí

s alergiou a astmou bolo v nemocniciach celkovo 62 851 dní.

AKO DLHO TRVÁ PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ PO MŔTVICI, INFARKTE A RAKOVINE

Závažné choroby s ťažkými následkami vo väčšine prípadov končia invaliditou. V prípade ľahších foriem ide o dlhé obdobie práceneschopnosti. Ako dlho trvá životný comeback?

MOZGOVÁ MŔTVICA

Dĺžka rekonvalescencie závisí od závažnosti príhody. V Oxforde skúmali anamnézy stoviek pacientov, ktorí prežili mŕtvicu. A čo zistili?

  • Pri drobných príhodách trvá návrat v priemere 2 roky.
  • Pri stredne závažných príhodách približne 3,3 roka.
  • A u ťažkých foriem minimálne 4,3 roka. V poslednej kategórii býva návrat do plnej pracovnej schopnosti mnohokrát aj dlhší, niekedy dokonca nemožný.

SRDCOVÝ INFARKT

Aj tu závisí dĺžka rekonvalescencie na závažnosti. Možnosť návratu do práce vždy určuje ošetrujúci lekár. Všeobecne možno povedať, že čím ste starší, tým dlhšie trvá liečba.

  • Akonáhle ide o osobu staršiu ako 60 rokov, môže doktor odporučiť návrat do stavu pracovnej schopnosti až po 3 mesiacoch.
  • Ak infarkt prekoná človek v strednom veku, môže sa dostať do práce aj po 2 týždňoch. U mladších pacientov sa odporúča návrat do práce čo najskôr, aby sa srdce posilňovalo. Vždy ale po konzultáciách s lekárom.

Rakovina

Pri rakovine sa dĺžka návratu k normálnemu životu líši prípad od prípadu. Všeobecne platí, že začiatok pracovnej neschopnosti sa počíta od začiatku onkologickej liečby. Po nej nasleduje analýza jej výsledkov a rozsah pokojového obdobia.

  • Po ťažkom prípade rakoviny máte nárok na invalidný dôchodok.
  • U pacientov, ktorí sa vyliečili, ale následkami liečby ďalej trpia, sa odporúča minimálne šesťmesačné kľudové obdobie.
  • Svetové zdravotnícke centrá odporúčajú vyliečeným zotrvať v kľudovom režime aspoň rok. A odpočinkom predísť možnému návratu choroby.