AXA Patalie.sk Patalie.sk poistka proti nude
f

Odoberajte náš newsletter

Nič to nestojí a už vám nikdy neutečie žiadny prima článok.
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

hľadať

Spracúvání osobných údajov

 

Dobrovoľne udeľujete súhlas spoločnosti Havas Worldwide Prague a. s., IČO 630 79 054, so sídlom Praha 7, Letenské sady čp. 1500 (EXPO 58), PSČ 170 00, so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, a to za účelom:  

  • zasielania obchodných oznámení (elektronickou formou ponuky produktov a služieb)
  • ponúkania produktov tejto spoločnosti
  • automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám
  • prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami
  • poskytovania osobných údajov v rovnakom rozsahu a na rovnaký účel spoločnostiam 

UNIQA Management Services, s.r.o., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50 008 056,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3043/B

AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2831, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 968 079, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1327/B

AXA životní pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group.

AXA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 281 95 604, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 857 521, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1576/B

AXA pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group.

UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 770 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B

UNIQA d.d.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 977 540,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3804/B

UNIQA d.s.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 903 821,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3441/B

pričom takýto súhlas udeľujete na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.
 
Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať e-mailom na info@patalie.sk.
 
Pokiaľ budete požadovať informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na vyššie uvedenej adrese. Ďalej sa na nás môžete obrátiť aj v prípade uplatnenia práva na výmaz alebo opravu nepresných alebo úplných osobných údajov alebo v prípade práva na obmedzenie spracúvania a na prenesiteľnosť údajov alebo pri uplatnení námietky proti spracúvaniu osobných údajov.
Tiež by sme Vás chceli informovať, že môžete kontaktovať aj Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa rozhodnete podať sťažnosť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.