AXA Patalie.sk Patalie.sk poistka proti nude
f

Odoberajte náš newsletter

Nič to nestojí a už vám nikdy neutečie žiadny prima článok.
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

hľadať

Spracúvání osobných údajov

 

Dobrovoľne udeľujete súhlas spoločnosti Havas Worldwide Prague a. s., IČO 630 79 054, so sídlom Praha 7, Letenské sady čp. 1500 (EXPO 58), PSČ 170 00, so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, a to za účelom:  

  • zasielania obchodných oznámení (elektronickou formou ponuky produktov a služieb)
  • ponúkania produktov tejto spoločnosti
  • automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám
  • prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami
  • poskytovania osobných údajov v rovnakom rozsahu a na rovnaký účel spoločnostiam finančnej skupiny AXA v Slovenskej republike, t. j. AXA pojišťovna a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA životní pojišťovna a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA Management Services s.r.o., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko a AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,

pričom takýto súhlas udeľujete na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.
 
Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať e-mailom na info@patalie.sk.
 
Pokiaľ budete požadovať informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na vyššie uvedenej adrese. Ďalej sa na nás môžete obrátiť aj v prípade uplatnenia práva na výmaz alebo opravu nepresných alebo úplných osobných údajov alebo v prípade práva na obmedzenie spracúvania a na prenesiteľnosť údajov alebo pri uplatnení námietky proti spracúvaniu osobných údajov.
Tiež by sme Vás chceli informovať, že môžete kontaktovať aj Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa rozhodnete podať sťažnosť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.