Pretiahnutím zoraďte čísla 1-9 a nastoľte tak poriadok

1
2
3
4
5
6
7
8
9