"Young woman with intense look, in step three the pushup postion of Burpee exercise. Horizontal shot."

Angličáky či BURPEE – otestujte svoju kondíciu a silu

Život
Zdá sa vám, že máte športové základy v malíčku a ani náročnejšie cvičenie vám nerobí problém? V tom prípade máme pre vás „meranie síl“. Test angličákov je poriadna drina a môžete si ho dať aj doma. Pôjdete až po hranicu vyčerpania a možno aj za ňu. Ste pripravení? Ideme na to!

O čo ide?

Test angličákov spočíva v tom, že si rátame počet opakovaní cviku známeho ako „angličák“, ktoré vykonávame vo vymedzenom čase alebo dokým vládzeme. Meriame si tak svoju laktátovú anaeróbnu rezistenciu alebo za aký dlhý čas dosiahneme prah únavy spôsobený nedostatkom kyslíka a akumuláciou laktátu. Využíva sa napríklad v crossfit cvičení.

Angličák je klasický crossfit cvik, ktorý sa robí takto:

Postavte sa s nohami mierne od seba a s rukami pozdĺž tela. Urobte drep, položte ruky na podlahu, paže natiahnuté a na šírku pliec.

Nohy natiahnite za seba.

Pokrčte paže v lakti a urobte kľuk.

Pritiahnite nohy a vyskočte, paže natiahnuté, a vráťte sa tak do východiskovej pozície.

Meranie výdrže

U športovcov, ktorí pravidelne trénujú, treba zvážiť minimálny počet opakovaní:

Menej než 30 opakovaní by vám vystavilo veľmi zlú známku.

30 až 40 opakovaní je normálny a akceptovateľný počet.

40 až 50 opakovaní je veľmi dobrý výsledok.

50 až 60 opakovaní znamená výbornú známku, ktorú dosiahnu veľmi dobre trénovaní športovci.

Viac než 60 znamená, že sa môžete pochváliť anaeróbnou rezistenciou na úrovni elitného športovca.

Táto stupnica neberie do úvahy vek, pohlavie ani hmotnosť športovca, čo sú samozrejme ukazovatele, na ktoré je potrebné myslieť, pretože môžu významne ovplyvniť výsledky.

Samozrejme je dôležité cvičiť angličáky správne, hlavne dávať pozor, aby sme pri cvičení nikdy neprehýbali chrbát.

Pre rýchlejší a efektívnejší pohyb venujte pozornosť nasledujúcim tipom:

  • Pri drepe majte rovný chrbát. Pokúste sa pri tom pozerať pred seba, a nie na zem, kam si položíte ruky. Začíname drepom a nie predklonom!
  • Keď naťahujete nohy dozadu, držte ich pri sebe.
  • Pri kľuku si opäť dávajte pozor, aby ste neprehýbali chrbát.
  • Pri výskoku využite impulz bedrových kĺbov, pohyb bude efektívnejší.
  • Výskok musí byť správne urobený, ale mierny, nepreháňajte to, pretože dopad bude príliš tvrdý a vy sa rýchlo unavíte.

Pokiaľ sa práve necítite ako angličákový šampión, môžete skúsiť základné cviky s vlastnou váhou, začať s behaním alebo chodiť športovať s kolegami z práce, čo sme sa dozvedeli z našich starších rozhovorov s expertmi, trénermi i niektorými z vás!

Pri všetkých cvičeniach vždy sledujte, čo vám hovorí vaše telo. Ak si nie ste istí, či sa daný cvik pre vás hodí, konzultujte ho radšej so svojím lekárom, fyzioterapeutom alebo trénerom.